Postali barijera

I privrednici nezadovoljni radom notara

"Notari imaju problema zbog pritisaka i opstrukcija koji dolaze od onih kojima vladavina prava nije povoljan ambijent funkicionisanja", rekao je Marković
77 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 09.12.2011. 17:27h

Na listu onih koji su nezadovoljni radom notara upisali su se i crnogorski privrednici koji su ministru pravde Dušku Markoviću kazali da zahvaljujući radu notara njihovo poslovanje nije napredovalo. Naprotiv, kako je rekao predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković, rad notara je postao barijera u poslovanju.

"Privrednici nijesu zadovoljni radom notara i to je poruka sa kojom ću ja poći sa ovog sastanka i koja mi je veoma bitna ali u Crnoj Gori gdje je negacija princip funkcionisanja mi moramo afirmisati posao i postojanje notar", kazao je Marković prilikom susreta sa privrednicima u PKCG gdje se raspravljalo o primjeni Zakona o notarima.

Kao glavne probleme u radu notara on je istakao stručnost, proceduru i cijene.

"Notarsko sačinjavanje akata usporava dinamiku zaključivanja poslova, postupanje notara nije uniformno i poskupljuje poslovanje", rekao je Mijušković

"Notari imaju problema zbog pritisaka i opstrukcija koji dolaze od onih kojima vladavina prava nije povoljan ambijent funkicionisanja. Riječ je o pojedincima i nekoliko granskih lobija koji u notarima ne vide garante pravnog posla već faktor ugrožanaja njihovih interesa", rekao je Marković.

On je kazao da je Vlada zadužila ministarstvo pravde i finansija da u saradnji sa Notarskom komorom, smanje naknade notara za određene poslove radi prilagođavanje visine naknade društvenom i socijalnom ambijentu i da bi izvršili kontrolu rada i finansijskog poslovanja notarskih kancelarija.

Mijušković je kazao da se očekuje da će kvalitetno i zakonito vršenje notarskih poslova donijeti olakšice privredi zbog pojednostavljivanja procedure i uštede vremena ali i zbog veće pravne sigurnosti.

"Iskustva privrednika pokazuju da ovaj institut nije zaživo u privredi u mjeri u kojoj se očekivalo. Notarsko sačinjavanje akata usporava dinamiku zaključivanja poslova, postupanje notara nije uniformno i poskupljuje poslovanje", rekao je on.

Sudovi su samo ovjeravali ugovore, dok notari provjeravaju

Predsjednica Notarske komore Tanja Čepić je zbog “zlonamjernih, nepotpunih i neistinitih informacija koje se plasiraju u javnosti” kazala da postoji razlika između nadležnosti notara i sudova, a da te nadležnosti zbog neupućenosti poistovjećuju i renomirani pravnici, advokati pa i laička javnost.

Sudovi, kako je rekla, su samo ovjeravali ugovore, dok notari provjeravaju svaku njegoviu stavku i odgovaraju za istinitost podataka.

Notar Sonja Radovića smatra da je neophodno reći šta je to u poslu notara što usporava privrednu aktivnost

Ona je rekla da treba raditi na edukaciji notara, popuniti notarska mjesta i obučavati pravnike za mjesto notarskog saradnika.

Notar Sonja Radovića smatra da je neophodno reći šta je to u poslu notara što usporava privrednu aktivnost i istakla da dosta stranaka dolazi sa nepotpunom dokumentacijom što je veliki problem jer je procedura strogo formalna i mora se poštovati.

Pomoćnica ministra pravde koja je zadužena za notarijat Jadranka Vukčević je priznala da je Ministarstvo trebalo ranije da razmišlja o notarskoj tarifi i najavila pravilnik o povećanju broja notara i to u Podgorici za četiri mjesta, a za po dva u Baru, Kotoru, Tivtu i Budvi.

"Notari su opterećeni poslom, neki se žale da rade dan i noć. Sada će biti rasterećeni i nadam se da ćemo ovim mjerama ublažiti nedostatke u njihovom radu", kazala je ona.

Notaru treba cijeli dan da napiše ugovor

Predstavnik Crnogorske komercijalne banke Vuksan Vuksanović je kazao da njima notari nijesu posebno olakšali posovanje.

