PRESUDA U KORIST BIVŠEG DIREKTORA

Sekulić dobio spor protiv svog poslodavca: Da mu se plati za neiskorišćeni odmor

Prvostepunu presudu kojom je prvobitno odbijena Sekulićeva tužba, a koja je sada poništena i preinačena pravosnažno u njegovu korist, donijela je sudija Osnovnog suda Snežana Armenko
6855 pregleda 6 komentar(a)
Osnovni sud presudio da nema pravo na naknadu štete: Zoran Sekulić, Foto: Boris Pejović
Osnovni sud presudio da nema pravo na naknadu štete: Zoran Sekulić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 08.03.2019. 12:35h

Viši sud preinačio je presudu Osnovnog suda u Podgorici iz marta prošle godine i pravosnažno presudio da se Zoranu Sekuliću, bivšem direktoru Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i sadašnjem članu Savjeta EKIP-a, isplati 4.250,99 eura za neiskorišćene dane godišnjeg odmora za period od 2009. do 2016. godine, plus zakonske kamate za nepunu godinu, kao i sudski troškovi od 120 eura.

Sekulić je bio direktor EKIP-a od osnivanja u martu 2001. do pred kraj prvog kvartala 2017. godine. EKIP taj dug za neisplaćeni dio godišnjih odmora nije želio da prizna.

Presudu je donijelo Vijeće Višeg suda kojim je predsjedavala Snežana Aleksić, dok su članovi Vijeća bile sutkinje Natalija Boričić i Ljiljana Šoškić.

Prvostepunu presudu kojom je prvobitno odbijena Sekulićeva tužba, a koja je sada poništena i preinačena pravosnažno u njegovu korist, donijela je sudija Osnovnog suda Snežana Armenko.

“Pogrešno prvostepeni sud zaključuje da se tužilac saglasio sa prekidima godišnjeg odmora, s obzirom na to da nije ulagao prigovor na rješenja o korišćenju godišnjeg odmora, odnosno, nije tražio prekid istog radi mogućnosti ostvarenja ovog prava u dva dijela. To je imalo za posljedicu i pogrešnu primjenu materijalnog prava zbog čega je prvostepena presuda preinačena”, ističe se, između ostalog, u novoj presudi Višeg suda. Dalje se napominje da se “nasuprot nalaženju prvostepenog suda, nameće zaključak da tužilac nije koristio godišnji odmor u punom obimu krivicom tužene Agencije” zbog čega je ona “u obavezi da mu nadoknadi traženi uvid materijalne štete, shodno odredbi čl.71(stav1) Zakona o radu, u iznosu utvrđenom nalazom vještaka finansijske struke”.

“Istaći je da pravo na korišćenje godišnjeg odmora pripada zaposlenom po samom zakonu i ostvarenje ovog prava nije uslovljeno podnošenjem zahtjeva od strane zaposlenog, pa ni zahtjeva za prekid, odnosno, omogućavanje korišćenja godišnjeg odmora u dva dijela, kako to pogrešno zaključuje prvostepeni sud”, piše u presudi.

Preporučujemo za Vas