OPŠTINA ĆE INSISTIRATI DA SE URADI STUDIJA ZA PROJEKAT "BIJELI RT - GALIJA"

Skuplja je Budvi infrastruktura od komunalija koje bi plaćali Holanđani

Opština Budva će tražiti od MORT-a da uradi fizibiliti studiju prije nego da zeleno svjetlo za gradnju luksuznog rizorta na lokalitetu Galija u zaleđu Svetog Stefana
1203 pregleda 0 komentar(a)
Holanđani bi gradili luksuzni kompleks: RT Galija Budva, Foto: Vuk Lajović
Holanđani bi gradili luksuzni kompleks: RT Galija Budva, Foto: Vuk Lajović

Opština Budva insistiraće da se uradi fizibiliti studija za urbanistički projekat “Bijeli rt - Galija”, jer u suprotnom neće dati zeleno svjetlo da se usvoji taj planski dokument, čiji je nacrt uradilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT). To je stav opštinske Komisije za praćenje procesa planiranja prostora, koju je osnovao gradonačelnik Marko Carević, a koja je na nedavno održanom sastanku donijela zaključke koje će uputiti MORT-u.

U zaleđu dvije najatraktivnije plaže na području Svetog Stefana - Galije i Crvene glavice, na zemljišnom kompleksu od skoro 56 hiljada kvadrata planirano je luksuzno turističko naselje, koje bi objedinjavalo hotel i 35 vila. To je predviđeno planskim dokumentom, čiju je izradu naručila Vlada, a obradio MORT na zahtjev investitora, podgoričke kompanije Bay View Investments.

Firmu koja je vlasnik zemljišnog kompleksa, kako piše u Centralnom registru privrednih subjekata, osnovala je kompanija New Europe property finance II B.V. čije je sjedište u holandskom gradu Roterdamu. Izvršni direktor je Andreas Santis, a ovlašćeni zastupnici Vilsa Lika i Michael Bertram.

U planskom dokumentu piše da je riječ o neizgrađenom i infrastrukturno neopremljenom prostoru, koji se nalazi neposredno uz morsku obalu, ispod magistralnog pravca Kotor - Bar i obuhvata zonu od nivoa mora do oko 50 metara nadmorske visine. Opštinska komisija smatra da je predloženo rješenje kompletne infrastrukture problematično, jer nije poznata ekonomska opravdanost za Opštinu Budva koja treba da izgradi potrebnu infrastrukturu.

“Zbog toga je odlučeno da se zatraži izrada fizibiliti studije za UP Galije”, kazao je za “Vijesti” menadžr Opštine Budva i član Komisije Milo Božović.

Kako je riječ o infrastrukturno neopremljenom zemljištu, Božović je naveo da bi u slučaju da troškove opremanja prostora snosi Opština, to bi više iznosilo od komunalija koje bi investitor platio.

Bay View Investments je u inicijativi dostavljenoj Vladi iznio da je zainteresovan da na atraktivnoj lokaciji gradi ekskluzivni turistički kompleks sa oko 40.000 kvadrata bruto građevinske površine, koji bi, osim sadržaja na kopnenom dijelu (kao što su kondo hoteli, vile, apartmani i prateći sadržaji), imao i sadržaje u zoni morskog akvatorijuma, odnosno određene atraktivne ugostiteljske sadržaje u zoni morskog dobra i marinu.

Međutim, analizom Masterplana, u skladu sa analizom prirodnih uslova, karakteristika terena, analizom kontaktnih zona i primjenom smjernica Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, ocijenjeno je da se ne mogu u potpunosti stvoriti planski uslovi za prezentovane sadržaje, te je ponuđeno plansko rješenje koje je u skladu sa željenom namjenom (turizam - hotel i vile), ali uz korigovane kapacitete - planirana bruto građevinska površina je oko 30.000 kvadrata.

Planski su tretirane dvije urbanističke parcele na kojima je planiran turistički kompleks visokog standarda - minimum četiri zvjezdice.

Na prvoj urbanističkoj parceli čija je površina 25.197 kvadrata, planiran je hotel maksimalne spratnosti do pet etaža.

Na drugoj urbanističkoj parceli, čija je površina 30.617 kvadrata, planirana je gradnja 35 vila čija će ukupna bruto građevinska površina biti nešto veća od 10 hiljada kvadrata, ostatak prstora je zelenilo.

Preporučujemo za Vas