NAPLATA POREZA NA NEPOKRETNOSTI

Opština Budva priprema novine: Oporezivaće i završene - neprodate stanove

6881 pregleda 3 komentar(a)
Budva: Ilustracija, Foto: Shutterstock
Budva: Ilustracija, Foto: Shutterstock

Uprava javnih prihoda Opštine Budva ubuduće će oporezovati i stambeno–poslovne, objekte u izgradnji i nepokretne privremene objekte koji se grade duži vremenski period, a nijesu privedeni namjeni.

To je jedna od ključnih novina nacrta Odluke o porezu na nepokretnost koju je sačinila opštinska uprava.

Koristeći dosadašnje propise, investitori su većinu neprodatih stanova i poslovnih prostora vodili kao još neizgrađene i time sebi obezbjeđivali da ne plaćaju porez na nepokretnost. Direktor Uprave javnih prihoda i sekretar za finansije Petar Odžić kazao je za “Vijesti“ da do sada te kategorije nijesu bile predmet oporezivanja, a da se novom odlukom daje ta mogućnost bez obzira što nisu privdeni namjeni.

“Stope za oporezivanje za ove nepokretnosti su 0,5 odsto za stambeno–poslovne objekte, 1 odsto za objekte u izgradnji i 0,4 odsto za nepokretne privremene objekte. Građevinsko zemljište se oporezuje stopom od 1 odsto, a ukida se kategorija građevinskog zemljišta koje nije privedeno namjeni nakon isteka roka od pet godina od usvojenog planskog dokumenta, koje se oporezivalo stopom od tri odsto“.

Odžić je naglasio da su zadržane poreske olakšice koje se odnose i za nepokretnost čiji je vlasnik ili korisnik osoba upisana u registar poljoprivrednih proizvođača, pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, doradom, pakovanjem ili preradom poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori, a koje se koriste za obavljanje djelatnosti.

“Za ovu kategoriju umanjenje poreza iznosi 30 odsto. Takođe, poreska olakšica se odnosi i za stan koji je prebivalište ili mjesto stalnog boravka poreskog obveznika, a umanjuje se za 20 odsto za poreskog obveznika i po 10 odsto za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše 50 odsto poreske obaveze. Porez na nepokretnost ne plaća se na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade u svojini fizičkog lica kao investitora, koji nijesu namijenjeni za dalju prodaju i koji se u katastru nepokretnosti vode kao ‘objekti u izgradnji’ do 31. decembra godine u kojoj ističe pet godina od podnošenja prijave građenja... Takođe, porez na nepokretnost ne plaća se i na građevinske objekte i posebne djelove stambene zgrade u svojini investitora, koji se u poslovnim knjigama iskazuju kao ‘investicije u toku’, ili ‘zalihe gotovih proizvoda’ i koji su namijenjeni za dalju prodaju do 31. decembra godine u kojoj ističu tri godine od dana podnošenja prijave građenja“.

Odžić je dodao da su sve ostale poreske stope ostale na istom nivou.

“Na utvrđenu tržišnu vrijednost primjenjuje se poreska stopa građevinsko zemljište od jedan odsto, poljoprivredno obradivo zemljište (njive, oranice, vinogradi, bašte, voćnjaci, neplodno i šumsko zemljište) od 0,25 odsto, šumsko zemljište 0,25 odsto...

Porez na nepokretnost je jedan od ključnih priliva novca u opštinsku kasu i budžetom za ovu godinu planirana je naplata 12,5 miliona eura.

Opštinska kasa ove godine projektovana je na 37,8 miliona eura.