Dospjele obaveze

Opština Pljevlja planira da se zaduži tri miliona eura

Opština je donijela odluku o visini otpremnina za službenike i namještenike koji se odluče da sporazumno napuste svoje radno mjesto.
77 pregleda 0 komentar(a)
Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 19.06.2011. 17:06h

Lokalna uprava u Pljevljima planira da se zaduži tri miliona eura kako bi otplatila dospjele obaveze.

Kako je saopšteno iz Opštine, dugoročni kredit se uzima kako bi se izmirile obaveze za radove izvedene u okviru kapitalnog budžeta prošle godine, kao i za izmirivanje obaveza za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom.

U lokalnoj administraciji kažu da su krajem 2010. dospjele obaveze iz kapitalnog budžeta iznosile 3.025.863 eura.

Budžetom Opštine za ovu godinu planirano je da se Opština zaduži oko pet miliona eura, ali je, kako kažu, procijenjeno da bi se sa predloženim iznosom kredita mogao izmiriti najveći dio dospjelih obaveza iz kapitalnog budžeta.

Ugovorom će se definisati uslovi kredita

Zakonom o finansiranju lokalne uprave propisano je da Opština može uzimati dugoročne zajmove samo za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda ili radi kupovine kapitalnih sredstava u skladu sa odobrenim višegodišnjim planovima investicija. Istim zakonom propisano je da lokalne samouprave mogu uzimati dugoročne pozajmice uz prethodnu saglasnost Vlade.

Kako je “Vijestima” rečeno, u Opštini se na radna mjesta na kojima rade prijavljeni za sporazumni raskid radnog odnosa neće primati novi radnici

“Na osnovu potpisanog protokola, Opština će sa Ministarstvom finansija zaključiti ugovor kojim će se bliže definisati uslovi za kreditno zaduženje, reprogram poreskog duga i otpremnina tehnoloških viškova, kao i drugi oblici podrške koji će doprinijeti konsolidaciji lokalnih finansija”, kažu u Opštini Pljevlja.

Za rješavanje tehnološkog viška u lokalnoj administraciji Opštini je potrebno oko 180.000 eura. Za sporazumni raskid radnog odnosa prijavila su se 22 službenika i namještenika iz deset organizacionih jedinica.

Kako je “Vijestima” rečeno, u Opštini se na radna mjesta na kojima rade prijavljeni za sporazumni raskid radnog odnosa neće primati novi radnici, već će, u skladu sa školskom spremom, neki od postojećih službenika biti premješteni na ta radna mjesta, a neka će biti ukinuta.

Opština donijela odluku o visini otpremnina

Kako ne bi ostali bez posla, službenici i namještenici iz mjesnih kancelarija, za čijim je postojanjem prestala potreba, s obzrom na to da su poslovi koje su radili, osim vjenčanja, prešli u nadležnost MUP-a, biće premješteni na neka od upražnjenih radnih mjesta.

Onima za čijim je radom prestala potreba i onima kojima do penzije nedostaje pet i više godina pripada otpremnina od 12 bruto zarada u Crnoj Gori

Sa radnicima koji su se prijavili za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnina u lokalnoj administraciji u Pljevljima zaposlen je 241 radnik.

Opština je donijela odluku o visini otpremnina za službenike i namještenike koji se odluče da sporazumno napuste svoje radno mjesto.

Onima za čijim je radom prestala potreba i onima kojima do penzije nedostaje pet i više godina pripada otpremnina od 12 bruto zarada u Crnoj Gori, a onima kojima do penzije nedostaje do pet godina pripada otpremnina od deset bruto zarada, do tri godine osam, a kome nedostaje do penzije jedna godina, šest bruto zarada.

Novcem će biti izmirene obaveze za radove izvedene u okviru kapitalnog budžeta i za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom.

Preporučujemo za Vas