IZ RAE I EPCG NEGIRAJU OPTUŽBE

Sporne nove cijene struje, inspekcija stiže u RAE

Bivši čelnik RAE Momir Škopelja prijavio Agenciju zbog odluka o cijenama struje koje važe od 1. juna. Odluke nijesu objavljene u Službenom listu, a u nekim paketima cijene više od zakonskog maksimuma od 6 odsto.
14014 pregleda 12 komentar(a)
RAE i EPCG kažu da je obračun urađen prema zakonu i da cijene nijesu veće od 6 odsto, Foto: Luka Zeković
RAE i EPCG kažu da je obračun urađen prema zakonu i da cijene nijesu veće od 6 odsto, Foto: Luka Zeković

Nove cijene električne energije koje važe od 1. juna ove godine su nezakonite, tvrdi bivši zamjenik direktora Regulatorne agencije za energetiku (RAE) Miomir Škopelja, dok iz te agencije tvrde da su njegovi navodi neutemeljeni i da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Iz Ministarstva javne uprave su “Vijestima” saopštili da je njihova Upravna inspekcija na zahtjev Škopelje pokrenula inspekcijski nadzor u RAE u vezi s odlukama o cijenama struje, kao i da će ga obavijestiti o rezultatima nadzora.

Škopelja je 25. aprila, kada su prvi put najavljene nove veće cijene struje, RAE poslao dopis u kojem je tražio da se obustavi primjena novih cijena, navodeći da akt na osnovu kojeg se određuju cijene električne energije kao ni sam akt o promjeni cijena nijesu objavljeni na propisan način u “Službenom listu”. On navodi i da obračunate cijene prevazilaze dozvoljene vrijednosti, kao i da je obračun sačinjen na osnovu nepostojećih podataka.

Isti zakon - dva tumačenja

Škopelja kaže da je Zakonom o objavljivanju propisa i drugih akata propisano da se između ostalog u Službenom listu moraju objavljivati akti regulatornih agencija, kao i drugih pravnih lica koja imaju javna ovlašćenja.

“Kako je obaveza Elektroprivrede da određuje cijene struje propisana Zakonom o energetici, nesporno je da je to javno ovlašćenje i da je akt o promjeni cijena morao biti objavljen. Izostanak objavljivanja akta na zakonom propisan način povlači i nezakonitost njegove primjene”, kazao je Škopelja, koji je bio zamjenik direktora RAE od 2004. do 2010. godine, kada je podnio ostavku.

On je naveo da ni RAE u Službenom listu nije objavila odluku o izboru referentne energetske berze sa koje bi se uzimala vrijednost fjučersa koji su najznačajniji element u obračunu cijena struje. Odluka kojom je izabrana mađarska HUPX berza postavljena je samo na sajtu RAE, a primjenjuje se još od 2017. godine, zbog čega dovodi u pitanje u odluke o cijenama struje od tada.

Iz EPCG su “Vijestima” kazali da su odgovori na ova pitanja u nadležnosti RAE. “Što se EPCG tiče, sve odluke i aktivnosti su u skladu sa svim pravnim aktima iz oblasti energetike a koju kontroliše RAE”, naveli su iz EPCG.

Iz RAE, citirajući isti zakon, kažu da su u obavezi da objave propise samo ako je to određeno zakonom ili ako odbor Agencije tako odluči.

“U skladu sa navedenim, Agencija nije bila u obavezi da Odluku o imenovanju berze objavi u Službenom listu, budući da ta obaveza nije propisana Zakonom o energetici. Naime, članom 249 Zakona o energetici, na osnovu kojeg je donijeta pomenuta Odluka i kojim je propisana dinamika formiranja cijena i dato ovlašćenje Agenciji da imenuje referentnu energetsku berzu, nije propisana obaveza objavljivanja te odluke u Službenom listu. Takođe, kako je članom 2 stav 2 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata propisano da za druge akte koji se ne objavljuju, u smislu stava 1 istog člana, nadležni organi određuju način njihovog objavljivanja, tako je Agencija pravilno postupila određivanjem da se Odluka o imenovanju referentne energetske berze objavi na njenoj internet stranici, kako je i utvrđeno u tački 4 te odluke”, navesi su iz RAE.

Škopelja: Poskupljenje veće od 6%

Škopelja je u dopisu RAE kojim je tražio obustavu novih cijena naveo da su one prema Zakonu o energetici mogle u ovoj godinu maksimalno da se povećaju do 6 odsto. On je naveo da je osnovna cijena električne energije za domaćinstva u 2018. godini iznosila 4,9422 centa po kilovatu u višoj tarifi (takozvana skupa struja) i 2,4711 cent u nižoj tarifi. Ti iznosi su maksimalno mogli biti povećani na 5,2387 u višoj i 2,6194 u nižoj tarifi.

