ministar ekonomije:

Predloženi budžet će biti dovoljan za narednu godinu

Prema predlogu zakona o budžetu za 2012, planirano je zaduženje od 230 miliona eura za servisiranje deficita, finansiranje duga i stvaranje fiskalne rezerve
0 komentar(a)
Miloran Katnić, Foto: Boris Pejović
Miloran Katnić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 14.12.2011. 17:02h

Ministar finansija Milorad Katnić ocijenio je danas u Skupštini Crne Gore da će državni budžet za narednu godinu obezbijediti finansijsku i fiskalnu stabilnost, kao i efikasno funkcionisanje državnih instucija.

Uvodno izlaganja o najvažnijem zakonskom aktu ministar je započeo dok je u sali bilo samo 14 poslanika.

"Predloženi budžet za 2012. godinu obezbijediće uslove za nastavak ekonomskog oporavka i integracionih procesa što su apsolutni prioriteti državne politike i on je najbolji odgovor koji možemo ponuditi na ekonomske izazove sa kojima se suočava Evropa, a time i Crna Gora", istakao je Katnić

Prema predlogu zakona o budžetu za 2012, planirano je zaduženje od 230 miliona eura za servisiranje deficita, finansiranje duga i stvaranje fiskalne rezerve.

"Državni dug na kraju naredne godine iznosiće 46,9 odsto BDP–a i niži je skoro upola od evropskog prosjeka, ali predstavlja veliki teret za našu budućnost. Godišnji troškovi kamata koje plaćamo iznose 57 miliona eura. To je novac koji poreski obveznici plaćaju za postojeće dugove, za prethodna zaduženja. Taj trošak predstavlja više od dvije trećine kapitalnog budžeta i pet puta je veći nego što su sredstva koja ulažemo u turizam ili dvostruko veći nego što je državna potrošnja za sektor poljoprivrede. Svaki poreski obveznik (stanovnik) plaća godišnje 91 euro po osnovu troškova kamata. I taj novac ne umanjuje ni euro našeg duga", istakao je Katnić.

On je naglasio da troškovi kamata umanjuju mogućnost poboljšanja životnog standarda, kao i mogućnost investiranja za budućnost.

"Zato moramo budžetske uštede i povećane prihode opredijeliti za smanjenje deficita i državnog duga. Zato moramo poboljšati rejting, profil duga i plaćati manje kamate. Svaka druga alternativa je nepravedna prema poreskim obveznicima i bila bi ekonomski veoma opasna", naglasio je Katnić.

Budžetski primici planirani su u iznosu od 1,37 milijardi eura i kao takvi raspoređeni su u iznosu od 605,8 miliona za tekući budžet, 576,5 miliona za budžete fondova, kapitalni budžet 70,1 milion i transakcije i finansiranja 125,8 miliona.

Budžetski izdaci projektovani su na 1,37 milijardi i niži su u odnosu na ovogodišnje koji su projektovani na 1,4 milijarde za 22 miliona.

"Najveće povećanje budžetskih rashoda za 2012. godinu odnosi se na penzije, socijalna davanja, zarade i kamate koje čine 70 odsto ukupnih. Budžetski prihodi su za 40 miliona više u odnosu na plan za 2011. godinu. Povećanje prihoda biće rezultat rasta ekonomije, proširenja poreske osnovice i smanjenja sive ekonomije", kazao je Katnić.