MONSTATOVI PODACI

U Crnoj Gori skoro 52 hiljade nezaposlenih, 20 odsto od aktivnog stanovništva

Žena sa visokim obrazovanjem ima 29,3 hiljade ili dvije hiljade više nego muškaraca.
107 pregleda 0 komentar(a)
Ljudi šetaju, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ljudi šetaju, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 13.05.2011. 06:39h

U četvrtom kvartalu 2010. godini u Crnoj Gori bilo je 262,2 hiljade aktivnog stanovništva, od čega je 210,6 hiljada ili 40,5 odsto imalo posao a 51,6 hiljada je bilo nezaposlenih ili 19,7 odsto.

Broj onih koji imaju posao u odnosu na prethodni kvartal, bio je manji za 0,6 odsto a broj nezaposlenih je povećan za 2,1 odsto, navedeno je u anketi o radnoj snazi koju je Zavoda za statistiku - Monstat objavio juče.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje broj nezaposlenih 9. maja je iznosio 31.920 a stopa nezaposlenosti je bila 12,09 odsto. Razlika u podacima Zavoda i Monstata je u tome što Monstat kao nezaposlene računa sve one koji pripadaju aktivnom stanovništvu a nemaju posao, dok Zavod broji samo one koji se njemu javljaju i aktivno traže posao.

Stopa nezaposlenosti prema Monstatu u šest opština na primorju je 11,9 odsto, dok je na sjeveru čak 29,7 odsto, što znači da skoro trećina aktivnog stanovništva na sjeveru ne obavlja ni zvaničan ni nezvaničan posao. Stopa nezaposlenih žena na sjeveru je 35,3 odsto.

Čak 31,8 hiljada nezaposlenih na posao čeka više od dvije godine

Od ukupno nezaposlenih lica, prema Monstatu, 28,1 hiljada su muškarci a 23,5 hiljada žene. Sa završenim fakultetom, akademijom ili visokom školom nezaposlenih ima 6,1 hiljada, od čega su 4,5 hiljada žene.

Nezaposlenih sa srednjim obrazovanjem ima 25,5 odsto, sa osnovnom školom šest hiljada, sa stručnim obrazovanjem nakon osnovne škole (koji se ne računa kao srednja škola) 9,5 hiljada, a sa višim stručnim obrazovanjem 7,3 hiljade nezaposlenih.

Čak 31,8 hiljada nezaposlenih na posao čeka više od dvije godine.

Od 210,6 hiljada onih koju su navedeni kao zaposleni, sa pismenim ugovorom o zaposlenju bilo je njih 163,7 hiljada. Ostali su - samozaposleni 36 hiljada, porodični radnici 1.900 i sa drugim oblicima rada 8,9 hiljada.

Najviše zaposlenih radi u trgovini čak 48,5 hiljada, u državnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj zaštiti radi 45,4 hiljade, dok je u prerađivačkoj industriji i rudarstvu zaposleno 22,5 a u hotelijerstvu 16,8 hiljada...

Od 256 hiljada neaktivnog stanovništva starijeg od 15 godina, 73,7 hiljada se nalazi se školuje ili se nalaze na drugim vidovima obuke, 98 hiljada prima penziju, 8,1 hiljada su bolesni ili invalidi, 4,1 hiljada vodi računa o djeci ili odraslim nezbrinutim osobama.

Čak 35,2 hiljade je navelo da posao ne traži iz ličnih ili porodičnih obaveza, a 28,3 hiljade je navelo druge razloge.

Sa fakultetskom diplomom više žena nego muškaraca

U Crnoj Gori ukupno ima 56,6 hiljada osoba sa završenim fakultetom, akademijom ili visokom školom.

Žena sa visokim obrazovanjem ima 29,3 hiljade ili dvije hiljade više nego muškaraca.

Sa završenom samo osnovnom školom žena ima 54,5 hiljada, a muškaraca 46,9 hiljada

Kada se uporede podaci o starosti visokoškolaca može se zaključiti da su žene prešle u vođstvo zadnjih desetak godina, jer je u uzrastima od 15 - 44 godine starosti više žena sa tim obrazovanjem nego muškaraca, a u starijoj dobi veći je broj muškaraca sa fakultetskom diplomom.

Žene su, međutim, brojnije i kada je riječ o onima sa ne- završenom osnovnom školom - 28,7 hiljada, što je skoro četiri puta više nego muškaraca.

Sa završenom samo osnovnom školom žena ima 54,5 hiljada, a muškaraca 46,9 hiljada.

Preporučujemo za Vas