BURA U LOVAČKOJ ORGANIZACIJI PODGORICE

Ko i kako broji lovce, a sabira novce

Sporna legalnost delegata, finansijski izvještaji i prihodi od stranih lovaca
6101 pregleda 7 komentar(a)
Uskoro vanredna skupština LO Podgorica: Ilustracija, Foto: Shutterstock
Uskoro vanredna skupština LO Podgorica: Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 13.05.2019. 08:07h

Grupa lovaca iz Podgorice tvrdi da je sadašnje rukovodstvo Lovačke organizacije nelegalno, a iznose i sumnje da se sve to radi iz finansijskih interesa. Sumnjaju da se prihodi od lovnog turizma ne prijavljuju u punom iznosu, jer im ne daju detaljne finansijske izvještaje, niti ih šalju Poreskoj upravi (PU).

Kako navede, strani lovac za dnevni ulazak u lovište plaća 100 eura, a ako želi vodiča, pušku ili psa ta naknada, koja se plaća lovačkoj organizaciji, može biti i 300 eura na dan po lovcu.

Iz Lovačke organizacije Podgorica su “Vijestima” demantovali većinu navoda, ali ovu grupu pozivaju na dogovor. Iz Ministarstva poljoprivrede traže da se kriza riješi dijalogom, ali i najavljuju da će kroz pojačanu kontrolu insistirati na ispunjenju zakonskih obaveza. Iz Uprave za inspekcijske poslove navode da su u ovoj lovačkoj organizaciji prošle godine obavili 17 kontrola i da su otkrili manje napravilnosti na čije ispravljanje su ukazali. “Vijesti” čekaju od PU odgovore na pitanja da li im je ova organizacija podnosila finansijske izvještaje, koliki su bili prihodi od lovnog turizma i da li su ih kontrolisali.

Pisali Simoviću

Na moguće nepravilnosti u radu Lovačke organizacije ukazuju lovačke sekcije Pipera i Kuča, kao i lovci iz Pipera, Bratonožića i Lješanske nahije. Njihov predstavnik i predsjednik sekcije Kuča Dejan Ivanović navodi da je sjednica koja je održana 19. novembra prošle godine i na kojoj je za predsjednika upravnog odbora izabran Milo Mihaljević bila nelegitimna, da nijesu prisustvovali legitimni predstavnici njihovih sekcija, kao i da se sjednica uopšte nije održala u terminu i na mjestu koje je navedeno u zapisniku.

Zbog toga su on i drugi predstavnici ove grupe lovaca Mladen Popović, Zoran Radević i Darko Gogić u martu tražili da Ministarstvo poljoprivrede, kojim rukovodi ministar Milutin Simović, reaguje i omogući zakonitost rada te organizacije kroz izbor legalnih delegata. Ivanović navodi da je sličnih nezakonitosti bilo i kod prethodnog rukovodstva, da se sada nastavljaju, a da on i drugi koji ukazuju na nepravilnosti trpe pritiske i dobijaju iskonstruisane i lažne prijave.

“Oni nama, svojim članovima, neće da kažu ni koliko sada ima članova LO Podgorica, da bi se mi organizovali, niti da nam dostavljaju finansijske izvještaje. Dokumenta nijesu mogli službeno da dobiju ni naši advokati. Naša borba za legalan rad organizacije i zaštitu od pojedinaca koji je uzurpiraju traje od 2012. godine”, kazao je Ivanović. On navodi da lovci za nepravilnosti prvi put saznaju 2012. i 2013. kada tadašnji predsjednik Dragan Kažić sam od sebe kupuje ladu nivu, što je pisalo u izvještajima, a zatim u izvještajima za tužilaštvo te transakcije nema. Ivanović kaže da su ti izvještaji pisani neozbiljno ili da se sakriju nezakonitosti, jer ukupni iznosi prihoda i rashoda i njihova razlike ne odgovara stvarnom sabiranju tih cifara. Slične nezakonitosti, kako navodi nastavljene su i od 2016. kada je za predsjednika na sumnjiv način izabran policijski funkcioner Dragan Klikovac, koji je ostavku podnio krajem prošle godine nakon prijave da prema Zakonu o unutrašnjim poslovima ne može obavljati funkciju u drugom pravnom licu.

“Pozivam ih da podnesu tužbu protiv mene ako ne govorim istinu i da se tada na sudu pokaže sva dokumentacija”, kazao je Ivanović.

Protesti

Oni su prošle godine nakon ostavke Klikovca organizovali proteste ispred Ministarstva poljoprivrede, traže da im se omogući da legalno biraju svoje delegate za skupštinu Lovačke organizacije, međutim ponovo je, kako kaže, ista grupa ljudi na isti način bira četvrtog predsjednika, a da se ništa u radu nije promijenilo.

