POSLOVANJE ŽELJEZNIČKE KOMPANIJE

Montekargo izgubio još 541.190 eura

Narušena likvidnost kompanije, za neophodne investicije traže kredit
579 pregleda 1 komentar(a)
Većina vagona proizvedena prije 40 godina, Foto: Luka Zeković
Većina vagona proizvedena prije 40 godina, Foto: Luka Zeković

Željeznička kompanija za prevoz robe Montekargo izgubila je tokom prva tri mjeseca 2019. godine 541.190 eura, a ostvareni gubitak značajno je uvećan u odnosu na uporedni kvartal 2018. godine kada je iznosio 318.942 eura.

Podaci iz bilansa uspjeha ove kompanije, objavljeni na veb sajtu Montenegroberze, u okviru Izvještaja o upravljanju kompanijom, pokazuju da su poslovni prihodi iznosili oko 1,28 miliona eura, a poslovni rashodi 1,8 miliona eura. U prvom kvartalu 2018. poslovni prihodi su iznosili oko 1,65 miliona eura, a poslovni rashodi oko 1,89 miliona eura.

U Izvještaju se između ostalog navodi da je koeficijent tekuće likvidnosti kompanije 0,54 što ukazuje na nedovoljnu likvidnost, odnosno, sposobnost preduzeća da u roku izmiruje svoje obaveze. Podaci na kraju marta ove godine pokazuju da je jedan euro obaveza pokriven u prosjeku sa 54 euro centa obrtnih sredstava, iz čega se zaključuje da preduzeće nema dovoljno sredstava za podmirenje kratkoročnih obaveza.

Akumulirani gubitak ove željezničke kompanije za godinu je udvostručen i, prema podacima iz bilansa stanja Montekarga, sada iznosi oko 5,55 miliona eura. Tome je najviše doprinio prošlogodišnji gubitak Montekarga koji je iznosio 2,51 milion eura.

Dugoročne obaveze sada iznose 533 hiljade eura, dok ih na kraju marta prošle godine nije bilo. U istom periodu kratkoročne obaveze kompanije povećane su sa 3,4 na 3,9 miliona eura.

Iz kompanije navode da je njihov dalji razvoj u zavisnosti od poboljšanja voznih sredstava. Od 561 vagona, koliko ih kompanija ima, 314 ih je proizvedeno prije 1979. godine. Planirane investicije kompanije su rekonstrukcija i modernizacija 70 vagona, što bi koštalo 500 hiljada eura, kao i nabavka 60 novih vagona za 3,8 miliona eura.

Priznaju da zbog finansijskih problema ne mogu sami obaviti ovu investiciju, već predlažu kredit specijalizovanih evropskih banaka uz podršku Vlade.

Gubitak Održavanja željezničkih voznih sredstava 153,6 hiljada

Tromjesečni gubitak kompanije Održavanje željezničkih voznih sredstava u 2019. bio je 153.620 eura i bio je nešto manji u odnosu na prva tri mjeseca 2018. kada je iznosio 158.796 eura.

Poslovni prihodi ove kompanije, objavljeni na veb sajtu berze, pokazuju da su, između dva uporedna perioda, povećani sa 366.759 na 387.980 eura, a da su poslovni rashodi povećani sa 525,5 hiljada na 548,7 hiljada eura.

Ova kompanija je 2018. završila sa gubitkom u iznosu od 647,48 hiljada eura.

Preporučujemo za Vas