SKUPŠTINA AKCIONARA USVOJILA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE I IMENOVALA NOVI ODBOR DIREKTORA

Ivanoviću još jedan mandat na čelu "Luke Kotor"

Sekretarka "Luke Kotor" AD Snežana Jonica kazala je da su akcionari ocijenili da je 2018. bila veoma uspješna za tu firmu koja je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor
2608 pregleda 6 komentar(a)
Detalj iz Luke Kotor, Foto: Siniša Luković
Detalj iz Luke Kotor, Foto: Siniša Luković

Novoimenovani Odbor direktora "Luke Kotor" AD danas je na konstitutivnoj sjednici jednoglasno za predsjednika Odbora izabrao Branka Baća Ivanovića koji je i do sada obavljao tu funkciju.

Redovna Skupština akcionara "Luka Kotor" A.D. Kotor u čijem radu su lično ili preko zastupnika odnosno punomoćnika učestvovali akcionari koji posjeduju ukupno 1.282.919 akcija, odnosno 93,09% od ukupnog broja akcija, jednoglasno je danas usvojila odluku o usvajanju finansijskih iskaza, konsolidovanih finansijskih iskaza i izvještaj o poslovanju "Luka Kotor" A.D. sa izvještajem o radu Odbora direktora za prošlu godinu.

Usvojeni su i izvještaji o reviziji finansijskih iskaza i konsolidovanih finansijskih iskaza za 2018, kao i izvještaji menadžmenta matičnog društva "Luka Kotor" A.D.Kotor i povezanog pravnog lica "Kotor Mar" D.O.O. Kotor za prošlu godinu.

Skupština akcionara je donijela i odluke o raspodjeli dobiti iz prošle godine, izboru revizora za 2019, kao i imenovanju novih članova Odbora direktora koga sada čine Branko-Baćo Ivanović, Branimir Maslovar, Slađana Živković, Stanislava Subotić i Radomir Rudanović.

Sekretarka "Luke Kotor" AD Snežana Jonica kazala je da su akcionari ocijenili da je 2018. bila veoma uspješna za tu firmu koja je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor.

"U godini jubileja - 30 godina od osnivanja "Luke Kotor", naše akcionarsko društvo je utrostručilo akcionarski kapital, po prvi put se kotiralo na "B" listi "Monetenegroberze", ostvarilo dobit od 801.207 eura, donijelo odluku o podjeli dividende i u prošloj i u ovoj godini u iznosu od 50% od ostvarene dobiti. "Luka Kotor" AD Kotor je jubilarnu 2018.godinu krunisala krajem decembra dobijanjem od Vlade Crne Gore prvenstvene koncesije za privredno korišćenje lučkog područja luke Kotor, na koju se čekalo punih 10 godina", saopštila je Jonica.