NI AVIONA NI PARA

Budva podnijela protivtužbu za raskid ugovora sa kompanijom iz Valensije

Priča o avionu, toliko neophodnom, posebno za vrijeme ljetnje požarne sezone, započela je nakon ogromne vatrene stihije u ljeto 2008.
101 pregleda 0 komentar(a)
avion požar, Foto: Arhiva "Vijesti"
avion požar, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 29.01.2012. 19:26h

Opština Budva podnijela je u podgoričkom Privrednom sudu protivtužbu za raskid ugovora sa španskom kompnijom “Air Tractor Europe S.L.” iz Valensije, kojim se metropola turizma bila obevezala da kupi avion za gašenje požara, vrijedan 2,7 miliona eura. Ovim se nastavlja sudski zaplet u Privrednom sudu, koji su pokrenuli Španci nakon što lokalna uprava nije i poslije nekoliko upozorenja ispoštovala obaveze iz ugovora, prije svega, uplaćivanje novca za avion koji je naručila od te firme.

priča o avionu, toliko neophodnom, posebno za vrijeme ljetnje požarne sezone, započela je nakon ogromne vatrene stihije u ljeto 2008, kada je nezapamćeni požar za nekoliko sati ugljenisao brdo Spas iznad Budve, te spržio stoljetnu borovu šumu, spustivši se do same plaže Mogren

A priča o avionu, toliko neophodnom, posebno za vrijeme ljetnje požarne sezone, započela je nakon ogromne vatrene stihije u ljeto 2008, kada je nezapamćeni požar za nekoliko sati ugljenisao brdo Spas iznad Budve, te spržio stoljetnu borovu šumu, spustivši se do same plaže Mogren.

Uslijedila je incijativa da se kupe tri protivpožarna aviona. Vlada je kupila jedan, Opština Podgorica drugi, dok metropola turizma zbog nedostatka novca i već nastale ekonomske krize svoj nesuđeni avion nikada nije platila, niti je avion stigao u Crnu Goru.

Hronologiju dešavanja i zaplet oko kupovine aviona u pisanoj formi na pitanje odborničkog kluba SNP, dostavio je sekretar opštinskog Sekretarijata za zaštitu imovine Novak Klisić.

“Opština Budva je 22. avgusta 2008. godine donijela odluku o kupovini aviona za gašenje požara marke Air TractorAT/ 802A “Fire-Boss”, po cijeni od 2,7 miliona eura, a koja sredstva će se obezbijediti iz budžeta Opštine i to 510. 000 eura u 2008. nakon potpisivanja ugovora, a 2.490.000 eura u 2009. godini. Postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača sproveden je u skladu sa zakonom, nakog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave donijelo odluku kojom je prihvaćena ponuda ponuđača “Air Tractor Europe” sa sjedištem u Valensiji. Opština Budva i ta firma zaključili su 24. decembra 2008, ugovor o kupoprodaji aviona. Ugovor je zaveden u opštini Budva. Uz ugovor je i obaveza prodavca oprema, te da organizuje obuku za personal koji će opsluživati avion”, naveo je Klisić.

pred Privrednim sudom JE u toku sudski postupak tužioca “Air Tractor Europe” koga zastupaju advokati Dragan Karanović, Dejan Nikolić, Ivana Racković i Milan Lazić iz Beograda, protiv tužene Opštine Budva

“Prva rata, odnosno prvo avansno plaćanje u iznosu od 540.000 eura po ugovoru je trebalo da bude isplaćena najkasnije do 15. januara 2009. godine, a druga u iznosu od 2.460.000 do 10. marta 2009. godine. Prodavac se naznačenim ugovorom obavezao da avion isporuči do 15. marta 2009. Do danas ugovorne strane nijesu ispunile svoje ugovorne obaveze“, naglasio je Klisić.

On je dodao da je pred Privrednim sudom u toku sudski postupak tužioca “Air Tractor Europe” koga zastupaju advokati Dragan Karanović, Dejan Nikolić, Ivana Racković i Milan Lazić iz Beograda, protiv tužene Opštine Budva.

“Opština Budva nije mogla obezbijediti novac za kupovinu aviona, pa je tražila podnijetom protivtužbom da se ugovor o kupovini aviona raksine ili da sud utvrdi njegovu ništavnost. Na posljednjem ročištu održanom 7. decembra 2011. godine, određeno je izvođenje dokaza radi utvrđivanja činjeničnog stanja izloženog u tužbi i protivtužbi”, zaključio je Klisić.

ŠPANCI traže milionsku odštetu

Španci traže od Opštine ispunjenje ugovorne obaveze i naknadu štete zbog kašnjenja u ispunjenju ugovorne obaveze. “Air Tractor Europe je pokrenuo predmetni spor da bi obezbijedio plaćanje aviona za gašenje požara po ugovornoj cijeni od 2,7 miliona eura sa pripadajućom kamatom.

Tužilac takođe traži da mu Opština Budva plati iznos od 1. 250,36 eura na ime naknade plaćenog poreza na imovnu za 2009. godinu, te iznos od 3.472, 50 eura na ime naknade troškova izdavanja bankarske garancije i depozita sa pripadajućom kamatom.

“Air Tractor Europe” traži i da mu Opština Budva plati iznos od 21.427,36 eura na ime naknade putnih troškova sa pripadajućom kamatom, kao i da mu nadoknadi troškove postupka, koliko budu iznosili po advokatskoj tarifi”, naveo je Klisić.

Preporučujemo za Vas