PROBIJEN ZAKONSKI ROK

Viši sud koči još jedan predmet protiv Žugića

Viši sud probio je zakonski rok u kome je trebalo da odluči o žalbi službenika CBCG Ivana Jovića, koji se žalio na prvostepenu presudu Osnovnog suda po kojoj je odbijen njegov zahtjev za zaštitu od diskriminacije
5419 pregleda 6 komentar(a)
Nepostupanje u zakonskim rokovima: Boris Savić, Foto: Savo Prelević
Nepostupanje u zakonskim rokovima: Boris Savić, Foto: Savo Prelević

Viši sud probio je zakonski rok od dva mjeseca u kome je trebalo da odluči o žalbi službenika Centralne banke (CBCG) Ivana Jovića koji se žalio na prvostepenu presudu Osnovnog suda po kojoj je odbijen njegov zahtjev za zaštitu od diskriminacije i vraćanje na ranije mjesto koje je pokrivao u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Jović je tužio CBCG zbog navodne diskriminacije i nezakonitog raspoređivanja na drugo radno mjesto. On je od Osnovnog suda tražio da se ponište aneksi ugovora o radu, postavi na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i godinama iskustva i da mu se isplati nepunih 2.200 naknade materijalne i 2.000 eura nematerijalne štete sa pripadajućim kamatama.

Njegov advokat Veljko Baćović “Vijestima” je kazao da je Jović petog januara podnio žalbu na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Podgorici, nakon čega je Vrhovni sud 18. marta donio rješenje kojim je određena delegacija predmeta iz Višeg suda u Podgorici u Viši sud u Bijelom Polju. Predsjednik Višeg suda je Boris Savić.

“Iako je članom 434 Zakona o parničnom postupku propisano da će sud u radnim sporovima, kakav je ovaj, uvijek da obrati naročito pažnju na potrebu hitnog rješavanja radnih sporova dok će Viši sud biti obavezan da odluku o žalbi podnesenoj protiv odluke prvostepenog suda donese u roku od 60 dana od dana prijema spisa predmeta, do danas nije odlučeno po žalbi Jovića. To upućuje na zaključak da Viši sud ne postupa u skladu sa zakonom, dok se postavlja pitanje razloga za ovakvo postupanje imajući u vidu da je tužena CBCG, a tužilac jedan od zaposlenih”, istakao je Baćović.

Nepostupanje u slučaju Jovića je drugi predmet u kome Viši sud krši zakon, a koji se odnosi na postupanja CBCG pod rukovodstvom guvernera Radoja Žugića. Viši sud je prekršio zakonski rok u kome je trebalo da otpremi svoju odluku o tome da li je potvrdio ili odbacio presudu Osnovnog suda po kojoj je Skupštine Crne Gore nezakonito smijenila bivšu viceguvernerku CBCG Irenu Radović.

Osnovni sud u Podgorici je 22. februara ove godine donio presudu da je Skupština nezakonito, na predlog Žugića i Savjeta CBCG, smijenila Radovićevu i na tu presudu se Višem sudu u ime Skupštine žalila Kancelarija zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Iz ove sudske instance su ranije “Vijestima” saopštili da su oni presudu povodom žalbe donijeli 7. maja, ali ta odluka nije otpravljena u roku od 30 dana.

Pravni zastupnici Radovićeve, advokati Goran Rodić i Siniša Gazivoda, uputili su kontrolni zahtjev Saviću kako bi utvrdio da li se u njenom slučaju neopravdano odugovlači sa odlučivanjem.

Iz Višeg suda su kazali da se njihova odluka nalazi u Odjeljenju sudske prakse tog suda, a nakon što to odjeljenje vrati odluku, ona će biti otpremljena prvostepenom sudu, a zatim strankama. Zakonski rok Saviću da odgovori na kontrolni zahtjev prema odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku je 60 dana. Gazivoda i Rodić su kontrolni zahtjev predali 14. juna, tako da je rok predsjedniku suda da saopšti razloge kašnjenja do 13. avgusta.

Tvrdio da je žrtva Žugićevog revanšizma

Jović je u tužbi Osnovom sudu naveo da je žrtva revanšizma Žugića, te da je početkom 2017. godine nezakonito raspoređen na novo radno mjesto, sa manjom zaradom, i to u skladu sa “Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta od 30. decembra 2016, za koji se ne može utvrditi da li je i kada stupio na snagu”.

U tužbi je istaknuto da je Joviću 5. januara 2017. godine, šest dana po donošenju pravilnika, dostavljen aneks ugovora o radu “koji je on prihvatio jer Zakon o radu predviđa otkaz ugovora o radu u slučaju nepristanka na izmijenjene uslove rada”.

Naglašava se i da je Jović u CBCG radio “kao uzoran radnik” od 2004, u Sektoru za finansijske i bankarske operacije, te da je od januara 2017. godine, bez razloga, raspoređen na drugo i manje plaćeno radno mjesto.