Akcije ulcinjske Solane i Izbora Bar uskoro na prodaji

Javni izvršitelji donijeli su rješenja o namirenju 28 nesaglasnih akcionara ZIF Eurofonda koji potražuju 1,15 miliona eura
2595 pregleda 0 komentar(a)
Akcije Eurofonda u Solani skrivene na kastodi računu u NLB banci, Foto: Savo Prelević
Akcije Eurofonda u Solani skrivene na kastodi računu u NLB banci, Foto: Savo Prelević

Kastodi odjeljenje NLB banke iz Podgorice, koje kontroliše skrivene vlasnike akcija kompanija iz portfelja ZIF Eurofond trebalo bi narednih dana, na zahtjev javnih izvršitelja, da blokiraju prestale akcije ovog fonda u korist nesaglasnih akcionara, kako bi one bile ponuđene na prodaju na berzi, u postupku izvršenja nekoliko sudskih presuda.

NLB banka je, inače, depozitarna banka ZIF Eurofonda, koji od decembra 2015. nije izvršio zakonsku obavezu i isplatio nesaglasne akcionare.

Prema informacijama “Vijesti” među najvrednijim dionicama koje će biti predmet prodaje, u postupku prinudne naplate, nalaze se većinski paketi akcija fonda u Solani “Bajo Sekulić” iz Ulcinja i Izbora iz Bara.

Radi se o akcijama iz portfelja fonda koje su kao sredstvo obezbjeđenja za povučene kredite prije više godina založene u korist Bank Alpinum AG – Vaduz iz Lihtenštajna, što je potvrdila i Komisija za tržište kapitala.

Javni izvršitelji Aleksandar Bošković i Aleksandra Tomković Vukoslavčević donijeli su, kako saznaju “Vijesti” nezvanično, tri rješenja o izvršenju dvije sudske presude radi namirenja 28 nesaglasnih akcionara ZIF Eurofonda koji prema pravosnažnim presudama potražuju ukupno oko 1,15 miliona eura.

U ranijoj komunikaciji sa kastodi odjeljenjem NLB-a i predstavnicima Centralnog klirinško–depozitarnog društva (CKDD), izvršitelj Bošković je bio nemoćan da preostale akcije Eurofonda odmah iznese na prodaju jer je dobio odgovor da fond nije njihov vlasnik.

Tokom prošle sedmice, prema informacijama “Vijesti”, predstavnici NLB konačno su priznali da se preostale dionice fonda nalaze na skrivenom zbirnom računu broj 8. upravo u toj banci, te da će ovom izvršitelju pismeno odgovoriti na zahtjev “za dva tri dana”, a što se nije desilo do danas.

Ulcinjska Solana je korisnik preko 13 miliona kvadrata državnog zemljišta u zaleđu Velike plaže u Ulcinju. Izbor je kompanija iz Bara koja ima nekretnine u Baru, Podgorici i Cetinju.

Od 161 nesaglasnog akcionara ZIF Eurofonda njih oko 70 je prije par godina tužilo fond. Nesaglasni akcionari potraživali su prvobitno čak oko 5,8 miliona eura.

Bošković: Kamata se još obračunava

Izvršitelj Bošković je saopštio “Vijestima” da se postupci nalaze u fazi pribavljanja tačnih podataka o količini i vrsti akcija u vlasništvu izvršnog dužnika - ZIF Eurofonda, koje su registrovane kod CKDD-a.

“U toku postupka, izvršitelj je preduzeo sve radnje iz svoje nadležnosti u cilju prinudne naplate potraživanja izvršnih povjerilaca, pri čemu je evidentirana zabilježba izvršenja na svim akcijama u vlasništvu izvršnog dužnika. Rješenja o izvršenju kojima je, između ostalih sredstava, izvršenje određeno i na akcijama izvršnog dužnika, donesena su u januaru i februaru ove godine. U ovom trenutku nije moguće pružiti tačan podatak o visini potraživanja izvršnih povjerilaca, s obzirom na to da je rješenjima određeno izvršenje i radi naplate zakonske zatezne kamate koja se ima obračunati od dana dospjelosti do konačne isplate, koji momenat ostaje neizvjestan. Prodaja akcija koje su predmet izvršenja, sprovešće se posredstvom ovlašćenog učesnika na berzi, nakon pribavljanja podataka o količini i vrijednosti akcija. Takođe, cijenim da bi pružanjem informacija o identitetu izvršnih povjerilaca i visini njihovog potraživanja, mogao biti ugrožen lični i ekonomski interes učesnika u postupku, zaštićen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti”, naveo je Bošković.

Bonus video: