POTPISUJU KONCESIJU, A BIZNIS I PLAN ULAGANJA RAZMOTRIĆE I UNESCO

Skupština akcionara Luke Kotor odlučila da potpiše Ugovor o koncesiji za upravljanje lukom u narednih 12 godina

U radu Skupštine akcionara učestvovalo je 93,14% akcionara i punomoćnika akcionara i odluka je donijeta jednoglasno, dakle sa 1.283.771 akcija odnosno glasova „za“.
1592 pregleda 1 komentar(a)
Kotor, Foto: Shutterstock
Kotor, Foto: Shutterstock

Na ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara “Luka Kotor“ AD Kotor jednoglasno je donijeta Odluka kojom se ovlašćuje predsjednik Odbora direktora te kompanije dr Branko Ivanović (SNP) da potpiše ugovor o prvenstvenoj koncesiji sa Vladom Crne Gore.

„Akcionari su usvajanjem ove odluke prihvatili Predlog ugovora o prvenstvenoj koncesiji koji je bio sastavni dio Odluke Vlade Crne Gore o dodjeli prvenstvene koncesije Luci Kotor i usvojili Poslovni plan za period od 12 godina koji je sastavni dio Ugovora", saopštio je Ivanović.

U radu Skupštine akcionara učestvovalo je 93,14% akcionara i punomoćnika akcionara i odluka je donijeta jednoglasno, dakle sa 1.283.771 akcija odnosno glasova „za“.

„Na ovaj način „Luka Kotor“ AD Kotor je ostvarila cijelu deceniju čekano pravo koncesije na privredno korišćenje trgovačke luke Kotor u narednih 12 godina.Menadžment Luke Kotor je ponosan zbog činjenice da je uspio u realizaciji zacrtanog cilja od kojeg je zavisila budućnost i opstanak AD „Luke Kotor“. Raduje nas što će 2018.godina koja je bila godina jubileja – 30 godina od osnivanja „Luke Kotor“ biti upisana i kao godina dobijanja Prvenstvene koncesije.“- kazao je Ivanovič dodajući da se Odbor direktora zahvaljuje izvršnom direktoru, Branku Kovačeviću, administrativnoj direktorki Snežani Jonici i stručnom konsultantu dr Željku Ivanoviću, „na izuzetno kvalitetno priremljenoj dokumentaciji na osnovu koje je dobijena koncesija, a koja je dobila značajne pohvale i bezrezervnu podršku svih prisutnih akcionara.“

„Sve odluke Odbora direktora koje su prethodile ovoj odluci Skupštine akcionara donijete su jednoglasno, i na to smo izuzetno ponosni, jer u Odboru su predstavnici i opštinskog i državnog kapitala, kao i manjinskih akcionara, koji izmedju ostalog imaju i različita politička opredeljenja. Jednoglasnost, odgovornost i posvećenost interesima „Luke Kotor“, kao i interesima svih građana opštine Kotor donijela je i konačan rezultat – dobijanje koncesije", naglasio je Ivanović.

Odbor direktora Luke Kotor zahvalio se Ministarstvu saobraćaja i pomorstva „na izuzetno konstruktivnom i korektnom odnosu i jasno definisanim smjernicama koje je bilo potrebno ispoštovati u postupku dodjele prvenstvene koncesije.“

Odbor direktora je odmah nakon završetka Skupštine akcionara, održao sjednicu na kojoj je donio odluku kojom zadužuje izvršnog direktora Branka Kovačevića (DF), da u skladu sa obavezom preuzetom na sastanku sa predstavnicima reaktivne monitoring misije UNESCO-a, usvojeni Poslovni plan odmah nakon potpisivanja Ugovora sa Vladom Crne Gore, dostavi Centru za kulturnu baštinu UNESCO-a.

„Odbor direktora svim zaposlenima u Luci Kotor, svim građanima opštine Kotor, kao i svim vlasnicima kapitala čestita dobijanje koncesije, koje je omogućilo da „Vrata od Grada“ ostanu u rukama Opštine i Države", podvukao je Ivanović.

Za usvajanje odluke o potpisivanju ugovora o koncesiji sa Vladom, u ime većinskog vlansika Luke Kotora ad – Opštine Kotor – na Skupštini akcionara glasao je gradonačelnik Vladimir Jokić (Demokrate).

Nezadovoljni takvim njegovim postupkom, iz OO SDP koja je u Kotoru na vlasti u koaliciji sa Demokratama, URA, DF i uz parlamentarnu podršku SNP.-a, najavili su da će inicirati glasanje o povjerenju gradonačelniku, dok su iz URA poručili da će predložiti skraćenje mandata aktuelnom sazivu SO Kotor. Ta dva koaliciona partnera dovode u pitanje Biznis i plan ulaganja Luke Kotor za narednih 12 godina koji su bili poreduslov da bi ta firma uopšte dobila koncesiju i time zadržala gazdovanje nad največim privrednim resursom Kotora u rukama grada. Ta dva dokumneta po tumačenju SDP, a čemu se naknadno priključila i URA, su diskutabilni sa stanovišta zaštite prirodnih i istorijskih vrijednosti Kotora, odnosno uslova života građana te Opštine. Te dvije partije tvrde i da svi koalicioni partneri u Kotoru navodno nisu učestvovali u izradi ovih dokumenata, iako kadar SDP naprimjer, pokriva poziciju zamjenika izvršnog direktora Luke Kotor ad.