DUG 1,44 MILIJARDE

PZP traži izmjene Zakona o budžetu: Da se pita Skupština

Vlada bi, usvoje li se predlog izmjene Zakona, bila dužna da uz predlog Zakona o garanciji dostavi mišljenja Državne revizorske institucije i državnog organa.
0 komentar(a)
Zarija Pejović i Nebojša Medojević, Foto: Savo Prelević
Zarija Pejović i Nebojša Medojević, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 23.05.2011. 15:23h

Poslanici Pokreta za promjene Nebojša Medojević i Zarija Pejović dostaviće sjutra Skupštini Crne Gore predloge izmjena Zakona o budžetu, kojim bi se uvelo pravo parlamenta da odlučuje o budućim zaduženjima države.

U predlogu izmjene člana 3. Zakona o budžetu traži se da Skupština odlučuje o dugoročnim kreditima, zaduživanju za finansiranje investicionih projekata, o davanju garancija i kontragarancija, kao i o neposrednom preuzimanju obaveze u svojstvu dužnika po osnovu date garancije.

Vlada bi, usvoje li se predlog izmjene Zakona, bila dužna da uz predlog Zakona o garanciji dostavi mišljenja Državne revizorske institucije i državnog organa koji zastupa državu u imovinsko-pravnim odnosima, o opravdanosti davanja garancije i zaštiti interesa države od rizika naplate garancije.

U obrazloženju tih zahtjeva, Medojević i Pejović ističu da je državni dug Crne Gore na kraju aprila iznosio 1,44 milijarde eura ili 45,2 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP).

U obrazloženju tih zahtjeva, Medojević i Pejović ističu da je državni dug Crne Gore na kraju aprila iznosio 1,44 milijarde eura ili 45,2 odsto bruto društvenog proizvoda

“Stanje duga u odnosu na kraj marta uvećano je za oko 161 miliona eura. Spoljni dug povećan za oko 176 miliona eura, dok je domaći dug smanjen za 15 miliona eura. Smanjenje domaćeg duga je nastalo uslijed isplate šeste i posljednje rate obveznica obeštećenja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u visini od 15 miliona eura. Do povećanja ino duga došlo je usljed emisije euroobveznica, u visnini od 180 miliona eura, i dodatnog povlačenja sredstava u iznosu od 0,2 miliona eura, odnosno redovne otplate ino glavnice u iznosu od 0,5 miliona eura, dok se preostalih 3,5 miliona eura odnose na promjenu kursne valute”, podsjećaju Medojević i Pejović.

Oni upozoravaju da je ukupan iznos garancija Crne Gore na kraju aprila iznosio 362,87 miliona eura, ili 11,3 odsto BDP-a, što predstavlja povećanje u odnosu na mart za 3,36 miliona eura.

“Do povećanja ino garancija došlo je uslijed dodatnog povlačenja sredstava EIB-a, za podršku projektima malih i srednjih preduzeća. Ukupan iznos povučenih ino garancija Crne Gore iznosi 338,5 miliona eura, dok garancije izdate za kredite kod domaćih banaka iznose 24,37 miliona eura”, stoji u obrazloženju.

Dodaje se da su prihodi budžeta Crne Gore u aprilu 2011. godine iznosili 89,5 miliona eura, što je u odnosu na plan za navedeni mjesec niže za 1,7 odsto, dok je u odnosu na ostvarenje prihoda u aprilu 2010. godine ostvaren pad prihoda od 3,1 odsto.

“Pad prihoda pokazuje da je i dalje prisutan trend rasta poreskog duga, koji je uzrokovan nelikvidnošću u ekonomiji."

“Pad prihoda pokazuje da je i dalje prisutan trend rasta poreskog duga, koji je uzrokovan nelikvidnošću u ekonomiji."

Naplata poreskih prihoda ostvarena je u iznosu od 84,6 miliona eura, od čega su direktni porezi naplaćeni u iznosu od 47,26 miliona eura, dok je naplata indirektnih poreza iznosila 37,34 mil iona eura. Naplata neporeskih prihoda ostvarena je u iznosu 4,9 miliona eura”, navodi se u obrazloženju.

“Dok se spasavanje nekih banaka i privatnih preduzeća pravdalo time da je to potreeno da bi se sačuvala ekonomska stabilnost, nije prihvatljiva politika prebacivanja gubitaka privatnog sektora na državu i na kraju na njihove poreske obveznike.

Rizik državnih garancija i drugih garancija ne bi trebalo da se skrivaju, pošto one predstavljaju realan rizik za javne finansije. Garancije bi zbog toga trebalo da budu izdavane u formi zakona u Parlamentu uz prethodno pribavljenjo mišljenje Državne revizorske institucije i nadležnog državnog organa zastupa državu u imovinsko-pravnim odnosima”, kaže se u obrazloženju Medojevića i Pejovića.