Mavrijan drma ulcinjsku koaliciju

Predsjednik Opštine Ulcinj Ljoro Nrekić u četvrtak je sa dnevnog reda sjednice parlamenta povukao odluku o prenosu prava raspolaganja Vladi nad oko 250.000 kvadrata zemljišta na Mavrijanu iznad Valdanosa, nezadovoljan što je prošao amandman Force koji značajno mijenja izvorni tekst predloga
6762 pregleda 2 komentar(a)
Valdanos nekada kao uređeno vojno odmaralište, Foto: Arhiva Vijesti
Valdanos nekada kao uređeno vojno odmaralište, Foto: Arhiva Vijesti

Zbog namjere Vlade da za potrebe Vojske Crne Gore uzme od Opštine Ulcinj oko 250 hiljada kvadrata zemljišta na Mavrijanu iznad Valdanosa dovedeno je u pitanje funkcionisanje koalicije u toj opštini, jer je amandmanom Force značajno izmijenjena odluka o prenosu prava raspolaganja Vladi nad tim zemljištem.

Tim amandmanom Forca traži da se jedan dio zemljišta ustupi Vladi, a drugi da se ograniči na korišćenje na 10 godina, dok je izvornim predlogom odluke planirano da se cijela površina da Vladi na raspolaganje.

Predsjednik Opštine Ulcinj Ljoro Nrekić (DPS) u četvrtak je sa dnevnog reda sjednice lokalnog parlamenta povukao odluku o prenosu prava raspolaganja Vladi nad oko 250 hiljada kvadrata zemljišta na Mavrijanu iznad Valdanosa, nezadovoljan što je prošao amandman Force, koji značajno mijenja izvorni tekst predloga. Nastavak sjednice je danas,ali nije izvjesno hoće li se taj predlog odluke nći na dnevnom redu.

“Mnogi se ovdje prave ludi kao da nijesu odavde i glume da oni od nekoga štite imovinu Ulcinja”, ljutito je sa govornice poručio Nrekić, potvrđujući da su pukotine u funkcionisanju vladajuće koalicije svakim danom sve veće.

Vlast u Ulcinju vrše DPS, Forca, Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca, SD i BS koji imaju 30 od ukupno 33 odbornika.

Predlogom odluke, Vladi se daje pravo raspolaganja na parcelama1/3 i ¼ upisane u KO Bratica. Na prvoj parceli veličine 58,5 hiljada kvadrata postavljena su radarska postrojenja Uprave pomorske sigurnosti, Uprave policije i Vojske Crne Gore. Na drugoj, veličine blizu 195 hiljada kvadrata, koja je prazna decenijama unazad, nema objekata ni stalnog ni privremenog karaktera. Usvojenim amandmanom, Ministarstvu odbrane, odnosno Vladi, ustupa se u posjed prva parcela, dok se druga daje na korišćenje na deset godina u skladu sa Strategijom odbrane do 2030.

Opstrukcija

Nerkić je ranije u nekoliko navrata javno saopštio da je suočen sa otvorenom opstrukcijom pojedinih koalicionih partnera.

Na to ukazuju i odbornici SDP i URA Naser Resulbegović i Omer Bajraktari, ali predsjednik lokalnog parlamenta Ilir Čapuni (Forca) tvrdi suprotno. Čapuni je ocijenio da normalan rad odbornika koji ukazuju na zakonitost i nedostatke predloga odluka ne predstavlja oponiranje niti opstrukciju.

“Odbornici s pravom ukazuju da pojedine odluke koje se predlažu za usvajanje nemaju zakonsku osnovu jer su se recimo, zakoni mijenjali, a izvršna vlast to nije znala jer ne prati. Predlozi odluka često dolaze bez potrebnih saglasnosti od resornih ministarstava ili Vlade. Na tekućoj sjednici imali smo nekoliko takvih tačaka dnevnog reda, a imali smo i predlog odluke koju je predložio predsjednik Opštine, a koja je jednoglasno odbijena”, rekao je Čapuni “Vijestima.

Podsjetio je da su na državnu i opštinsku imovinu jurišali raznorazni predatori, čak i neki koji rade u administraciji.

“Nažalost, na sudbinu i budući izgled grada, više se pitaju u Podgorici, nego u Ulcinju. O projektima i planovima za Ulcinj, odbornici čitaju u novinama, a ne u skupštinskom materijalu. Zbog toga se odbornici pažljivije nego ikad prije, odnose prema interesima grada i zato zahtijevaju kvalitetna rješenja u odbranu tih interesa, pogotovu imovinskih”, kazao je Čapuni.

Nrekić je u četvrtak na sjednici kazao da je odluka pripremljena i predložena na zahtjev Uprave za imovinu i Ministarstva odbrane, ističući da je ona u potpunosti u skladu sa zakonom i statutom Opštine. Pojasnio je da je riječ o imovini koja je vlasništvo države i koju je država ustupila Opštini na korišćenje.

“To je jako važno da se zna kako bi se izbjegle manipulacije koje ovdje pokušavaju da se provuku, kao da mi sad, nešto što je vlasništvo Ulcinja dajemo državi”, kazao je Nrekić, navodeći da u svemu nema ništa sporno jer parcele na Mavrijanu nijesu imovina Opštine Ulcinj.

Podsjetio je da je ta lokacija namijenjena za potrebe odbrane i predviđena Prostorno- urbanističkim planom Opštine.

