SJEDNICA VLADE CRNE GORE

Od bolje naplate poreza isplaćena rata za autoput

U izvještaju je navedeno da su prihodi veći za 187 miliona eura, dok je godišnja rata za gradnju prve dionice autoputa 186 miliona eura
2895 pregleda 3 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Rata kredita za izgradnju prve dionice autoputa Bar Boljare od 186 miliona eura, biće isplaćena od bolje naplate poreza u prošloj godini, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o realizaciji poreske politike u 2018. godini.

U izvještaju je navedeno da su prihodi veći za 187 miliona eura, dok je godišnja rata za gradnju prve dionice autoputa 186 miliona eura.

“To znači da je jedna rata isplaćena ostvarenom većom naplatom. U narednom periodu cilj održanje rasta i fokus na rashodnu stranu budžeta”, saopšteno je iz Vlade.

U Izvještaju o realizaciji poreske politike u 2018. godini navodi se da su državni prihodi bili veći za 8,9 odsto nego u 2017, te da su ukupni prihodi bili veći veći za 8,2 odsto u odnosu na 2017.

“U raspravi je istaknuto da su prošle godine prihodi bili veći za 187 miliona eura, dok je godišnja rata za gradnju autoputa iznosila 186 miliona što znači da je jedna rata isplaćena ostvarenom većom naplatom”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je zaključila da se prihodi ostvaruju na zadovoljavajući način po svim osnovama i da se bilježi kontinuirani rast te da fiskalna i makroekonomska stabilnost, kao nesumnjivo najveći uspjeh 41. Vlade Crne Gore, daje mogućnost za dalji rast i stvaranje nove vrijednosti.

“Ukazano je da u narednom razdoblju treba održati rast, ali se i odgovornije i sadržajnije baviti rashodnom stranom budžeta”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je donila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe koja je tehnički usaglašena sa odgovarajućim aktima Evropske unije što je obaveza naše zemlja prema porazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2018. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 - 2018. godine u kojem je navedeno da je u potpunosti je realizovano 86,48 odsto aktivnosti koje su bile usmjerene na blagovremeno i tačno informisanje građana o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Posljednje istraživanje pokazuje da je podrška građana za proces pristupanja Crne Gore Uniji i dalje stabilna i da iznosi 65,9 odsto, dok pozitivan stav prema EU ima 67,4 odsto građana Crne Gore.

„Ovakav stepen povjerenja u Evropsku uniju pokazuje da građani Crne Gore vide EU kao svoj izbor te da u njoj prepoznaju vrijednosti kojima teže. Pored narastanja nacionalizama i trenda snaženja nacionalnih država koje direktno ugrožavaju EU mi imamo u Crnoj Gori značajan građanski potencijal koji treba da nas podstakne da na pitanjima evorpske integracije radimo još direktnije, snažnije i sadržajnije“ – zaključio je raspravu po ovoj tački premijer Duško Marković.

Vlada je donijela Uredbu o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede usvojila Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2019. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta za 2019. godinu. U cilju obezbjeđenja stabilnosti tržišta cigaretama, kao i očuvanja prihoda budžeta po tom osnovu, predloženo je zadržavanje iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta iz 2018. godine i tokom 2019. godine (2,10 eura po paklici).

„U tom kontekstu, zaključeno je da je prethodno neophodno pristupiti izmjeni zakonskih odredbi koje uređuju ovo pitanje, kako bi se stvorili uslovi da se predlog realizovuje“, saopšteno je iz Vlade.

Preporučujemo za Vas