“Oni su bili zakazali ovu skupštinu za 15. novembar u zgradi Saveza sindikata. Mi smo se bilo okupili ispred sa namjerom da im ne dozvolimo da je održe sa nelagalnim delegatima. Došla je interventna policija, ali nas nijesu dirali. I oni i mi smo tu bili sve do 18.30 časova. A, kasnije objavljuju saopštenje da su skupštinu održali tog dana u 17 časova u domu u Gornjoj Gorici, što nije istina, jer smo bili zajedno u tom trenutku na drugom dijelu grada”, kazao je Ivanović.

On navodi da su njega izbacili iz organizacije dan prije te skupštine, da bi mogli tajno da usvajaju bitne odluke.

“Za Mihaljevića tada glasaju lovci iz Zete i Malesije koji su druga lovačka društva, kao i takozvana gradska sekcija koja nema lovište. I oni su nama izabrali predsjednika. Sekcije Pipera i Kuča nijesu imale ni jednog delegata, iz sekcije Bratonožića i Lijeve Rijeke našli su samo jednog da digne ruku za njih”, naveo je Ivanović.

Iz Lovačke organizacije, kako je kazao, sada nude da ove sekcije izaberu delegate ali da ih verifikuju oni koju su izabrani na spornoj sjednici.

“Sada su pod pritiskom jer su nelegalno radili i zovu nas na ovakav način da se sprdaju sa nama. Zbog toga tražimo da Ministarstvo omogući početak legalnog rada Lovačke organizacije. Tražimo i da se donese zakon o lovačkim organizacija, da ne budemo NVO već da se jasno znaju pravila”, kazao je Ivanović, koji krivca za ovakvo stanje i ugružavanje javnog interesa u lovstvu vidi inspekciju za lovstvo, ali i tužilaštvo.

Na pitanje zašto se te osobe bore za funkcije u lovačkoj organizaciji, Ivanović navodi primjer da strani lovac sa kerom i puškom treba da plati dnevno 300 eura i da zamislimo koliko je to novca kada dođe grupa tih lovaca koji ostanu nekoliko dana, a da se od toga prijavi simbolična suma ili ništa, a da ih niko ne kontroliše jer je uprava proteklih godina puna policajaca.

“Postali smo istureno odjeljenje Uprave policije”, kazao je Ivanović.

Potreban dijalog

Iz Ministarstva poljoprivrede za “Vijesti” kažu da LO Podgorica sve probleme treba rješavati u duhu uzajamnog partnerstva i dijaloga, kako bi sve zainteresovane strane doprinijele da se ostvari javni interes u oblasti lovstva, a to je zaštita, očuvanje i unapređenje stanja faune na području lovišta Podgorica.

“Želimo ukazati da shodno članu 23 Zakonu o NVO svoje stavove, interese i inicijative, članovi organizacije artikulišu preko opunomoćenih predstavnika koji su zastupljeni u sekcijama ovog udruženja. Ministarstvo će, kroz dosljednu primjenu zakona o divljači i lovstvu, kao i kroz pojačanu kontrolu rada na terenu korisnika lovišta Podgorica, insistirati na ispunjavanju svih obaveza na koje se lovačka organizacija obavezala prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju lovišta”, naveli su iz Ministarstva.

Iz Uprave za inspekcijske poslove u kojoj se nalazi i inspekcija za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja, navode da im se u prethodnim godinama u više navrata obraćala ista grupa lovaca nezadovoljna radom uprave Lovačke organizacije Podgorica. Kažu da su više puta tokom proteklih godina obavljali kontrole i izricali određene mjere koje je ta organizacija izvršavala. Iz Uprave su kazali da su zaključci bili da i pored utvrđenih nekih manjih nepravilnosti LO Podgorica kao korisnik lovišta izvršavala obaveze utvrđene ugovorom o korišćenjnu lovišta i u skladu sa zakona o divljači i lovstvu i pratećim podzakonskim aktima.

“Tokom 2018. godine izvršeno je 17 inspekcijskih nadzora, gdje nisu bile utvrđene nepravilnosti koje bi za posljedicu imali raskid važećeg ugovora o korišćenju lovišta”, kazali su u Upravi navodeći da je nadležnost njihove inspekcije, između ostalog, i da kontroliše prihode i rashode lovačkih organizacija i njihovu zakonitost.

Mihaljević: Buni se manjina, zovemo ih da učestvuju u radu

Mihaljević kaže za “Vijesti” da je svako preispitivanje njihovog rada u potpunosti normalno i da podliježe sudu javnosti, ali navodi da nezadovoljstvo postoji kod manjeg dijela članstva u sekcijama Piperi i Kuči, a nikako u sekcijama Lijeva Rijeka, Bratonožići i Lješanska nahija koji imaju svoje delegate u Skupštini LO Podgorica.

“Skupština LO Podgorica je održana u potpunosti u skladu sa internim aktima - Statutom, Pravilnikom o radu Skupštine i Pravilnikom o radu lovačkih sekcija koji su usvojeni po zakonskoj proceduri i u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama. Tako da atak na izborni proces može da se tumači na dva načina: nepoznavanje propisa LO Podgorica ili nespremnost da se prihvati red, odnosno, važeći normativi”, kazao je Mihaljević.