“Taj plan skoro smo usvojili i mnogi su se hvalili kako su baš oni zaslužni za to. Glasali smo da to bude eksteritorija, a sada se pravimo ludi, bacamo maglu i glumimo da štitimo interese grada”, kazao je Nrekić.

Poručio je da predlog nema veze sa Valdanosom, niti sa imovinom koju potražuju bivši vlasnici.

“Dobar dio tog zemljišta i sada koristi vojska, a ovo dodatno, to je ono krševito područje ispod. Tamo se ne mogu saditi ni masline niti graditi hoteli”, poručio je Nrekić. Nazadovanje Ulcinja

Resulbegović je za “Vijesti” ocijenio da je osnovna karakteristika trenutne parlamentarne većine, permanentna opstrukcija u radu samih konstituenata vladajuće koalicije.

“Njihovo beskonačno međusobno nadmudrivanje i podmetanje, rezultiraju totalnom blokadom rada izvršne i zakonodavne vlasti i ekstremnom neefikasnošću u pravcu ostavrivanja osnovnih funkcija lokalne samouprave. Na to je više puta, ukazao i sam Nrekić”, kazao je Resulbegović.

Naveo je da je druga karakteristika rada vlasti, površnost i nestručnost koje se, kako tvrdi, manifestuju u nekvalitetnim materijalima koji se Skupštini dostavljaju na razmatranje i usvajanje.

“Da ne postoji koordinacija u radu pokazuje i to da u većini slučajeva predlagači sami povlače predloženi materijal i time njegovo usvajanje odugovlače u nedogled”, kazao je Resulbegović.

Odbornik URA Omer Bajraktari ocijenio je za “Vijesti” da je velika koalicija koja je na vlasti jedno od najgorih političkih rješenja za Ulcinj.

“Situacija oko zemljišta na Mavrijanu je pokazala da ova koalicija nije jedinstvena i da teško u takvom raštimovanom obliku može bilo šta da rješava, a kamoli da pokrene realizaciju nekog kapitalnog projekta. Ne sumnjam da će se na kraju složiti i oko zemljišta na Mavrijanu, jer na ovakav način su prošle i druge nepovoljne odluke za Ulcinj”, kazao je Bajraktari.

On tvrdi da Ulcinj samo nazaduje i da Opština nikad nije imala manje ingerencija u bilo kom smislu nego što je sada slučaj sada. To što neki prave opstrukcije, dodao je, samo je potvrda teze da su oslonac koalicije lični interesi.

Šef odborničkog kluba DPS-a Bojan Đakonović kazao je da to što je Nrekić povukao predlog, ne znači da koalicioni partneri ne mogu sjesti za to i ponovo razgovarati op tome. “Vjerujem da će se predlog odluke uskoro ponovo naći na plenumu”, ocijenio je Đakonović. Iz ministarstva, ranije su pojasnili da dvije katastarske parcele na Mavrijanu, predstavljaju vojnu lokaciju Centar veze Vojske Crne Gore, te da su one bile upisane u listu nepokretnosti 158 KO Bratica kao državna svojina data na korišćenje Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu u Beogradu.

“ Uvidom u List nepokretnosti 104 KO Bratica, utvrdili smo da su katastarske parcele 1/3 i ¼ greškom upisane kao svojina Crne Gore - subjekt raspolaganja opština Ulcinj. Kako predmetna loakcija predstavlja perspektivnu lokaciju za korišćenje od strane Vojske Crne Gore, ona je u Prostornom planu obalnog područja opredijeljena kao lokacija za odbranu”, saopštili su iz Ministarstva, ističući da je Vlada lani usvojila zaključak kojim je prihvaćen predlog „da Opština Ulcinj vrati na raspolaganje Crnoj Gori katastarske parcele 1/3 i ¼ KO Bratica i da se kod Uprave za nekretnine, Područna jedinica Ulcinj, one upišu kao imovina Crne Gore - subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore“.

Država da stane iza Solane

Resulbegović je istakao da je zbog činjenice da su konstituenti lokalne vlasti istovremeno i partneri na državnom nivou bilo za očekivati da Ulcinj u rješavanju nagomilanih problema ima jaču podršku Podgorice.

“Neshvatljivo je da se dešava upravo suprotno. Vrlo upitnim odlukama nekih državnih organa, Ulcinj je doveden u stanje finansijskog kolapsa. To stanje dodatno se može pogoršati usvajanjem odluke o zaštiti ulcinjske Solane”, tvrdi Resulbegović.

Pojasnio je da tim predlogom država pokušava da cijeli teret zaštite i odgovornosti prebaci na Opštinu i njen budžet, bez obzira što zna da Ulcinj u ovom momentu, a ni u skorijoj budućnosti, neće imati finansijskih ni kadrovskih mogućnosti da adekvatno odgovori tom izazovu.

“To će rezultirati neostvarivanjem funkcije zaštite i vrlo vjerovatno otvoriti prostor za nove višemilionske sporove, jer Opština preuzima i obavezu obeštećanja privatnih vlasnika za eventualne štete prozrokavane usvajanjem odluke”, naglasio je Resulbegović. Stav SDP-a, kazao je, potpuno je jasan.

“Solana mora biti zaštićena, ali njena zaštita prevazilazi lokalni pa i nacionalni značaj i ne može biti prebačena na teret samo lokalne zajednice. Iza toga mora da stoji država”, kazao je Resulbegović.

Predlog odluke o proglašenju parka prirode „Ulcinjska solana“, pred odbornicima naći će sa danas u nastavku zasjedanja.

Bonus video: