ŠTA JE DOBRO ZA CG

MANS traži od Čarapić preispita ugovore u vezi sa energetskim kablom

Informisali smo Čarapić da se iz sadržine ugovora i sporazuma ne može sa sigurnošću utvrditi koji su tačno ekonomski benefiti za Crnu Goru
0 komentar(a)
ranko čarapić, Foto: Arhiva Vijesti
ranko čarapić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 29.07.2011. 16:11h

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dostavila je danas vrhovnom državnom tužiocu, Ranki Čarapić, inicijativu za pokretanje postupka preispitivanja ugovora i sporazuma u vezi sa projektom podmorskog kabla između Italije i Crne Gore.

MANS je tražio i da Čarapić preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedila puna zaštita javnog interesa.

Iz MANS-a su podsjetili da su, u cilju realizacije tog projekta, predstavnici Ministarstva ekonomije, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i italijanske kompanije Terna 23. novembra prošle godine potpisali Ugovor o kupoprodaji akcija crnogorske kompanije putem upisa iz nove emisije u postupku povećanja kapitala.

Ugovorom je bilo predviđeno da Terna kupi akcije CGES-a po sistemu unaprijed dogovorene ponude, na osnovu čega je italijanska kompanija postala vlasnik oko 22 odsto dionica crnogorske.

Inicijativa je podnijeta jer postoji sumnja da je u procesu pregovaranja i zaključivanja sporazuma i ugovora sa italijanskim partnerima i CGES-om, Ministartvo ekonomije zanemarilo javni interes

Oni su objasnili da je inicijativa podnijeta jer postoji sumnja da je u procesu pregovaranja i zaključivanja sporazuma i ugovora sa italijanskim partnerima i CGES-om, Ministartvo ekonomije zanemarilo javni interes.

To je, kako tvrde u MANS-u, rezultiralo situacijom da je Crna Gora sa Ternom ušla u aranžmane koji su dominantno u interesu te kompanije.

"Informisali smo Čarapić da se iz sadržine ugovora i sporazuma ne može sa sigurnošću utvrditi koji su tačno ekonomski benefiti za Crnu Goru, kao i zbog čega se značajan dio njene teritorije izlaže devastaciji, naročito dijelovi koji su, makar na papiru, pod posebnom zaštitom države", saopštili su iz MANS-a.

Oni su Čarapić upoznali i sa činjenicom da je Vlada unaprijed garantovala Terni da potpisane ugovore i sporazume neće osporiti bilo koji državni organ u Crnoj Gori, čime je na sebe preuzela ingerencije koje joj ne pripadaju.

"Upravo ta odredba čini ugovor izrazito protekcionističkim sa jasnom intencijom da se po svaku cijenu zaštiti samo jedna strana u poslu. Sudeći po onome što piše u ugovorima, ta strana nisu građani Crne Gore i njihov interes", tvrde iz MANS-a.

Oni su Čarapić upoznali i sa činjenicom da je Vlada unaprijed garantovala Terni da potpisane ugovore i sporazume neće osporiti bilo koji državni organ u Crnoj Gori, čime je na sebe preuzela ingerencije koje joj ne pripadaju

Iz MANS-a su podsjetili id a se u ugovoru navodi da se investicije Terne u novu interkonekciju i ulaganja Prenosa u povezanu mrežnu infrastrukturu obavljaju u cilju implementacije strateškog partnerstva, završetka gradnje novog sistema interkonekcije i najmanje jedne dodatne mrežne infrastrukture i pretvaranja prenosne mreže Crne Gore u platformu za povezivanje sistema električne energije Italije i jugoistočne Evrope.

"Taj citat iz ugovora razotkriva osnovne motive za realizaciju projekta, odnosno pokazuje da Crna Gora treba da služi kao baza za transfer električne energije prema Italiji, kao i da sam projekat postavljanja podmorskog kabla i gradnje dalekovoda do Pljevalja nije održiv, ukoliko se ne izgradi još jedan dalekovod prema nekoj susjednoj zemlji”, kazali sui z MANS-a.

Oni u pozvali Čarapić da se, bez odlaganja, detaljnije pozabavi ugovorima, tim prije što je Vlada već usvojila i plansku dokumentaciju kojom će i faktički biti omogućena realizacija projekta po instrukcijama italijanskog partnera.