DRŽAVA PREPISALA NA SEBE VRIJEDNE PARCELE

Opština Tivat ostala bez vrijedne imovine, šteta oko 80 miliona

U protekla četiri mjeseca su brojne opštinske parcele u kompleksu aerodroma prepisane na državu, a i 2017. godine opština je ostala skoro bez 486 hiljada kvadrata zemlje na aerodromu i još 44.700 kvadata na kojima je Opština bila suvlasnik sa privatnim licima
16821 pregleda 16 komentar(a)
Aerodrom Tivat, Foto: Vijesti
Aerodrom Tivat, Foto: Vijesti

Opština Tivat u kojoj je na vlasti koalicija DPS-SD-HGI, administrativnim putem koji su sprovele te partije na državnom nivou, ostala je bez desetine miliona eura vrijedne imovine u kompleksu tivatskog aerodroma i njegovom neposrednom okruženju, a da niko od gradskih čelnika nije preduzeo nešto da pokuša da spriječi poharu ekonomskih interesa lokalne zajednice. Država je brojne parcele prepisala na sebe, a ako se uzme najnovija procjena da kvadrat zemljišta u kompleksu aerodroma vrijedi 109 eura šteta po opštini je oko 80 miliona eura.To za sve parcele koje je država uzela u kompleksu tivatskog aerodroma i neposredno oko njega.

Ni odbornici SO Tivat nijesu bili u prilici da se pitaju o raspolaganju imovinom opštine, što bi po zakonu morao biti slučaj.

Ovaj problem je došao u fokus pažnje javnosti nakon što su ministri saobraćaja i finansija Osman Nurković i Darko Radunović proteklih mjeseci ubrzano krenuli da “rješavaju” sporna imovinska pitanja sa nekretnimama aerodroma Tivat. Rješenje imovinskih pitanja je preduslov da Vlada prihvati koncesioni akti i raspiše oglas za izbor koncesionara.

Građani su vlasnici imovine

U protekla četiri mjeseca su brojne opštinske parcele u kompleksu aerodroma prepisane na državu, a i 2017. godine opština je ostala skoro bez 486 hiljada kvadrata zemlje na aerodromu i još 44.700 kvadata na kojima je Opština bila suvlasnik sa privatnim licima.

Izvršna vlast je tvrdila da na to ima pravo u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, pa su tako sve nekretnine iz lista nepokretnosti broj 16 u katastarskoj opštini Mrčevac upisane na državu kao vlasnika, pravo raspolaganja na Vladu, a upravljanja na preduzeće Aerodromi Crne Gore (ACG). Iako su čelnici katastra tada tvrdili da Opština Tivat nikada nije bila upisana kao vlasnik tih nekretnina dokument Uprave za nekretnine iz 2000-te godine koji “Vijesti posjeduju ih demantuje.

„Od ukupne površine po starom premjeru, na Opštinu Tivat vodila se površina od 41 hektara 58 ari i 81 metar kvadratni. Suvlasništvo Opštine i privatnih lica je u ukupnoj površini od 4 hektara 46 ari i 99 metara kvadratnih. U privatnom posjedu je ukupna površina od 9 hektara 32 ara i 59 kvadratnih metara“, piše u dokumentu iz kojeg se vidi da je Opština bila vlasnik oko 45 odsto od ukupno nešto preko milion kvadrata što obuhvata aerodrom sa svojim zaštitnim pojasom i tzv. ekspropijacioni pojas magistrale koja prolazi pored vazdušne luke.

Kada je građen aerodrom Tivat brojni mještani su svoju imovinu prepisali, poklonili ili po simboličnim cijenama prepustili Opštini koja je na taj način postala vlasnik skoro pola miliona kvadrata.

“Opština Tivat nije ni bila upisana kao titular svojine u listu nepokretnosti LN 16, jer je još u postupku izlaganja novog katastarskog premjera kao titular prava svojine upisana država. Novi premjer je, zavisno od katastarske opštine, stupio na snagu zaključno sa 2001. godinom. Upis koji egzistira u LN 16 KO Mrčevac-Crna Gora svojina, Vlada Crne Gore – raspolaganje i ACG –upravljanje, sve u obimu prava 1/1 je upis u skladu sa odredbama Zakona o državnoj imovini“, rečeno je „Vijestima“ u lokalnoj upravi, bez objašnjenja zašto ako je sve po zakonu, država nije obeštetila Opštinu. Najnovija procjena vještaka je da kvadrat zemlje u kompleksu aerodroma vrijedi 109 eura, pa ako se to ima u vidu ispada da je Opština samo u ovom administrativnom potezu oštećena za više od 54 miliona.

ACG plaćao zakup

U međuvremenu je opština ostala i bez 118.000 kvadrata zemlje (LN 152 KO Mrčevac) koja se “naslanja” na ogradu aerodromskog kompleks i koja je namijenjena za širenje aerodroma. Ta imovina je prepisana na državu, a Opštini je ostalo pravo raspolaganja imovinom.

Iz Opštine za “Vijesti” su kazali da ništa nije izgubljeno, te da je pravo raspolaganja zakonom definisano kao prenos svih ili nekih svojinskih ovlašćenja na treća lica (prodaja, razmjena, poklon), davanje na upravljanje, korišćenje, zakup, pravo službenosti, zalaganje pokretnih i nepokretnih stvari (zaloga, hipoteka, fiducija, koncesija i sl).

Iako tvrde da ništa nije izgubljeno, priča Opštine iz 2017. godine govori suprotno. Te godine su medijima potvrdili da posjeduju imovinu oko i unutar ograde kompleksa aerodroma koju već godinama iznajmljuju ACG-u na osnovu dva aranžmana, po cijenama od 0,10 eura/m2 mjesečno bez PDV-a i 1,10 eura/m2 mjesečno bez PDV-a. Te parcele koje se iznajmljuju upisane su u list nepokretnosti LN 152 gdje je pravo svojine sada administrativno, prenešeno na državu. To je dodatna direktna finansijska šteta po lokalnu upravu od skoro 13 miliona eura.

Država na sebe prepisala i poljoprivredna dobra

Država je krajem prošle godine na sebe kao vlasnika prepisala i Vladu kao jedinog koji može sa tim nekretninama raspolagati, upisala i nekoliko desetina hiljada kvadrata zemljišta u neposrednoj blizini aerodroma, a koje je do sada bilo upisano na poljoprivredna preduzeća Montepranzo Bokaprodukt iz Tivta, Bokakomerc Radanovići i Opštinu Tivat.

Dio tih parcela evidentiranih u listovima nepokretnosti LN 842 i LN 861 KO Mrčevac, po DSL Aerodrom, predviđen je za širenje vazdušne luke, a drugi dio je u obuhvatu DSL Župa Bonići, te DSL Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta. “Opština je skupštinskim rješenjem 1969. godine prenijela zemljište Poljoprivrednom dobru Boka (iz koga su kasnije proistekli Montepranzo i Bokakomerc) na iskorišćavanje u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Zemljište je tu namjenu odavno izgubilo i logično je da se vrati Opštini koja bi eventualno preko skupštine kao organa koji raspolaže imovinom, istu ustupila državi za potrebe aerodroma”, kazao je “Vijestima” sagovornik iz lokalne uprave Tivta.

Opština je izjavila žalbu na upisivanje tih parcela na državu.