Pavićević i društvo za radove na nadvožnjaku favorizovali Bemax?

Prijava je podnijeta i protiv Dragana Simovića, Aleksandra Brajovića, Đura Karanikića, Tatjane Šišević i Nikole Popovića
104 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 08.11.2011. 12:58h

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je danas Specijalnom državnim tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, Đurđini Ivanović, novu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića, zbog sumnje da je u postupku javnih nabavki zloupotrijebio službeni položaj.

Direktor programa za urbanizam MANS-a Dejan Milovac saopštio je da se Pavićević „sumnjiči da je u postupku izbora izvođača radova na novom nadvožnjaku, otvoreno favorizovao podgoričku građevinsku kompaniju „Bemax“ koja je i pored više cijene u odnosu na drugorangiranog ponuđača, dobila posao izgradnje vrijedan oko 1,45 miliona eura“.

Kako su dodali iz MANS-a, krajem januara prošle godine, „Pavićević je donio odluku o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke, kao i rješenje o formiranju Komisije sa gore pomenutim članovima“.

"U javnom pozivu koji je raspisan nakon nekoliko dana, kao kriterijum za izbor ponuđača je uzeta „ekonomski najpovoljnija ponuda“ koja je podrazumijevala bodovanje na osnovu cijene, roka zavrąetka radova i uslova plaćanja. U pozivu se, takođe, navodi da su sredstva u iznosu od za ovu nabavku obezbijeđena u budžetu Opštine Bar, a posebno je podvučeno da se neće vršiti avansna plaćanja po ovom pozivu, te da se takve ponude neće razmatrati", istakao je Milovac.

Krivična prijava je podnijeta i protiv pet službenika opštine Bar koje je Pavićević izabrao da kao Komisija vode postupak javne nabavke i to protiv Dragana Simovića, Aleksandra Brajovića, Đura Karanikića, Tatjane Šišević i Nikole Popovića.

Na ovaj poziv barske opštine su pristigle tri ponude investitora, što je Komisija konstatovala na otvaranju ponuda krajem februara proąle godine. Ponude su dostavili barska kompanija „Kalamper, užička kompanija „Putevi“ i podgorički „Bemax“ u konzorcijumom sa „Konstruktor-Neretva“ iz Čapljine.

"Ponuda kompanije „Kalamper“ je odbačena kao neispravna jer nije imala odgovarajuće licence, dok su preostale dvije cijenjene kao validne. Ponuda kompanije „Putevi“ iz Užica je glasila na 1,39 miliona eura uz rok od 158 kalendarskih dana za završetak radova, dok je Bemax tražio 1,44 miliona eura uz rok od 154 kalendarska dana. I pored činjenice da su „Putevi“ ponudili cijenu nižu za nešto više od 124.000 eura, Komisija donosi odluku da posao dobije Bemax", dodao je Milovac.

U obrazloženju je navedeno da je „za Komisiju nesporno da je AD „Putevi“ Užice ponudilo nižu cijenu, a da je „Bemax“ DOO u zajedničkoj ponudi ponudio kraći rok završetka posla i za Opštinu mnogo povoljniji način plaćanja. U prilog ovakvom predlogu Komisije ide i činjenica da će Opština u periodu evidentne krize biti relaksirana kreditnih zaduženja za realizaciju navedenog posla i neće doći u poziciju da zapostavlja ostale projekte utvrđene budžetom i planskim dokumentima Opštine.

U obrazloženju je navedeno da je „za Komisiju nesporno da je AD „Putevi“ Užice ponudilo nižu cijenu, a da je „Bemax“ DOO u zajedničkoj ponudi ponudio kraći rok završetka posla i za Opštinu mnogo povoljniji način plaćanja

Nakon toga, Komisija je predložila da se ugovor za izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka dodijeli ponuđaču „Bemax“ DOO za cijenu 1.448.015 eura, uz način plaćanja – 50 odsto u toku izvođenja radova i 50 odsto nakon završetka radova u roku od šest mjeseci.

"U skladu sa time, predsjednik Opštine Bar je krajem aprila 2010. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojim se „Bemax“ DOO bira kao najpovoljniji ponuđač. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji nadvoľnjaka Pavićević je potpisao sa Bemaxom 21. juna 2010., gdje se po prvi put pominje da je projekat sufinansiran iz budžeta Direkcije za saobraćaj za 2010. godinu u iznosu od 600.000 eura. Kod načina plaćanja Ugovorom je predviđeno da se izvođaču radova 20 odsto cijene plaća avansno po potpisivanju ugovora, do 50 odsto ugovorene vrijednosti radova uplate će se vršiti po dostavljenim i prihvaćenim situacijama, a preostali dio od 50 odsto će se platiti nakon završetka ugovorenih radova u roku od šest mjeseci", dodao je Milovac.

Umjesto da posao bude gotov 15. marta ove godine kako je navedeno u Ugovoru, Bemax je radove okončao sredinom jula ove godine kada je nadvožnjak svečano otvoren bez upotrebne dozvole

"Što se tiče roka za izvođenje radova na nadvožnjaku, umjesto da posao bude gotov 15. marta ove godine kako je navedeno u Ugovoru, Bemax je radove okončao sredinom jula ove godine kada je nadvožnjak svečano otvoren bez upotrebne dozvole od strane Žarka Pavićevića i Veselina Grbović, direktora Direkcije za saobraćaj", dodao je Milovac.

Prema informacijama koje je MANS dobio od Opštine Bar, „Bemax je kasnio sa početkom radova zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa na trasi nadvožnjaka“, ali su, takođe, „dobili i informaciju da Opština nikada nije sklopila aneks ugovora sa Bemaxom kojim bi se zvanično produžio rok za završetak radova“.

"Takođe ne postoji informacija koliko je trajalo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te da li je to bio jedini razlog za kaąnjenje zavrąetka radova, ali smo dobili potvrdu da od Bemax-a nisu do sada naplaćivani bilo kakvi penali zbog kašnjenja. Iz prethodno navedenog proizilazi da je su Opština Bar i Žarko Pavićević doveli u zabludu sve potencijalne ponuđače, time što je u pozivu izričito navedeno da nema avansnog plaćanja čime je eliminisan veći broj ponuđača, koji bi možda ponudili niže cijene konkretnog posla. Istovremeno su grubo prekršena načela konkurencije, transparentnosti postupka i ravnopravnosti ponuđača koje predviđa Zakon o javnim nabavkama. Takođe, nemarom Opštine i Pavićevića je rok za izvođenje radova obesmišljen kao kriterijum za izbor ponuđača jer su svjesno ušli u javne radove iako su znali za postojanje imovinsko-pravnih sporova na toj lokaciji", zaključio je Milovac.

Tužilac da ubrza istrage da bi se izbjegla veća šteta

"Ova krivična prijava predstavlja još jedan dokaz u prilog našim sumnjama da se Opštinom Bar upravlja krajnje netransparentno, te da ostajući na mjestu gradonačelnika Opštine, Žarko Pavićević nastavlja da krši zakone i propise na štetu budžeta i interesa građana Bara", istakao je Milovac.

MANS već gotovo dvije godine ukazuje na brojna kršenja zakona i propisa od strane barskog gradonačelnika.

"Smatramo da tužilaštvo ima i više nego dovoljno osnova da preduzme vrlo konkretne korake u procesuiranju kako ovog, tako i slučajeva koje je smo ranije prijavili. S tim u vezi, MANS apeluje na tužiteljku Ivanović da ubrza istragu protiv Pavićevića kako bi se spriječile dalje štete po javni interes i budžet barske Opštine", zaključili su iz MANS-a.

Galerija

Bonus video: