OPREZNI OPTIMIZAM

Na plate, penzije i socijalu ide 30 miliona više, pa će morati da se štedi

Paradoksalno je i da u Crnoj Gori posao nalazi oko 10 hiljada nerezidenata, a da je sve veći pritisak na socijalna davanja, napisao je ministar Katnić
0 komentar(a)
Ažurirano: 02.08.2011. 18:12h

"Crnogorska ekonomija pokazuje vitalnost. U drugoj polovini prošle godine je započet oporavak..."

Ovim riječima ministar finansija dr Milorad Katnić, počinje autorski tekst na Vladinom sajtu, u jeku poskupljenja koja potresaju crnogorske građane.

"Prerađivačka industrija bilježi značajan rast. Rast bilježe: turizam, građevinarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i transport. Promet u maloprodaji od početka godine dinamično raste, ukazujući na rast potražnje i očekivanje dobre turističke sezone", piše Katnić

"Izvoz robe je u prvih pet mjeseci veći za preko 50% u odnosu na prošlu godinu, što je pozitivno uticalo na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita. Sve ovo čini da, uprkos padu proizvodnje električne energije, ukupna ekonomska aktivnost raste planiranom dinamikom, između 2% i 3% na godišnjem nivou".

Ipak, ministar napominje da treba biti oprezan jer na to pozivaju ekonomski indikatori u monetarnom i finansijskom sektoru.

Osim toga, Katnić napominje nestabilnost u euro zoni, kao i na rashodnu stranu budžeta.

"Rast cijena nafte i hrane na međunarodnom tržištu uticao je da inflacija bude iznad planiranog nivoa", poručio je Katnić. "Bankarski sektor je suočen sa visokim procentom kredita čija otplata kasni. Ipak, povjerenje u bankarski sistem je osnaženo, nivo likvidnosti i kapitala su iznad zakonom propisanih koeficijenata"

Ministar je napisao da plate, penzije i socijalna davanja nastavljaju trend rasta "u apsolutnom iznosu". Troškovi za ove tri rashodne kategorije premašiće planirane za oko 30 miliona eura.

"To će značiti nužno smanjenje ostale državne potrošnje kako bi se obuzdao deficit. Uz (potencijalni) trošak izdatih garancija, ovo su osnovni fiskalni rizici sa kojima se suočavamo".

Katnić smatra da su zabrinjavajući "sve češći socijalni pritisci koji se manifestuju učestalim štrajkovima i prijetnjama štrajkom".

"Nakon dvadeset godina tranzicije, u Crnoj Gori se država i dalje doživljava kao institucija koja treba da rješava sve probleme i kojoj se ispostavljaju sve fakture...Paradoksalno je i da u Crnoj Gori privremeni ili stalni posao nalazi oko 10 hiljada nerezidenata, a da je sve veći pritisak na socijalna davanja".

Ministar kaže danije vrijeme za populizam prema radnicima, nego za gradnju sisteam "koji se zasniva na vrjednovanju rada i rezultata".

" Zato je posebno važno da nova zakonska regulativa iz oblasti rada i socijalne politike ohrabruje traženje posla, rad i zaradu, a ne život na račun tuđeg rada i budžetske preraspodjele. Ovo je ključ za veću produktivnost i konkurentnost naše ekonomije. Tako otvaramo vrata dugoročnog napretka.

Galerija