gore nego 2009.

Gubitak "Pobjede" za prošlu godinu 4,35 miliona eura

Troškovi zaposlenih na kraju decembra blago su porasli na 3,66 miliona eura, dok je amortizacija bila 12 odsto manja i iznosila 408,5 hiljada eura.
0 komentar(a)
Pobjeda, Foto: Luka Zeković
Pobjeda, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 18.04.2011. 11:06h

Novinsko izdavačko preduzeće (NIP) Pobjeda završilo je prošlu godinu sa neto gubitkom od 4,35 miliona eura, 14 odsto većim nego na kraju 2009.

Prema izvještaju o poslovanju kompanije, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, prihod Pobjede na kraju decembra bio je 12 odsto manji nego u uporednom periodu i iznosio je 3,86 miliona eura.

Gubitak od poslovnih aktivnosti na kraju prošle godine iznosio je 3,77 miliona eura i bio je 5,2 odsto veći nego na kraju 2009.

Troškovi zaposlenih na kraju decembra blago su porasli na 3,66 miliona eura, dok je amortizacija bila 12 odsto manja i iznosila 408,5 hiljada eura.

Ukupna aktiva Pobjede porasla je 14,2 odsto na 8,6 miliona eura.

Akcionari kompanije su na Skupštini krajem juna prošle godine donijeli Odluku o emisiji dionica po osnovu pretvaranja duga od 1,5 miliona eura u akcijski kapital, čime je povećan na 18,27 miliona dionica.

Konverzija duga od 1,5 miliona eura, koji je preuzela Vlada, podrazumijevala je emitovanje 300 hiljada akcija, nominalne vrijednosti pet eura.

Akcijski kapital Pobjede je konverzijom uvećan sa 16,77 miliona na 18,27 miliona akcija, od čega državi pripada skoro 86 odsto, a pljevaljskoj kompaniji Mat shop 0,8 odsto.

Na listi deset najvećih akcionara je, prema podacima Centralne depozitarne agencije, još osam građana Pljevalja, koji imaju manje od jedan odsto.

Preporučujemo za Vas