“Cijene objavljene na sajtu EPCG za osnovni model su nešto iznad maksimalno dozvoljenog iznosa za 2019. godinu - 5,2424 i 2,7670. U plavom tarifnom modelu cijene su veće za 12 odsto - 5,5340 i 2,7670, a u takozvanom zelenom modelu cijene su kao u osnovnom, ali se uvodi i neka nedefinisana naknada od 0,2 centa po kilovatu. Svako povećanje preko šest odsto je nezakonito, kao i uvođenje naknade u zelenom modelu jer nije propisana mogućnost da EPCG može uvoditi naknade. U obrazloženju zelenom modela navedeno je da se ta naknada odnosi na energiju iz obnovljivih izvora. Takvu naknadu ima pravo da određuje Ministarstvo ekonomije što je već urađeno za ovu godinu kroz redovnu naknadu na računu. Za ovaj iznos naknade morala bi se smanjiti redovna naknada. Nezakonito bi bilo da EPCG naplati ovu naknadu jer ne postoji mehanizam za njeno prosljeđivanje proizvođačima OIE, niti je mogu zadržati za sebe”, naveo je Škopelja.

RAE: Ovako je

Iz RAE kažu da je tačno da se cijene u ovoj godini ne mogu povećavati za više od 6 odsto u odnosu na prethodnu godinu i tvrde da se to nije desilo.

“U tom dijelu ukazujemo da je iz izvještajnih tabela o fakturisanoj realizaciji, koje se dostavljaju Agenciji svakog mjeseca, utvrđena ostvarena cijena energije za domaćinstva i male kupce u 2018. godini i ista je iznosila 4,0361 €c/kWh. Na osnovu ovako utvrđene ostvarene cijene, maksimalna cijena za 2019. može se uvećati za 6% tako da je gornji limit 4,278266 €c/kWh.

Kako utvrđena jedinstvena cijena električne energije za domaćinstva i male kupce koja se primjenjuje od 1. juna 2019. godine iznosi 4,2686 €c/KWh, evidentno je da je ista niža od ostvarene u prethodnoj godini uvećane za 6 %, tj. od zakonom propisanog ograničenja. Kada se na ovakvo utvrđenu cijenu (4,2686 €c/KWh) primijene ostvareni odnosi potrošnje više i niže tarife dobijaju se jedinične cijene energije za domaćinstva i male kupce u osnovnom modelu snabdijevanja za višu tarifu 5,2424 €c/kWh i 2,6212 €c/kWh za nižu”, naveli su iz RAE.

Cijene je izračunala EPCG, ali iz RAE kažu da su ih kontrolisali i konstatovali da nijesu prekršene zakonske norme o cijenama struje.

Važe li fjučersi sa novog HUDEX-a ako u odluci piše HUPX

Škopelja je naveo i da se prema neobjavljenoj odluci RAE za obračun cijena struje koriste fjučersi (očekivane cijene struje na berzi) sa HUPX berze u Budimpešti.

“HUPX završetkom 2017. godine više ne objavljuje vrijednosti fjučersa, pa vrijednosti iz septembra 2018, koje se navodno koriste za obračun, jednostavno nijesu mogle biti uzete kao obračunski element jer nijesu postojale”, naveo je Škopelja.

Iz RAE kažu da se njihova odluka, objavljena na sajtu, predviđa korišćenje fjučersa sa HUPX berze, ali da je ta berza osnovala platformu HUDEX za trgovinu fjučersima. “Prema informacijama koje su objavljene na sajtu HUPX, odnosno HUDEX-a, od početka primjene MIFID II (Direktiva za tržišta finansijskih instrumenata), tj. od 3. januara 2018. godine, HUDEX je platforma za trgovanje fjučersima, između ostalog i tržišta električne energije, što se do 2. januara 2018. godine odvijalo preko HUPX-a. Inače, HUDEX je osnovana od strane HUPX i u njenom je 100 procentnom vlasništvu. Takođe, HUDEX je član HUPX grupe. Na internet stranici HUPX objavljene su informacije o navedenim promjenama i dat je link na HUDEX, gdje su objavljeni navedeni fjučersi. Imajući u vidu da je HUPX, u skladu sa obavezama koje proizlaze iz regulative Evropske unije, osnovao HUDEX radi objavljivanja fjučersa i na čijoj internet stranici se nalaze ti podaci, nema mjesta tvrdnji da su cijene sačinjene na osnovu nepostojećih podataka, odnosno da su nezakonite”, kazali su u RAE, navodeći da iz svega proizlazi da su nove cijene struje zakonite.

Saopštili su i da je Skupština Crne Gore sprovela Konsultativno saslušanje na temu ‘’Utvrđivanje cijena električne energije i određivanje tarifnih paketa’’ i da nijesu konstatovane bilo kakve nepravilnosti u radu Agencije.

Preporučujemo za Vas