ZA JAČE POVJERENJE

Udruženje banaka podržava nove mjere Centralne banke

Za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti predviđena je mogućnost odobravanja dnevnog, noćnog i kratkoročnog kredita do 15 dana
0 komentar(a)
Esad Zaimović, Foto: Luka Zeković
Esad Zaimović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 27.02.2019. 00:21h

Nove odluke Centralne banke Crne Gore (CBCG) kojima se omogućavaju bankama novčane pozajmice važne su za učvršćavanje povjerenja u bankarski sektor, koji će imati mogućnost da se zaduži po nižim kamatnim stopama što će doprinijeti da druge finansijske institucije ne koriste nelikvidnost neke banke za ekstra zaradu.

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao predsjednik Udruženja banaka Crne Gore (UBCG) i glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović.

CBCG je odlukom o bližim uslovima za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti predvidjela mogućnost odobravanja bankama dnevnog, noćnog i kratkoročnog kredita do 15 dana, dok je odlukom o odobravanju finansijske pomoći u krajnoj instanci omogućena kreditna podrška bankama i finansijskim institucijama radi sprečavanja ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, ukoliko finansijska institucija ne može obezbijediti sredstva iz drugih izvora.

"Značaj ovih odluka je u daljem učvršćivanju povjerenja u bankarski sistem Crne Gore. Udruženje banaka nije raspravljalo o njima, ali smatram da će one biti podržane. Eventualne sugestije od strane bankarskog sektora mogu se odnositi na pitanja odnosa visine kredita i akcija koje su založene kao kolateral, kao i na metodologiju obračuna kamatne stope", kazao je Zaimović.

Lividnost bankarskog sistema je, prema riječima Zaimovića, na zadovoljavajućem nivou i nema većih problema u platnom prometu.

"Platni nalozi klijenata funkcionišu bez problema. Blokade postoje nad firmama, ali bankarski sektor ne pravi "usko grlo" svojom nelikvidnošću", istakao je Zaimović, dodajući da banke ipak ne bi trebalo previše da se orijentišu na CBCG za kreditiranje uprkos tome što imaju takvu mogućnost.

Novi uslovi neće uticati na kreditnu politiku

Zaimović je kazao da novi propisi CBCG neće imati uticaj na kreditnu politiku koju banke imaju prema građanima i privrednicima.

"Ti propisi nijesu značajni za formiranje kamatnih stopa. To pitanje je za širu diskusiju i obuhvata ekonomski sistem, cikluse, kumulaciju profita, spoljno-trgovinskog platnog prometa... Krediti koje nudi CBCG se odnose na održavanje likvidnosti banaka i sprečavanja pojave nesolventnosti na finansijskom tržištu i smanjenu paniku deponenata", rekao je Zaimović.

Odlukom CBCG o bližim uslovima za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti bankama se može odobriti dnevni, noćni i kratkoročni kredit do 15 dana pod uslovom da je obezbijeđen hartijama od vrijednosti koje je emitovala država Crna Gora, države članice EU i međunarodne finansijske institucije i drugim hartijama od vrijednosti koje CBCG ocijeni da su prihvatljive.

Drugom odlukom po kojoj je CBCG kreditor u krajnoj instanci banka se obavezuje da za vrijeme korišćenja te pomoći neće obavljati poslove kreditiranja, vršiti isplate dividende, investirati u druga pravna lica, niti povećavati troškove poslovanja. Uz to, u tu svrhu predviđeno je da se za te namjene može koristiti novčani kapital CBCG, sredstva obavezne rezerve do iznosa izdvojenih sredstava konkretne banke, a u izuzetnim okolnostima i zajam uzet kod međunarodnih finansijskih institucija ili stranih centralnih banaka

Šta je sve potrebno da kamate padnu

Zaimović je kazao da bi smanjenju kreditnog rizika koji je i dalje dominantni rizik u finansijskom sistemu doprinijelo nekoliko mogućnosti, kao što je efikasnije sudstvo, izbjegavanje stajanja na strani dužnika i zloupotreba socijalnih tema...

"Iako je to možda grubo, svakako bi uticalo na povećanje finansijske discipline. Što se tiče ročne strukture depozita i kredita, ona zavisi od sposobnosti crnogorske ekonomije da kumulira štednju i depozite privrede na duže rokove koja bi popravila ročnu strukturu kredita i cijene kamatnih stopa", ocijenio je Zaimović.