trend rasta

Centralna banka upozorava: Kamate prešle 20 i 40 %

“Prema posljednjim podacima, prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatana stopa banaka na ukupne kredite iznosila je 9,57 odsto"
4 komentar(a)
Ažurirano: 10.07.2012. 21:58h

Analiza kamatnih stopa na osnovu posljednjih podataka iz maja 2012. godine pokazala je da je prisutan trend rasta kamatnih stopa u bankarskom sektoru, kao i da su ekstremno visoke na pojedine plasmane banaka.

Na to je ukazano iz Centralne banke Crne Gore(CBCG).

“Prema posljednjim podacima, prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatana stopa banaka na ukupne kredite iznosila je 9,57 odsto, a ista ta stopa na novoodobrene kredite je bila 10,57 odsto. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatana stopa banaka na ukupne kredite mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) iznosila je 28,82 odsto, dok je ista stopa na novoodobrene kredite MFI iznosila 31,45 odsto”, naglasili su iz CBCG.

”Može se konstatovati da efektivne kamatne stope banaka na pojedine novoodobrene kredite idu i preko 20 odsto. Tako na primjer, izuzetno visoke kamatne stope su evidentirane na kredite do godinu, za nabavku osnovnih sredstava na nivou od 24,79 odsto, kao i za izgradnju građevinskih objekata i adaptaciju na nivou od 22,76 odsto” naveli su u Centralne banke.

Tako na primjer, izuzetno visoke kamatne stope su evidentirane na kredite do godinu, za nabavku osnovnih sredstava na nivou od 24,79 odsto

Analiza pokazuje i da su, kako je objašnjeno, kamatne stope kod MFI visoke i da postoji trend rasta.

“Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija na pojedine novoodobrene kredite idu i preko 40 odsto. Izuzetno visoke kamatne stope evidentirane su na kredite preko godinu za kupovinu robe široke potrošnje 35,95 odsto, kao i za realizaciju investicionih programa do godinu dana 35,23 odsto”, rekli su u CBCG.

Iz te institucije su objasnili da su na osnovu primjene Odluke o kreditnom registru stvorene mogućnosti da prate statistiku kamatnih stopa na novoodobrene kredite, ističući da će ih objavljivati ubuduće.

Iz CBCG je nedavano zahtijevano da banke same obore kamatne stope, ili će od jeseni ta institucija odrediti makismalne kamatne stope.

Preporučujemo za Vas