nove odluke

Najviše nezakonitosti na tenderima EPCG

Državna komisija je utvrdila da je EPCG u tenderu za nabavku opreme za Termoelektranu Pljevlja dao ponuđačima kontradiktorne informacije
1 komentar(a)
Ažurirano: 14.05.2012. 16:27h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki donijela je 20-ak novih rješenja, a najviše opravdanih žalbi na nezakonitosti u javnim nadmetanjima odnosi se na tendere koje naručuje državna Elektroprivreda (EPCG).

Usvojena je žalba srbijanske firme DOO Termovent SC iz Temerina i poništen tender EPCG u vezi s nabavkom opreme za potrebe Termoelektrane (TE) Pljevlja, u cjelini.

Državna komisija je utvrdila da je naručilac sporne nabavke u tenderskoj dokumentaciji dao ponuđačima kontradiktorne informacije u vezi s zahtjevom u pogledu iskazivanja cijene, čime je povrijeđeno načelo ravnopravnosti iz člana 8 Zakona o javnim nabavkama (ZJN).

Komisija je usvojila žalbu Televex DOO Podgorica kao nosioca konzorcijuma sa firmama Toškovići DOO, Geosistem DOO Podgorica i Deling DOO Tuzla i po službenoj dužnosti poništila tender EPCG FC Distribucija Podgorica u vezi sa izborom najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju elektroenergetskih objekata za potrebe Elektrodistribucije Bijelo Polje.

Elektroprivredi CG je ukazano da je pogrešno utvrdila činjenično stanje i nepravilno primijenila materijalno pravo u pogledu ispravnosti ponude konzorcijuma Emitent DOO Podgorica i Ing Invest DOO Danilovgrad, konzorcijuma Ramel DOO Nikšić i IGP Fidija Podgorica

Usvojena je i žalba firme Kolma elektro iz Budve i poništeno rješenje i zaključak EPCG, odnosno FC Distribucije Podgorica u vezi s partijom II na tenderu za izgradnju energetskih objekata za potrebe Elektrodistribucije Podgorica. Državna komisija je naložila EPCG da otkloni nezakonitosti i da u roku od 15 dana donese zakonite odluke.

Istovremeno Elektroprivredi CG je ukazano da je pogrešno utvrdila činjenično stanje i nepravilno primijenila materijalno pravo u pogledu ispravnosti ponude konzorcijuma Emitent DOO Podgorica i Ing Invest DOO Danilovgrad, konzorcijuma Ramel DOO Nikšić i IGP Fidija Podgorica za partiju II, kao i da je povrijedila pravo postupka prilikom rješavanja po prigovoru ponuđača Kolma elektro DOO Budva.

Komisija je usvojila i žalbu konzorcijuma Eminent - Ing Invest od 6. marta i poništila zaključak EPCG od 28. februara, u vezi sa izborom ponuđača za izgradnju elektroenergetskih objekata za potrebe Elektrodistribucije Bijelo Polje, i predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje.

Elektroprivredi CG je ukazano da po podnijetom prigovoru nije pravilno primijenila pravo u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje ovlašćenja Eminent DOO za podnošenje prigovora.

Ista odluka nakon što je usvojena žalba konzorcijuma Eminent -Ing Invest donijeta je u postupku nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju elektroenergetskih objekata za potrebe Elektrodistribucije Bar. Državna komisija naložila je, takođe, EPCG da nije pravilno primijenila pravo u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje ovlašćenja Eminent DOO, a u vezi s podnošenjem prigovora, zbog čega je zatraženo od EPCG da predmet vrati na ponovno odlučivanje.

Poništeni tenderi ZIKS-a, Fonda za zdravstvo, CBCG...

Komisija je usvojila žalbu Telenora DOO i poništila tender Fonda za zdravstveno osiguranje u vezi s pružanjem usluga mobilne telefonije za potrebe zaposlenih. Prethodno je Fond donio odluku o dodjeli ugovora Crnogorskom telekomu, ali je Državna komisija utvrdila da je ona nezakonita, da je nejasna i nerazumljiva. Usvojena je žalba nikšićke firme Uniprom pekare DOO i poništen tender Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u vezi s kupovinom prehrambrenih artikala.

Usvojena je žalba firme Stratus DOO Podgorica i poništen tender Uprave za imovinu u vezi s nabavkom kancelarijskog materijala. Komisija je na ovom nadmetanju utvrdila neusaglašenost javnog poziva i tenderske dokumentacije. Državna komisija je usvojila žalbu firme Informatika Montenegro DOO i poništila tender Centralne banke CG u vezi s nabavkom računarske opreme.

Komisija je utvrdila da je naručilac ponuđačima dao kontradiktorne informacije u vezi s uslovima koji se odnose na plan i program obuke, čime je povrijedio načelo ravnopravnosti ponuđača iz člana 8 Zakona o javnim nabavkama. Utvrđeno je da je CBCG povrijedila i član 37 (stav2-tačka 22) istog zakona jer u tenderskoj dokumentaciji nije dala nacrt ugovora, „čime je praktično ostavila mogućnost naknadnog definisanja ugovorenih uslova i obavezas, što nije dozvoljeno“.

Preporučujemo za Vas