On navodi da samo dvije od devet sekcija nijesu izvršile izbor delegata u skladu sa važećom procedurom, a to su Kuči i Piperi.

“Ovih dana uputili smo pismo sekcijama u Piperima i Kučima da opet pokušaju, da izaberu svoje delegate koji će ih predstavljati u Skupštini LO Podgorica. Naravno, uz napomenu da se svi moramo pridržavati važećih pravilnika i Statuta organizacije.

Nejasan je njihov zahtjev oko lovačke sekcije Zeta. Naša organizacija gazduje i na dijelu teritorije Gradske opštine Golubovci i to u MZ Dahna i Dajbabe, napominjem da svaki član organizacije može da slobodno da bira kojoj će sekciji da pripada”, naveo je Mihaljević.

On navodi i da nije tačno da su lovište dobili nekakvom “uslovnom” odlukom već kao najbolji ponuđač na javnom konkursu.

On navodi da je proteklih mjeseci imao sastanke sa predstavnicima svih sekcija, a da je “sastancima sa nezadovoljnim članovima dat poseban tretman”.

“Na sastancima sam izložio svoj plan rada i tražio da predstavnici svih sekcija u pisanoj formi dostave žalbe i predloge kako bismo kroz transparentnu atmosferu zajednički radili na poboljšanju svih aspekata rada, vodeći se načelima Lovačkog kodeksa. U tom smislu sam najavio formiranje radnog tijela od uglednih članova, koji bi se bavio radom na poboljšanju važećih dokumenata, a sve u cilju boljeg međusobnog razumijevanja i uvažavanja. Radno tijelo je formirano i rad ovog tijela je pri kraju. Brzo ćemo organizovati vanrednu Skupštinu gdje ćemo izložiti predloge izmjena, kao i predlog za osvježenje Upravnog odbora”, kazao je Mihaljević navodeći da je i predstavnicima nezadovoljnih lovaca ponuđeno mjesto u tom radnom tijelu, ali da su prvo dali ime svog predstavnika, a kasnije mu nijesu dozvolili da se uključi u rad.

“Tako da je danas jako teško naći razumni motiv za stalna ponavljanja istih istorijskih nezadovoljstava, a da se pri tom odbija pružena ruka. Predlog je vrlo jasan - izaberite svoje predstavnika u skladu sa važećim aktima, učestvujte u radu Skupštine, prihvatite predložene izmjene koje potencijalno mogu smanjiti dileme ili nepovjerenje, a dio ovih pitanja učiniti bespredmetnim”, naveo je Mihaljević.

Na pitanje šta su uradili povodom lovočuvara kod koga je više puta nađeno nelegalno oružje, on navodi da svi njihovi lovočuvari rade u skladu sa zakonom.

Klikovac bez komentara

Bivši predsjednik upravnog odbora Dragan Klikovac za “Vijesti” nije želio da daje bilo kakav komentar. Nezadovoljni lovci tvrde da nije mogao da se kandiduje, jer mu Zakon o NVO to nije dozvoljavao kao službenom licu, zatim da je tokom izbora na tu poziciju doveo privatrno obezbjeđenje i policiju, da je lovcima često slao policiju sa lovočuvarima... Nezadovoljni lovci se pitaju ko je plaćao privatno obezbjeđenje i policiju, i ko je iz Uprave policije odobravao taj rad policije.

Nema podatke o prihodima od stranih lovaca, ali zna da su u padu

Mihaljević nije odgovorio na pitanje koliko su novca od naknada za lovni turizam, navodeći da je ta vrsta turizma u padu u regionu, a naročito u Crnoj Gori zbog smanjene zakonske mogućnosti izvoza ulovljene divljači.

“Da bi inostrani lovac mogao da lovi mora da ispuni komplikovanu zakonsku proceduru, postoji čitav niz potrebnih dozvola koje ga čine legalnim lovcem u lovištu, tako da postoji mala vjerovatnoća da inostrani lovac uđe inkognito na teritoriju Crne Gore i vrši nedozvoljen lov. Zbog toga smo u prošloj lovnoj godini imali neznatnu naplatu. Cijena za jedan dan lova po lovcu iznosi 100 eura, to je definisana cijena za lov ove vrste divljači”, kazao je Mihaljević.

Na pitanje da li predaju finansijske izvještaje Poreskoj upravi, odgovorio je da rade “u potpunosti sa važećim zakonima Crne Gore”, kao i da su samo prošle godine imali 19 inspekcijskih nadzora i da su kontrolisani svi finansijski izvještaji sa ocjenom da se u LO Podgorica radi po zakonu.

“Naravno da je sve bilo po prijavama uvijek malog broja istih lica iz ove dvije sekcije (Kuči i Piperi) što ne ocjenjujemo kao loše, ali ono što može biti za čuđenje jeste upornost i stalnost ataka na LO Podgorica i pored pozitivnih inspekcijskih nalaza”, naveo je Mihaljević.