SOCIJALNI SAVJET

Vlada zabrinuta jer je najveći poslodavac u Crnoj Gori

Radna grupa je nakon polugodišnjeg rada predložila da se ograniči zapošljavanje na određeno najduže na dvije godine, i niz izmjena koje se tiču načina na koji se radnik može otpustiti.
0 komentar(a)
Socijalni savjet, Foto: Boris Pejović
Socijalni savjet, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 25.02.2011. 18:33h

Socijali savjet nije uspio da zauzme jedinstven stav o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu jer, kako se ispostavilo, njegovi članovi su razmatrali tekstove sa različitim sadržajem, a i ono oko čega u se saglasili su različito tumačili.

Odlučeno je da u narednih 10 dana ponove seriju sastanaka na kojima će dodatno precizirati izmjene.

Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović, koji je i predsjednik Socijalnog savjeta, kao i koordinatorka Radne grupe koja se bavila izmjenama zakona Anka Stojković kazali su da je tekst zakona prihvaćen konsenzuzom članova Savjeta. Rekli su i da je znatno izmjenjen u odnosu na važeći koji je donijet 2008. godine, da je u potpunosti usaglašen sa direktivama Evropske unije, te da su dobili pozitivno mišljenje svih mjerodavnih organa u Crnoj Gori.

Pomoćnik ministra finansija Nemanja Pavličić je, ipak, rekao da to ministarstvo i dalje razmatra izmjenjeni tekst na koji imaju promjedbe i tražio sastanak na kojem će se razmotriti odredbe koje se mjenjaju.

Radna grupa je nakon polugodišnjeg rada, između ostalog, predložila da se ograniči zapošljavanje na određeno najduže na dvije godine, i niz izmjena koje se tiču načina na koji se radnik može otpustiti.

Pavličić smatra da će izmjene uticati na ukupan poslovni ambijent i na stopu radno aktivnog stanovništava, koja je ionako niska. Problem je, kako je rekao, ugovor na određeno, vraćanje instituta garantovane zarade, iznos otpremnine...

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković je rekao da stav ministarstva zabrinjava te da oni neće pristati na izmjene sadašnjeg predloga. Predstavnik Saveza sindikata Crne Gore Dragan Mijanović je rekao da taj sindikat uopšte nije ni imao priliku da raspravlja o Predlogu o kojem je juče bilo riječi, jer je njima dostavljen sasvim drugi tekst od onoga koji je Numanović obrazložio.

"Sad će Vlada preko ministarstva finansija okrenuti priču u drugom smjeru, izmjeniće predlog Radne grupe, poslaće ga poslanicima koji će ga dodatno doraditi" kazao je generalni sekretar SSCG Zoran Masoničić.

On je rekao da je Vlada zabrinuta zato što je najveći poslodavac u Crnoj Gori te da je upravo ona imala najviše radnih sporova zbog čega su iz budžeta trošene ogromne količine novca.

"Poslodavci su i do sada imali mehanizme da otpuštaju radnike, to što ih nijesu koristili nije naš problem" kazao je Masoničić.

Predstavnik Univerziteta Vesna Simović je rekla da Zakon o radu ne treba da se bavi kreiranjem dobrog poslovnog ambijenta nego odnosom između radnika i poslodavaca te da se biznis barijerama bave drugi propisi.