Predstavnik Zetagradnje Ratko Radović je kazao da je imao situaciju kada je on morao da objašnjava notaru šta i na koji način treba ovaj, kao stručnjak, da uradi

Njegovo iskustvo pokazuje da notari različito tumače zakon, da se u manjim gradovima dogovaraju koji stav da zauzmu i toga se svi drže iako je stav pogrešan. Vuksanović je naveo i slučaj kada im je notar dostavio nepotpisan dokument za koji je tvrdio da je ispravan i da on garantuje za njega.

"Notari nemaju jedinstaven stav kako u određenom slučaju treba postupati i to je nešta na čemu treba raditi", kazao je predstavnik Erste banke Veljko Pavićević.

Privrednik Vlastimir Golubović ispričao svoj susret sa notarom kojem je trebao cijeli dan da napiše ugovor koji je u njegovoj nadležnosti.

Predstavnik Zetagradnje Ratko Radović je kazao da je imao situaciju kada je on morao da objašnjava notaru šta i na koji način treba ovaj, kao stručnjak, da uradi.

Čepić je tražila imena notara na koje se privrednici žale ali generalni sekretar PKCG Pavle Radovanović nije dozvolio da se pominju imena ljudi koji nijesu prisutni na sastanku, a i privrednici su smatrali da cilj susreta nije pokretanje disciplinskih postupaka.

Notarske tarife će biti smanjene

"Notarske tarife će biti smanjene 20 do 50 odsto u zavisnosti od pravnog posla, a od Notarske komore se očekuje da na sljedećoj sjednici usvoji izmjene", kazao je Marković i na primjedbe predstavnika Advokatske komore najavio snižavanje i cijena njihovih usluga.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Igor Stijović je kazao da advokate boli što je u isključivu notarsku nadležnost prešlo sastavljanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. On se složio da su tarife notara visoke i istako da su visoki i porezi koje plaćaju notari.

"Razumijem vas iz Advokatske komore jer ste do sada samo za sebe imali ogroman kolač koji se sada smanjuje i sa tim se više ne može licitirati. Volio bih da sam od privrednika čuo da je i advokatska tarifa biznis barijera jer ja mislim da jeste i da treba da radimo i na njenom snižavanju", kazao je Marković.

Stijović je rekao da je tarifa stara 10 godina i da bi bio zadovoljan kada bi u 80 odsto slučajeva mogao od fizičkih lica da naplati troškove u punom iznosu.

Podgorica – Na listu onih koji su nezadovoljni radom notara juče su se upisali i crnogorski privrednici koji su ministru pravde Dušku Markoviću kazali da zahvaljujući radu notara njihovo poslovanje nije napredovalo. Naprotiv, kako je rekao predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković, rad notara je postao barijera u poslovanju.

- Privrednici nijesu zadovoljni radom notara i to je poruka sa kojom ću ja poći sa ovog sastanka i koja mi je veoma bitna ali u Crnoj Gori gdje je negacija princip funkcionisanja mi moramo afirmisati posao i postojanje notar– kazao je Marković juče prilikom susreta sa privrednicima u PKCG gdje se raspravljalo o primjeni Zakona o notarima.

Kao glavne probleme u radu notara on je istakao stručnost, proceduru i cijene.

-Notari moraju usavršavati svoje znanje, jačati stručnost i odgovornost i na taj način pratiti tok reforme pravosuđa i nove domete u zakonodavstu i međunarodnom pravu. Moraju biti efikasni jer ako to nijesu postavlja se pitanje koja je njihova uloga i doprinos u efikasnosti pravosuđa. Takođe, ne smije biti privilegovanih notara već moramo uspostaviti sistem jednakog pristupa – kazao je Marković dodajući da cijene usluga moraju biti niže.

-Notari imaju problema zbog pritisaka i opstrukcija koji dolaze od onih kojima vladavina prava nije povoljan ambijent funkicionisanja. Riječ je o pojedincima i nekoliko granskih lobija koji u notarima ne vide garante pravnog posla već faktor ugrožanaja njihovih interesa – rekao je Marković.

On je kazao da je Vlada zadužila ministarstvo pravde i finansija da u saradnji sa Notarskom komorom, smanje naknade notara za određene poslove radi prilagođavanje visine naknade društvenom i socijalnom ambijentu i da bi izvršili kontrolu rada i finansijskog poslovanja notarskih kancelarija.

Mijušković je kazao da se očekuje da će kvalitetno i zakonito vršenje notarskih poslova donijeti olakšice privredi zbog pojednostavljivanja procedure i uštede vremena ali i zbog veće pravne sigurnosti.

