APELACIONI SUD UKINUO PRVOSTEPENU PRESUDU

Podgorica ne duguje KAP-u tri miliona

Presudu je donijelo Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavao sudija Ramo Striković, a u kojem su bile sutkinje Marijana Pavićević i Katarina Đurđić, izvjestilac u predmetu
2027 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Glavnog grada, Foto: Luka Zeković
Zgrada Glavnog grada, Foto: Luka Zeković

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu Privrednog suda prema kojoj je Glavni grad Podgorica trebalo da isplati Kombinatu aluminijuma u stečaju naknadu od 3.063.180 eura za oduzete nepokretnosti, bez sprovođenja postupka eksproprijacije, po tržišnoj cijeni sa zakonskom kamatom, počev od 15. maja 2018. do dana isplate.

Riječ je o ukupno 5.374 kvadrata koji su bili sastavni dio više katastarskih parcela u rejonu Stare varoši - Drpe Mandića, oko zgrade Lepa Kata.

Presudu je donijelo Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavao sudija Ramo Striković, a u kojem su bile sutkinje Marijana Pavićević i Katarina Đurđić, izvjestilac u predmetu.

Tužilac - KAP u stečaju, prethodno je tužio državu, odnosno Ministarstvo finansija i Glavni grad Podgoricu, a sudija Privrednog suda Borjanka Zogović odlučila polovinom maja 2018. da samo drugotuženi isplati navedenu naknadu.

Protiv presude žalili su se i tužilac i drugotuženi, a Privredni sud će u sporu sad morati ponovo da odlučuje.

Viša sudska instanca utvrdila je da je žalbama osnovano ukazano da u prvostepenom sudskom postupku nijesu utvrđene sve činjenice od značaja za ostvarenje prava na navedenu naknadu, niti u tom pravcu prvostepena presuda ima valjanih razloga zbog čega je zasnovana na bitnoj povredi odredaba parničnog postupka.

“Ostala je neutvrđena bitna činjenica čijim radnjama je predmetno zemljište privedeno namjeni, a što je od značaja za osnovanost tužbenog zahtjeva”, navodi se u novoj presudi.

Apelacioni sud je utvrdio i da “nije utvrđena ni činjenica da li je sporno zemljište privedeno namjeni u skladu sa DUP-om i kako je prema tom planskom dokumentu određena namjena objekata već izgrđenih na predmetnom zemljištu”.

Vještak - geometar je u nalazu i mišljenju utvrđivao šta čini urbanističku parcelu uz stambenu zgradu Lepa Kata prema izvodu iz DUP-a iz 1995. godine, “ali se nije izjasnio u pogledu navedene činjenice”.

Osnovani su bili i žalbeni navodi Glavnog grada da Privredni sud nije pravilno utvrdio činjenice u pogledu visine dosuđene naknade na ime faktičke eksproprijacije, a što je osporavao i u prvostepenom postupku.

Prema presudi, drugotuženi Glavni grad će na ime troškova postupka tužiocu KAP-u, u roku od osam dana od pravosnažnosti presude, morati da isplati 28.268,75 eura, dok će KAP prvotuženoj državi nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 12.250 eura.

Unipromu vraćeno 2,37 miliona eura

Sporno zemljište nakon prodaje imovine KAP-a u stečaju u prvoj polovini 2014. godine bilo je jedno vrijeme upisano na nikšićku kompaniju Uniprom, kojom gazduje biznismen Veselin Pejović.

Međutim, zbog nedefinisanih imovinskih pitanja i neispunjavanja ugovorenih obaveza KAP-a u stečaju, došlo je sudskog poravnanja 11. decembra 2015. godine, po osnovu kojeg je KAP u stečaju vratio Unipromu iznos kupoprodajne cijene od 2.371.950 eura, za taj dio imovine.

Iz izvještaja firme Licenca DOO Danilovgrad od 22. juna 2015. proizilazi da je predmetno zemljište privedeno namjeni, a da se tu nalaze parking, prilazna ulica, planirana saobraćajnica, zeleni pojas oko saobraćajnice i parking...

Preporučujemo za Vas