NIŠTA BEZ VUČINIĆA

Keković: Vojska pokušava da ospori sindikalno djelovanje

Vojni vrh vodi antisindikalnu kampanju od kraja prošle godine kada nije uspio da spriječi formiranje sindikalne organizacije.
0 komentar(a)
Ažurirano: 06.06.2011. 12:12h

Insistiranje da se predsjednik Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore (VCG) Nenad Čobeljić prije obraćanja javnosti mora konsultovati sa starješinom pokušaj je osporavanja sindikalnog djelovanja u Vojsci, smatra generalni sekretar Unije Slobodnih sindikata (USSCG) Srđa Keković.Keković je ocijenio da je vođenje disciplinskog postupka protiv Čobeljića negativan iskorak vojnog establišmenta.U odluci o vođenju disciplinskog postupka navodi se da je Čobeljić izvršio disciplinski prestup po Zakonu o VCG, a koji propisuje da svako javno iznošenje informacija u vezi sa stanjem u odnosima u Vojsci bez odobrenja ministra predstavlja disciplinski prestup“Insistiranje da se sindikalni lider prije obraćanja javnosti o pitanjima o ekonomskom socijalnom položaju zaposljenih, mora konsultovati sa starješinom pokušaj je vojnog establišmenta da zastrašivanjem, pogotovo prema čelnom čovjeku sindikata, ospori sindikalno djelovanje u Vojsci”, rekao je Keković agenciji MINA.Prema njegovim riječima, vojni vrh vodi antisindikalnu kampanju od kraja prošle godine kada nije uspio da spriječi formiranje sindikalne organizacije.“Vojni establišment na širok način tumači zakone i pokušava da sindikalno djelovanje podvede pod iznošenje informacija o takozvanim vojnim podacima koji su pod vojnom tajnom i koji se bez odobrenja starješine ne smiju iznositi”, rekao je Keković.On je kazao da Čobeljić duže nije mogao da uspostavi kontakt sa vojnim vrhom i da u socijalnom dijalogu sa poslodavcem rapravlja pitanja koja se tiču položaja zaposlenih u vojsci pitanja zarada, prekovremenog rada, dnevnica, prazničnog rada, stambenih pitanjaSloboda sindikalnog udruživanja, kako smatra Keković, garantovana je međunarodnim konvencijama, prema kojima su sindikati nezavisni od poslodavaca politika i vlasti.Keković je podsjetio da je USSCG pokrenula aktivnosti u vezi pravne zaštite Čobeljića.USSCG, kako je rekao Keković, vodila je kampanju prema nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu i obratila se i vojnoj organizaciji koja okuplja sindikalne organizacije vojski zemalja Evropske unije.“Očekujemo kontakte sa njima nakon čega ćemo bolje znati poziciju Sindikata u Vojsci jer u ovom trenutku u Crnoj Gori nemamo nikakvih iskustava što zloupotrebljavaju oni koji tom organizacijom rukovode”, zaključio je Keković.

Preporučujemo za Vas