- Iskustva privrednika pokazuju da ovaj institut nije zaživo u privredi u mjeri u kojoj se očekivalo. Notarsko sačinjavanje akata usporava dinamiku zaključivanja poslova, postupanje notara nije uniformno i poskupljuje poslovanje – rekao je on.

Predsjednica Notarske komore Tanja Čepić je zbog “zlonamjernih, nepotpunih i neistinitih informacija koje se plasiraju u javnosti” kazala da postoji razlika između nadležnosti notara i sudova, a da te nadležnosti zbog neupućenosti poistovjećuju i renomirani pravnici, advokati pa i laička javnost. Sudovi, kako je rekla, su samo ovjeravali ugovore, dok notari provjeravaju svaku njegoviu stavku i odgovaraju za istinitost podataka.

Upoređivanje sudske i notarske tarife dovosi samo do zbunjivanja građana – kazala je Čepić dodajući da je Komora na čijem je čelu zatajila kada je u pitanju edukacija korisnika njihpovih usluga o nadležnostima notara.

Ona je rekla da treba raditi na edukaciji notara, popuniti notarska mjesta i obučavati pravnike za mjesto notarskog saradnika.

Notar Sonja Radovića smatra da je neophodno reći šta je to u poslu notara što usporava privrednu aktivnost i istakla da dosta stranaka dolazi sa nepotpunom dokumentacijom što je veliki problem jer je procedura strogo formalna i mora se poštovati.

Pomoćnica ministra pravde koja je zadužena za notarijat Jadranka Vukčević je priznala da je Ministarstvo trebalo ranije da razmišlja o notarskoj tarifi i najavila pravilnik o povećanju broja notara i to u Podgorici za četiri mjesta, a za po dva u Baru, Kotoru, Tivtu i Budvi.

-Notari su opterećeni poslom, neki se žale da rade dan i noć. Sada će biti rasterećeni i nadam se da ćemo ovim mjerama ublažiti nedostatke u njihovom radu – kazala je ona.

Predstavnik Crnogorske komercijalne banke Vuksan Vuksanović je kazao da njima notari nijesu posebno olakšali posovanje.

-Možda su oni dobri kada su u pitanju strani investitori i eventualni sumnjivi poslovi koje oni žele da sklope ali nema nekog zavidnog doprinosa u našem poslovanju – kazao je Vuksanović.

Njegovo iskustvo pokazuje da notari različito tumače zakon, da se u manjim gradovima dogovaraju koji stav da zauzmu i toga se svi drže iako je stav pogrešan. Vuksanović je naveo i slučaj kada im je notar dostavio nepotpisan dokument za koji je tvrdio da je ispravan i da on garantuje za njega.

-Notari nemaju jedinstaven stav kako u određenom slučaju treba postupati i to je nešta na čemu treba raditi – kazao je predstavnik Erste banke Veljko Pavićević.

Privrednik Vlastimir Golubović ispričao svoj susret sa notarom kojem je trebao cijeli dan da napiše ugovor koji je u njegovoj nadležnosti. Predstavnik Zetagradnje Ratko Radović je kazao da je imao situaciju kada je on morao da objašnjava notaru šta i na koji način treba ovaj, kao stručnjak, da uradi.

Čepić je tražila imena notara na koje se privrednici žale ali generalni sekretar PKCG Pavle Radovanović nije dozvolio da se pominju imena ljudi koji nijesu prisutni na sastanku, a i privrednici su smatrali da cilj susreta nije pokretanje disciplinskih postupaka.

M.CAMOVIĆ

Boks

-Notarske tarife će biti smanjene 20 do 50 odsto u zavisnosti od pravnog posla, a od Notarske komore se očekuje da na sljedećoj sjednici usvoji izmjene – kazao je Marković i na primjedbe predstavnika Advokatske komore najavio snižavanje i cijena njihovih usluga.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Igor Stijović je kazao da advokate boli što je u isključivu notarsku nadležnost prešlo sastavljanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. On se složio da su tarife notara visoke i istako da su visoki i porezi koje plaćaju notari.

-Razumijem vas iz Advokatske komore jer ste do sada samo za sebe imali ogroman kolač koji se sada smanjuje i sa tim se više ne može licitirati. Volio bih da sam od privrednika čuo da je i advokatska tarifa biznis barijera jer ja mislim da jeste i da treba da radimo i na njenom snižavanju – kazao je Marković.

Stijović je rekao da je tarifa stara 10 godina i da bi bio zadovoljan kada bi u 80 odsto slučajeva mogao od fizičkih lica da naplati troškove u punom iznosu.

Galerija