VRIJEDNE PARCELE

Otkuda Pavićeviću u Zaljevu posjed od 275.000 kvadrata

Ono što omot spisa sadrži, kako tvrde u MANS-u, jeste upis tereta restitucije u korist Perazić Smiljke i ostalih, kao i teret Morskog dobra.
68 pregleda 0 komentar(a)
zarko pavicevic, Foto: Arhiva Vijesti
zarko pavicevic, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 10.05.2011. 06:48h

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je Ministarstvo finansija i Upravu za nekretnine Crne Gore da ispitaju na koji način je Zavod za izgradnju Bara – ZIB, kompanija barskog gradonačelnika Žarka Pavićevića, došla u posjed oko 275.000 m2 zemljišta, koje se nalazi u naselju Zaljevo, i koje se trenutno koristi za eksploataciju kamena.

Na istoj parceli se nalazi i oko 1.100 m2 poslovnog prostora koji je pretežno u funkciji eksploatacije i prerade kamena.

"Podaci Uprave za nekrenine Bar do koje je MANS došao, ukazuju na sumnju da je kompanija ZIB, pomognuta od strane bivšeg načelnika barske Uprave za nekretnine Novice Vučkovića, nezakonito prisvojila zemljište, odnosno, da nije postojao zakonski osnov da pomenute nepokretnosti uknjiže na ZIB. Omot spisa za spornu parcelu broj 1913/2, katastarska opština Zaljevo, Bar, ne sadrži bilo kakav pravno valjani dokument na osnovu kojeg je bilo moguće tu parcelu uknjižiti kao svojinu ZIB-a", saopšteno je iz MANS-a.

Ono što omot spisa sadrži, kako tvrde u MANS-u, jeste upis tereta restitucije u korist Perazić Smiljke i ostalih, kao i teret Morskog dobra. Pored toga, prema njihovim navodima, uknjižen je teret nekoliko hipoteka koje su godinama stavljane na ove nepokretnosti, kako bi ZIB dobio kredite.

Kako je ZIB došao do zemljišta?

Sporna parcela je odlukom Skupštine Opštine Bar iz 1980. godine označena kao lokacija za izgradnju kamenoloma i bila je dodijeljena na korišćenje tada državnom preduzeću “Zavod za izgradnju Bara“, uz obrazloženje da postoji javni interes što brže obnove barske opštine nakon zemljotresa iz 1979. godine.

Iz MANS-a napominju da se, pored ove odluke, u omotu spisa nalazi i rješenje kojim se ZIB-u odobrava izgradnja kamenoloma na spornoj parceli, kao i odobrenje iz 1981. kojim se izdaje upotrebna dozvola za kamenolom.

"Osim tih dokumenata, u barskom katastru ne postoje drugi papiri koji ZIB dovode u vezu sa ovim zemljištem. ZIB je kao društveno preduzeće 2000. godine transformisano u akcionarsko društvo u kome je paket akcija imao tadašnji izvršni direktor Žarko Pavićević. Prema podacima Centralne depozitarne agencije, Pavićević je danas većinski vlasnik ZIB-a, sa vlasništvom iznad 53 odsto akcija te kompanije", istakli su iz MANS-a.

Uprava za nekretnine Bar je na zahtjev ZIB-a, rješenjem od 10. jula 2002. godine, zemljište i objekte na spornoj parceli sa Opštine Bar prepisala na ZIB, “bez ikakvog dokumenta na osnovu kojeg bi to zakonski bilo moguće”.

"Omot spisa za ovu parcelu ne sadrži bilo kakav ugovor o kupovini te parcele između Opštine i ZIB-a, niti bilo kakvu drugu odluku državnog organa na osnovu koje bi bilo moguće zakonsko prebacivanje svojine nad zemljištem sa Opštine Bar. Nema informacija da li je Pavićević ovo zemljište platio i koliko, ili mu je dodijeljeno besplatno i u kojoj proceduri. Ovakvo rješenje, kojim se ZIB-u jednostavno dodjeljuje preko 270.000 m2 zemljišta, ovjereno je od strane tadašnjeg načelnika barskog katastra Novice Vučkovića. Nakon toga, ZIB je nastavio da nesmetano koristi pomenuto zemljište , ali i da na njemu gradi nove objekte, tako da ih danas ima ukupno 16 na spornoj parceli", tvrde iz MANS-a.