USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU

Vlada: IRF premašio plan za skoro 50 odsto

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže koja sadrži podatke o prvoj intenzivnoj revitalizaciji niskonaponske i srednjenaponske elektromreže nakon više decenija
442 pregleda 3 komentar(a)
Sa jedne od sjednica Vlade Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Sa jedne od sjednica Vlade Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore

Investiciono-razvojni fond (IRF) je u prošloj godini ostvario zavidne rezultate, i sa ukupnom realizacijom od preko 209 miliona eura premašio plan za skoro 50 odsto, navodi se u Izvještaju koji je danas usvojila Vlada.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada je usvojila Izvještaj o radu IRF-a za prošlu godinu, sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora.

Navodi se da je rast ostvaren upoređujući realizaciju za prethodne dvije godine, i to za 19 odsto u odnosu na 2017. godinu i čak 63 odsto u odnosu na 2016. godinu.

„Odobreni plasmani su namijenjeni otvaranju novih preduzeća, poboljšavanju konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata, unapređenju proizvodnje i usluga orijentisanih prema izvozu kao i proizvodnje kojom se smanjuje uvozna zavisnost, finansiranju projekata, a sve to sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta kroz kontinuiranu podršku i podsticanje ubrzanog ravnomjernog privrednog razvoja Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže koja sadrži podatke o prvoj intenzivnoj revitalizaciji niskonaponske i srednjenaponske elektromreže nakon više decenija.

Time bi, kako je saopšteno, trebalo da bude omogućeno svim građanima odnosno domaćinstvima i privrednim društvima u Crnoj Gori, pogotovo u Sjevernom regionu, da dobiju kvalitetno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom bez povećanja cijena.

Iz Vlade podsjećaju da je prvi program revitalizacije niskonaponske mreže, vrijedan više od 80 miliona eura, inicirao je prošle godine premijer Duško Marković nakon što je u brojnim kontaktima sa građanima i privrednicima, pogotovo u sjevernom regionu, ustanovio da kvalitetno snabdijevanje električnom energijom predstavlja sve veći problem i za privredu i za građane.

U Informaciji je navedeno da je okviru ovog projekta za 2019. kao prvu godinu revitalizacije određeno sedam 10 KV dalekovoda dužine 338,24 km kojima se snabdijeva gotovo deset hiljada domaćinstava.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u periodu od 1. aprila do 30. juna.

Informacija, kako je saopšteno, sadrži presjek realizovanih i planiranih aktivnosti, u cilju realizaciju razvojnih projekata u oblasti turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, kao i razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave.

Vlada je donijela i Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina za period do 2028. godine, sa Izvještajem sa javne rasprave.

Naglašeno je da je dokument nastao kao rezultat snažnog opredjeljenja Vlade da odgovorno i promišljeno, na sveobuhvatan način, sagleda potencijale mineralnih resursa i razmotri potencijalne pravce djelovanja u pogledu eksploatacije mineralnih sirovina i rudarstva.

„Kao grane koja, uz odgovarajući balans u odnosu na druge razvojne grane privrede i uvažavanje načela održivosti, može značajno doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

U skladu sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020. godina, donijet je i Akcioni plan energetske efikasnosti Crne Gore za period do 2021. sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti za prošlu godinu.

Glavni ciljevi su, kako je saopšteno, bazirani na prioritetima Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za prošlu godinu, u kojem se navodi da je, u odnosu na planirana sredstva, stepen realizacije Plana 94 odsto.

Usvojena je i Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period od 1. januara do 30. juna, koja sadrži pregleda mjera, aktivnosti i efekata u pravcu podsticanja preduzetništva i biznisa, sa posebnim akcentom na finansijske mjere koje imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta, podršku mladima, ženama u biznisu i smanjenje regionalnih razlika.

Vlada je usvojila i Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za prošlu godinu, kao i Izvještaj o javnim nabavkama za isti period.