Ni lopatu nijesu zaboli već šest godina

Investitori koji treba da izgrade turistički kompleks “Montrose” na poluostrvu Luštica uplatili 3,93 miliona eura za zakup državnog zemljišta, ali radove ne počinju
3856 pregleda 1 komentar(a)
Pola miliona kvadrata država dala u zakup: Lokacija kompleksa Montrose, Foto: Slavica Kosić
Pola miliona kvadrata država dala u zakup: Lokacija kompleksa Montrose, Foto: Slavica Kosić

Investitori koji planiraju da izgrade turističke kompleks “Montrose” na hercegnovskom dijelu poluostrva Luštica uplatili su do sada 3,93 miliona eura za zakup zemljišta, ali već šest godina nijesu počeli radove.

Konzorcijum koji čine kompanije “Northstar” i “Equest Capital Limited Jersey” platio je gotovo četiri miliona za zakupninu skoro pola miliona kvadrata državnog zemljišta.

Zakupnina se odnosi na period od 10 godina, odnosno do 26. avgusta 2023. godine. “Vijesti” su podatke o zakupnini dobile od Sekretarijata za razvojne projekte.

Vlada je u septembru 2009. sa konzorcijumom potpisala ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom. Taj ugovor je postao pravosnažan u avgustu 2013. kada je potpisan protokol o njegovoj pravosnažnosti, ali do danas realizovanje te investicije nije počelo.

U avgustu 2013. potpisan je prvi aneks ugovora kojim je određena obaveza investitora da u narednih pet godina u prvu fazu projekta investira 141,8 miliona eura.

Drugim aneksom, koji je predložen 2017. godine, smanjuje se vrijednost investicije prve faze na 80 miliona, sa novim rokom od pet godina, a konstatovano je da “ugovorne strane nisu ispunile obaveze iz osnovnog ugovora”.

Drugim aneksom, Vlada i Opština Herceg Novi su se obavezale da obezbijede infrastrukturu (elektro, vodovodnu i saobraćajnu) do lokacije gdje će se graditi kompleks. “Vijesti” čekaju odgovore iz Opštine Herceg Novi na pitanja u vezi sprovođenja tendera za izradu glavnog projekta puta, za izbor projektanta za glavni projekat za vodovodnu infrastrukturu, model rješavanja kanalizacione infrastrukture, eksproprijaciju zemljišta za potrebe tog projekta, iznosu novca koji im je potreban za realizaciju svojih obaveza.... Obaveza investitora iz aneksa je da minimalna investiciona obaveza bude 80 miliona eura za prvu fazu projekta i još 130 miliona nakon što se završi minimalna investiciona obaveza, kao i da uplati avansku zakupninu od dva miliona eura.

“Investitor je uplatio zakupninu za prvih 10 godina zakupa, odnosno za period do 26. avgusta 2023. godine, u skladu sa ugovorom, u iznosu od 3.934.211 eura. Uz to, uplatio je sredstva po osnovu ugovorne kazne zbog kašnjenja prilikom dostavljanja činidbene garancije u iznosu od 82.857,14 eura. Shodno aneksu II, prošle godine je investitor uplatio i avansnu zakupninu iz dva jednaka dijela, u ukupnom iznosu od dva miliona eura.To je bilo preduslov da se projektnoj kompaniji vrati ranije dostavljena činidbena garancija na iznos od milion eura”, rečeno je “Vijestima” u Sekretarijatu za razvojne projekte.

Iz Sekretarijata je objašnjeno da je obrazovan koordinacioni tim u cilju ispunjenja obaveza predviđenih drugim aneksom koji čine predstavnici kabineta predsjednika Vlade, ministarstava turizma i finansija, opština Herceg Novi i Tivat, JP za upravljanje morskim dobrom, CGES-a, CEDIS-a i Northstara.

“Na sastancima su dominantno razmatrana infrastrukturna pitanja (put, voda, struja, kanalizacija i telekomunikacije), a sve u cilju stvaranja pretpostavki za zaključenje protokola o otpočinjanju minimalne investicione obaveze. Ministarstvo finansija i Opština Herceg Novi su u julu prošle godine zaključili Protokol o saradnji na rješavanju infrastrukturnih pitanja. Značajan napredak je postignut kada su u pitanju elektroenergetska i vodovodna infrastruktura. Kod putne infrastrukture je zastoj jer je Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki krajem prošle i početkom ove godine obustavila tenderske postupake Opštine Herceg Novi. U ovogodišnjem kapitalnom budžetu je obezbijeđeno 100.000 eura za početak izgradnje puta na Luštici”, saopštili su iz Sekretarijata.

Završena planska dokumentacija

Iz Sekretarijata su kazali da su država i Opština Herceg Novi prošle godine kroz usvajanje Prostornog plana posebne namjene za obalno područje zaokružili dokumentaciju za projekat “Montrose”.

“U tom planu se nalazi detaljna razrada lokacije Montrose, odnosno prostorno-urbanističkog plana Herceg Novog, čime su u cjelosti i na kvalitetan način zaokružene prostorno-planske pretpostavke za realizaciju projekta”.

Vlada i Opština Herceg Novi su se drugim aneksom ugovora obavezale da najkasnije do dana predviđenog za završetak minimalne investicione obaveze obezbijede ukupnu infrastrukturu i priključke do projektne lokacije, prema prostorno-planskoj dokumentaciji i iskazanim potrebama investitora, pri čemu je ugovoreno da za svako kašnjenje u dogovorenoj dinamici izgradnje infrastrukture do lokacije srazmjerno budu produžavani rokovi za završetak minimalne investicione obaveze.

“To znači da će nakon potpisivanja protokola o otpočinjanju minimalne investicione obaveze, cilj biti da Vlada, Opština i investitor paralelno izvršavaju svoje obaveze, odnosno da u roku od pet godina Vlada/Opština dovedu infrastrukturu do lokacije, a investitor da okonča realizaciju minimalne investicione obaveze”.

Opština dala saglasnost na idejno rješenje

Iz Sekretarijata su kazali da je, prema informacijama koje su dobili od predstavnika investitora, izrada Idejnog rješenja projekta “Montros” koje prije svega podrazumijeva izgradnju hotela s ukupno 300 smještajnih jedinica, završena 24. aprila ove godine.

“U skladu za zakonskom procedurom predata je glavnom arhitekti u Herceg Novom na saglasnost, koja je dobijena 27. maja ove godine”.

Bonus video: