Buriću poništena dozvola za elektranu na Komarači

Upravni sud poništio građevinsku dozvolu, jer je izdata prije završetka procesa eksproprijacije
7223 pregleda 6 komentar(a)
“Ministarstvo ponovo da odluči o dozvoli”: Burić sa mještanima Plava, Foto: Sjever.cg
“Ministarstvo ponovo da odluči o dozvoli”: Burić sa mještanima Plava, Foto: Sjever.cg
Ažurirano: 12.04.2019. 07:27h

Upravni sud je poništio rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma o izdavanju građevinske dozvole firmi “Normal kompani” za gradnju male hidroelektrane “Meteh” na rijeci Komarača u opštini Plav. Rješenje je poništeno jer je Upravni sud utvrdio da je resor kojim rukovodi ministar Pavle Radulović prilikom donošenja rješenja povrijedio Zakon o opštem upravnom postupku, jer nije uzeo u obzir činjenicu da za dio zemljišta gdje će se graditi hidroelektrana pravosnažno nije okončan postupak eksproprijacije. Vlasnik firme “Normal kompani” je biznismen Žarko Burić.

Tužbu Upravnom sudu protiv Ministarstva turizma podnijela su tri vlasnika parcela na čijem će se zemljištu, koje je država eksproprisala, graditi mala hidroelektrana - Mirsad Gutić, Zufer Srdanović i Safet Kandić. Njih trojica su u tužbi osporili zakonitost rješenja Ministarstva turizma za davanje građevinske dozvole zato što vode postupak protiv eksproprijacije koji nije pravosnažno okončan.

U presudu Upravnog suda, u koju “Vijesti” imaju uvid, tri vlasnika parcela su objasnili da kada je otvoren postupak eksproprijacije oni u njemu nijesu učestvovali, već je službeno lice umrlim vlasnicima postavljalo privremenog zastupnika, ne obavještavajući njih kao zakonske nasljednike. Oni su tvrdili da je Ministarstvo turizma u postupku za davanje građevinske dozvole moralo da ih pozove kao nosioce prava na zemljište.

Dodali su i da im rješenja o eksproprijaciji nijesu dostavljena, pa kad su za njih saznali pokrenuli su krivični postupak zbog zloupotrebe službenog položaja i da je Viši sud potvrdio da je eksproprijacija proizvod krivičnog djela.

Upravni sud dalje navodi da je “Normal kompani” tvrdio da je tužba neosnovana, kao i da je dioba katastarskih parcela i zabilježbe eksproprijacije sprovedena po zahtjevu Ministarstva ekonomije i da su ta rješenja pravosnažna, te da je postupak za izdavanje građevinske dozvole sproveden na zakonit način.

“U odgovoru na tužbu i tokom rasprave Ministarstvo turizma je istaklo da je riječ o davanju građevinske dozvole za objekat od javnog interesa, te da zato nijesu bili dužni da se upuštaju u ocjenu da li postoji pravosnažno rješenje o eksproprijaciji”, piše u presudi Upravnog suda.

Upravni sud je zaključio da je tužba vlasnika parcela osnovana, da je Ministarstvo turizma povrijedilo zakon o opštem upravnom postupku i da nema nijednog konkretnog navoda koji bi osporio prigovore tužilaca (vlasnika parcela).

“U ponovnom postupku tuženi organ (Ministarstvo turizma) će postupiti po primjedbama iz ove presude i donijeti novu zakonitu odluku u ovoj upravnoj stvari”, piše u presudu Upravnog suda.

“Normal”: Poštovaćemo odluke nadležnih organa

“Vijestima” je juče u “Normal kompani” rečeno da će poštovati odluke nadležnih organa i da će sačekati novu odluku Ministarstva turizma.

“Ministarstvo je dužno da, shodno članu 56 Zakona o upravnom sporu, u roku od 30 dana donese novu odluku”, kazali su u “Normal kompani”.

Građani Plava su protestovali prošle godine protiv gradnje hidroelektrana u njihovoj opštini, a Burića su bili spriječili da izvodi radove. Burić je tvrdio da ima sve potrebne dozvole, dok su stanovnici Plava i sela u slivu rijeke Komarače odgovorili da su građevinske dozvole nezakonito izdate, da je u toku sudski postupak i dok se ne okonča niko nema pravo da gradi.

Bonus video: