VLADA PRIPRAVNA

Nova dešavanja na svjetskoj ekonomskoj sceni mogu direktno uticati na Crnu Goru

Uticaj se ogleda, prvenstveno, kroz potencijalni pad cijene aluminijuma i tražnje za tom robom
58 pregleda 0 komentar(a)
vlada zgrada, Foto: Boris Pejović
vlada zgrada, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 10.08.2011. 19:10h

Nova dešavanja na svjetskoj ekonomskoj sceni, pad kreditnog rejtinga SAD-a i berzanskih indeksa uz visok stepen međuzavisnosti ekonomija pojedinačnih zemalja, mogu u određenoj mjeri direktno uticati na Crnu Goru, ocijenili su u Ministarstvu finansija.

Taj uticaj se, kako je objašnjeno, ogleda, prvenstveno, kroz potencijalni pad cijene aluminijuma i tražnje za tom robom.

"Imajući u vidu učešće proizvodnje aluminijuma u ukupnoj prerađivačkoj industriji, kao i učešće u ukupnom izvozu, takav uticaj može se efektuirati na usporavanje ekonomskog rasta", rekli su predstavnici Ministarstva.

"Posmatrajući krizu bilo kao šansu ili problem, Crna Gora, kao mala i otvorena ekonomija izložena egzogenih faktorima, mora stvoriti fleksibilan ekonomski sistem, koji će biti u mogućnosti da brzo, jednostavno i što manje „bolno“ reaguje na negativne faktore"

"Međutim, krize velikih ekonomija, i pored negativnog uticaja na ostatak svijeta, mogu dovesti do preusmjeravanja investicionih sredstava iz brzo rastućih ekonomija, poput Indije i Kine, u manje ekonomije koje imaju perspektivu rasta, tako da Crna Gora i u tom negativnom svjetskom trendu mora prepoznati svoju šansu i iskoristiti je. U kojoj mjeri, to ne zavisi samo od države, već i od preduzetničkog duha investitora u Crnoj Gori", naveli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da, što se tiče finansijskog sektora, američka dužnička kriza može imati uticaj na pad likvidnosti ostalih zemalja u onoj mjeri koliko se one zadužuju kod stranih finansijkih organizacija, s obzirom na to da će iznosi iz fondova SAD-a ubuduće biti značajno smanjeni ili na zemlje koje se u svom portfoliju oslanjaju na američke državne obveznice, čija će cijena sa krizom rasti.

"Nezavisno od svjetskih dešavanja, a imajući njihov uticaj u vidu, problem rješavanja nelikvidnosti crnogorske privrede je jedan od prioriteta u setu Vladinih mjera.

U svakom slučaju, posmatrajući krizu bilo kao šansu ili problem, Crna Gora, kao mala i otvorena ekonomija izložena egzogenih faktorima, mora stvoriti fleksibilan ekonomski sistem, koji će biti u mogućnosti da brzo, jednostavno i što manje "bolno" reaguje na negativne faktore", poručili su iz Ministarstva.

Vlada je, kako su dodali, toga svjesna i, kao što je tokom svjetske finansijske krize iz 2008. reagovala adekvatno i blagovremeno, tako će i sada, u slučaju potrebe, preduzeti sve neophodne aktivnosti u cilju zaštite građana i biznisa.

Preporučujemo za Vas