UMJESTO KRITIKE

Nikšićki sindikalci: Zajednički djelovati u cilju zaštite prava radnika

Gardašević poziva sve, i radnike i poslodavce, kao i državne institucije na veću toleranciju, međusobno povjerenje i uvažavanje
56 pregleda 0 komentar(a)
Branko Gardašević, Foto: Svetlana Mandić
Branko Gardašević, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 18.05.2011. 14:34h

"Osnovna uloga Saveza sindikata Crne Gora je da istraje u obezbjeđenju i zaštiti prava radnika, što joj daje pravo i obavezu zaštite već utvrđenih prava zaposlenih iz radnog odnosa, te utvrđivanju većih prava, pa i u već vođenim i tekućim pregovorima sa socijalnim partnerima po predlogu izmjena i dopuna Zakona o radu”, stoji u saopštenju koje je potpisao predsjednik OSP Nikšić Branko Gardašević.

On se osvrnuo na izmjene Zakona o radu i novine koje su sa stanovišta radnika neprihvatljive i ponovio da je Sindikat za to da rad na neodređeno i dalje bude ustaljena praksa, a rad na određeno samo izuzetak pod određenim uslovima.

"Strah od posljedica zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme počiva na činjenici da prekidom takvog radnog odnosa zaposleni nema pravo na otpremninu po osnovu prestanka radnog odnosa, pa i ako je radio sa fiktivnim prekidima i po više godina kod istog poslodavca, pa se može zaključiti da su radni odnos na određeno vrijeme neki poslodavci zaključivali da bi izbjegli obaveze prema radnicima”, stoji u saopštenju.

Gardašević poziva sve, i radnike i poslodavce, kao i državne institucije na veću toleranciju, međusobno povjerenje i uvažavanje, kako bi se spustile tenzije kod donošenja ili izmjena propisa koji regulišu radne odnose na državnom nivou, na nivou grana djelatnosti, kao i svakog pravnog lica pojedinačno.

“Posebno ukazujem na značaj zaštitne odredbe u kojoj se štiti pravo na rad zaposlenim koji navrše 55 godina što obezbjeđuje njihovu sigurnost, jer u tim godinama nijesu konkurentni kod ostvarivanja prava na rad.

Smatram da dobar poslodavac i dobar radnik ne mogu imati sukobljen interes, i u takvom odnosu se ne postavlja pitanje kako otpustiti neradnika ili nepoštovanje zakona i kolektivnih ugovora kod isplate zarada i socijalnog osiguranja. Takođe ne prihvatam da se pojedinačno svojstvo pripisuje određenoj kategoriji pa bilo da se radi o poslodavcima ili zaposlenima i na tome grade teorije o neradnicima i kako ih se lakše osloboditi , kao i lošim poslodavcima”, ističe Gardašević.

On podsjeća da je mali broj Nikšićana potpisao podršku stavovima SSCG koji su vezani za izmjene i dopune Zakona o radu što je samo potvrdilo činjenicu da je najlakše kritikovati ali ne i uzeti učešće i odgovornost za urađeno.

“Nije dobra praksa iznošenja kritike i osuda, a da se predhodno ne da lični doprinos za poboljšanje predloženih rješenja, jer smatramo da se samo zajedničkim i jedinstvenim stavovima možemo izboriti za bolje uslove rada, sigurnije radno mjesto, adekvatne zarade, zaštitu starijih zaposlenih od proglašenja za tehnološki višak, a posebno da se sačuvaju stečena prava zaposlenih utvrđena pozitivnim zakonskim propisima”, zaključuje Gardašević.

Preporučujemo za Vas