Uniprom mora da vrati 233 hiljada kvadrata zemljišta

Pejovića KAP na kraju koštao 21 milion

To samo jedan u nizu aneksa kupoprodajnog ugovora od 2014. godine, koji je zaključio sa Pejovićem stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić
268 pregleda 9 komentar(a)
Veselin Pejović, Foto: Savo Prelević
Veselin Pejović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Kupovina Kombinata aluminijuma koštaće nikšićki Uniprom 21 milion eura,umjesto 28 miliona, jer je novim aneksom kuporodajnog ugovora predviđeno da Uniprom u stečajnu masu vrati 233 hiljade kvadrata zemljišta, a stečajna uprava njemu vraća mjenicu od 6,98 miliona eura, potvrđeno je juče „Vijestima“ iz Privrednog suda Crne Gore.

To je samo jedan u nizu od aneksa kupoprodajnog ugovora od 2014. godine, koji je zaključio sa Pejovićem stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić. Uniprom vraća zemljište na kojem postoje sporovi koje stečajna uprava kao prodavac nije mogla da rješi. Ranije je saopštavano da ima više lokacija pod sporom, a jedna od njih je zemljište pored fabrike na kojem su izgrađene barake za bivše radnike. Prema prvom ugovoru, Uniprom je kupio 2,5 miliona kvadrata zemljišta KAP-a.

„Dana 15. 3. 2018. pred notarem je zaključen aneks Ugovora o prodaji imovine KAP-a u stečaju između prodavca AD KAP u stečaju od 10. 6. 2014. godine, koga zastupa stečajni upravnik Veselin Perišić i kupca imovine Uniprom. Aneksom Ugovora, ugovorne strane su se saglasile da prodavac vrati kupcu mjenicu koja mu je data kao sredstvo plaćanja, na ime isplate kupoprodajne cijene u iznosu od 6.980.000 eura, uz obavezu kupca da prenese imovinska prava na prodavca za dio imovine koja je bila predmet osnovnog ugovora o prodaji imovine, u ukupnoj površini od 233.103 kvadrata“, saopšteno je „Vijestima“ iz Privrednog suda.

Aneks o prodaji imovine stečajnog dužnika, kako su objasnili iz suda, zaključen je „jer prodavac u ugovorenom roku, a i nakon isteka roka nije mogao da preda dio imovine kupcu, bez tereta i ograničenja, u skladu sa Ugovorom“.

„Kako je protekao duži vremenski period od potpisivanja ugovora, a da nije bio izvršen dio ugovornih obaveza od strane prodavca, stečajna uprava je ocijenila da je u interesu stečajnog dužnika i svih stečajnih povjerilaca da se zaključi aneks Ugovora i time izvrše sve ugovorne obaveze u cjelosti, kako od strane prodavca tako i od strane kupca, čime je Ugovor u potpunosti izvršen“, saopštili su iz Privrednog suda.

Imajući u vidu da je imovina koja je predmet novog aneksa, na dan 15. 1. 2018.godine procjenjena na iznos od 10.243.170 eura, koju procjenu je uradila Komisija Uprave za nekretnine Crne Gore, „stečajna uprava KAP-a je ocijenila da se zaključenjem aneksa ne nanosi šteta stečajnom dužniku i povjeriocima, već se stečajna masa uvećava, što je u skladu sa načelom ekonomičnosti stečajnog postupka“.

Početkom februara stečajni sudija u ovom postupku i predsjednik Prvrednog suda Blažo Jovanić izjavio je „Vijestima“ da je kupoprodajna cijena za imovinu KAP-a u stečaju u cjelosti isplaćena, i da na taj način žele otkloniti svaku sumnju javnosti u pogledu te, za sud nesporne činjenice.

„Uniprom je kupio imovinu stečajnog dužnika KAP-a za ukupnu cijenu od 28.000.000 eura. Cijenu je izmirio na način što je na račun stečajnog dužnika uplatio 21.020.000 eura, a za preostali iznos od 6.980.000 eura prodavcu je izdao mjenicu koja je u konkretnom slučaju sredstvo plaćanja, koja će biti naplativa nakon što prodavac u potpunosti ispuni obaveze iz ugovora o kupoprodaji“, naveo je tada Jovanić.

Uniprom gazduje aluminijumskom proizvodnjom u KAP-u od jula 2014. godine, a preostalih oko 500 radnika i dalje nemaju ugovore o radu sa kupcem imovine već sa stečajnom upravom KAP-a.

Sve dok se ne završi više od 50-ak parničkih postupaka u kojima učestvuje KAP u stečaju ne postoji ni teoretska mogućnost da se okonča stečajni postupak u ovoj kompaniji, iako je ranije bilo očekivanja da će se to desiti još prethodne godine.

Biće novi oglas za vraćenu imovinu

„S obzirom da je nakon zaključenja aneksa, Ugovor o prodaji imovine stečajnog dužniku KAP-a u potpunosti izvršen“, iz Privrednog suda tvrde da su se „stekli uslovi da stečajni upravnik objavi oglas za prodaju imovine koja je bila predmet aneksa i prodajom imovine uveća stečajnu masu“.

„Takođe, kupac imovine Uniprom DOO Nikšić stekao je mogućnost i zatražio je od suda izdavanje mišljenja da je isplatio tržišnu cijenu, u smislu člana 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima“, saopštili su iz Privrednog suda.

Preporučujemo za Vas