Državni dug 1,25 milijardi eura

Učešće državnog duga u BDP –u iznosi 39,7 odsto, dok je na kraju prošle godine ukupni procenat iznosio 42 odsto BDP –a.
0 komentar(a)
Zgrada Ministarstva finansija, Foto: Luka Zeković
Zgrada Ministarstva finansija, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 19.02.2011. 18:59h

Državni dug Crne Gore na kraju januara, prema podacima ministarstva finansija, iznosio je 1,25 milijardi eura od čega je unutrašnji bio 356,3 miliona eura ,a spoljašnji 901,8 miliona.

Podaci pokazuju da je u odnosu na kraj prošle godine državni dug smanjen za 12,6 miliona eura i do te promjene, kako su kazali u ministarstvu finansija došlo je zbog redovne otplate kredita i dodatnog povlačenja sredstava iz inostranih kredita u visini od 900.000 eura.

Učešće državnog duga u BDP –u iznosi 39,7 odsto (od čega unutrašnji čini 11,2, a spoljašnji 28,4vodsto BDP –a), dok je na kraju prošle godine ukupni procenat iznosio 42 odsto BDP –a.

U ukupnim unutrašnjim dugovanjima najveće učešće ima stara devizna štednja 99,2 miliona eura, obveznice po osnovu obeštećenja čine 78,5 miliona, dug lokalnih samouprava učestvuje sa 46,2 miliona eura…

U spoljnim dugovanjima obaveza najveće obaveze su prema međunarodnim finansijskim institucijama 474 miliona eura, bankama za potrebe budžeta duguje se 294 miliona , dok bilateralni meki zajmovi čine 133,8 miliona eura.

Državni depoziti na kraju januara iznosili su 134,7 miiona eura, uključujući i 38.477 unci zlata, tako da je neto iznos državnog duga oko 35,8 odsto BDP-a. Smanjenje depozita u odnosu na kraj 2010. godine iznosi 7,1 milion eura.

Državne garancije bilježe rast

Podaci ministarstva pokazuju da državne garancije u odnosu na kraj 2010. godine bilježe rast.

Na kraju januara 2011. godine ukupan iznos garancija 374 miliona eura ( 351,6 miliona na kraju 2010. godine) ili 11,8 odsto BDP-a, odnosno 29,7 odsto javnog duga. -

Ukupan iznos povučenih ino garancije iznosi 335,9 miliona eura ili 10,6 odsto BDP-a, odnosno 26,7odsto duga, dok garancije izdate za kredite kod domaćih banaka iznose 38,2 miliona eura, ili 1,2 odsto BDP-a ili tri državnog duga

Do povećanja ino garancija došlo usled dodatnog evidentiranja povlačenja sredstava EIB-a i KfW-a od strane banaka po osnovu kreditnog aranžmana za podršku malim i srednjim preduzećima dok promjena kod domaćih garancija nije bilo – kazali su u ministarstvu finansija.

Ministarstvo finansija je u cilju transparentnosti i dostupnosti podataka o glavnim ekonomskim kretanjima po prvi put u revodno mjesečno izvještavanja o budžetskim prihodima uvrstilo i podatke o državnom dugu, državnim depozitima i iznosu izdatih garancija.

Naplata prihoda najslabija u januaru

Prema podacima ministarstva izvorni prihodi budžeta na kraju januara iznose 55,1 milion eura i oni su na nivo plana za taj mjesec, dok su u odnosu na januar prošle godine veći za 6,4 odsto.

"Naplata prihoda u januaru je najslabija zbog početka godine i manjeg broja radnih dana. Prosječno učešće prihoda u januaru u ukupnim prihodima na nivou prethodnih godina iznosi 4,5 odsto" kazali su u ministarstvu finansija.

Naplata poreskih prihoda ostvarena je u iznosu od 51,76 miliona eura od čega su direktni porezi naplaćeni u iznosu od 12,57 miliona, naplata indirektnih poreza iznosila 39,19 miliona, dok je neporeskih prihoda naplaćeno u vrijednosti od 3,35 miliona.

"Naplata prihoda od PDV-a ostvarena je u iznosu 24,36 miliona, što je 3,2 odsto više od plana i 10 odsto više od ostvarenja u januaru 2010. godine.

Prihodi po osnovu doprinosa iznose 9,52 miliona (7,7 odstoviše u odnosu na plan za januar). poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije naplaćeno je 2,23 miliona što je četiri odsto više od plana i šest odsto više u odnosu na januar prošle godine" kazali su u ministarstvu finansija, dodajući da je po osnovu akciza naplaćeno 12,3 miliona eura što je 45 odsto više u odnosu na prošlu godinukoje je nastalo zbog povećanja akciznih stopa na duvan i pivo.

Izdaci budžeta u januaru procijenjeni su na 50,3 miliona eura i u odnosu na uporedni prošlogodišnji period rashodi su veći za 18 odsto. Takvom trendu su doprinijeli uvećani izdaci za penziona i socijalna davanja tako da je za penzije izdvojeno 28,6 miliona eura, a za socijalna davanja 4,45 miliona eura. Izdaci za bruto zarade izvršeni su 2,2 miliona eura.

"Zbog početka godine, nije bilo plaćanja iz kapitalnog budžeta" rekli su u ministarstvu finansija.

Bonus video: