Žučno u sudnici: Vuković optužuje za falsifikate, iz "Codre" sve odlučno negiraju

"Za razliku od nas tuženi vodi više sporova i pokušava da ovaj proces dovede u dugo vremensko trajanje služeći se falsifikatima i pokušava prevarnim radnjama za ovaj dug dovede u zabludu i sud i vještaka", navela je direktorica "Osmog reda D" Angelina Vuković
467 pregleda 2 komentar(a)
Privredni sud, Foto: Savo Prelević
Privredni sud, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 04.06.2018. 06:52h

Rasprava u parnici koju je povela kompanija "Osmi red – D" protiv privatne Specijalizovane bolnice "Codra" u Podgorici trajala je u Privrednom sudu 20-ak minuta i odložena je na zahtjev vještaka Hamida Šabovića za 7. jun jer su obje stranke kasno za izjašnjenje dostavile obimne primjedbe na njegov nalaz.

U na momente žučnoj atmosferi direktorica "Osmog reda D" Angelina Vuković kazala je "da se više neće izjašnjavati na pisane podneske tuženog iz razloga što su više puta ukazivali na falsifikate koje je tuženi dostavio u spisima predmeta".

"Za razliku od nas tuženi vodi više sporova i pokušava da ovaj proces dovede u dugo vremensko trajanje služeći se falsifikatima i pokušava prevarnim radnjama za ovaj dug dovede u zabludu i sud i vještaka", navela je Vuković.

Zastupnica "Codre" Marija Šofranac istakla je da "da su navodi u pogledu falsifikovane dokumentacije neistiniti, a takođe je neosnovani navod da tužena prolongira postupak" pred sudom.

"E, za to ćete vi odgovarati", uzvratila joj je Vuković.

"Osmi red D" potražuje u ovom sporu od privatne Specijalne bolnice ukupno 324.011,39 eura, i taj iznos je vještak Šabović potvrdio prvom varijantom svog nalaza, na osnovu dostupne dokumentacije. Pored toga, međutim, vještak je dao još tri alternativne opcije nalaza, na osnovu uvjeravanja predstavnika "Codre", tako da prema posljednoj opciji tužilac navodno duguje "Codri" više od 70 hiljada eura.

Vlasnici Codre, prema podacima iz Centralnog registra kompanija, su Dragica Perović - Ivanović i Zoran Ivanović.

Vještak Šabović je dobio zadatak od suda da sačini nalaz o poslovnim odnosima u periodu počev od 1.januara 2010. do 31. decembra 2017, kao i da se alternativno izjasni o predlogu tužene "Codre" počev od 26. juna 2014. do kraja 2017. godine.

"Potrebno mi je vrijeme kako bi pročitao i proučio date primjedbe punomoćnika stranaka, obzirom da se radi o obimnim primjedbama, posebno tuženog makar na 10 strana sa 50 priloga, kao i na primjedbe tužioca koje su, takođe, na više strana date… Imajuću u vidu da sam tokom vještačenja našao drastično različita stanja knjigovodstvena kod tužioca i tuženog, gdje ta razlika prelazi više od 400.000 eura, samo govori o obimnosti i složenosti problema koji bi trebalo vještačenjem utvrditi", naveo je između ostalog vještak Šabović, prije nego što je sudija Faruk Mušović odložio glavnu raspravu.