PONUDE SE ŠALJU DO 16. SEPTEMBRA

Luka Bar prodaje hotel "Sidro" za 1,77 miliona

Potencijalni investitor imaće i obavezu da zadrži 35 zaposlenih i poštuje kolektivni ugovor Luke Bar koji se odnosi i na zavisna društva
2294 pregleda 0 komentar(a)
Tender otvoren do 16. septembra: “Sidro”, Foto: Radomir Petrić
Tender otvoren do 16. septembra: “Sidro”, Foto: Radomir Petrić

Većinski državna Luka Bar prodaje stopostotno vlasništvo duštva sa ograničenom odgovornošću hotel “Sidro” u Baru, po početnoj cijeni od 1.769.484 eura.

Zainteresovani ponude mogu poslati u sjedište kompanije najkasnije do 16. septembra ove godine u podne.

Tenderska komisija barske kompanije zadržala je pravo da ovaj rok, po potrebi, izmijeni, kao i pravo da u bilo kojoj fazi tenderskog postupka može obustaviti tender bez obaveze prema učesnicima.

Početna cijena hotela “Sidro” utvrđena, u ukupnom iznosu, čini zbir procijenjene vrijednosti imovine, pozajmice matične firme, obaveza društva prema dobavljačima, obaveza po osnovu poreza na nepokretnost, dug za boravišnu taksu Turističkoj organizaciji Bar...

Prema uslovima tendera, ponuđač će biti obavezan da uplati depozit i dostavi potvrdu o tome ili dostavi bankarsku garanciju za ponudu u korist Luke Bar u iznosu od 50.000 eura i to u formi bezuslovne garancije, sa periodom važenja od 180 dana, od krajnjeg roka za dostavljanje ponude, naplative na prvi poziv.

Ponudu na tenderu može podnijeti učesnik ako ispunjava jedan od dva kvalifikaciona uslova. Prvi je da posluje najmanje tri posljednje godine, koje prethode javnom pozivu - 2016, 2017. i 2018. i da je u posljednjoj poslovnoj godini pozitivno poslovao i ostvario godišnji poslovni prihod od minimum 2.000.000 eura.

Drugi kvalifikacioni uslov je da ima godišnji poslovni prihod od 2.000.000 eura u posljednjoj poslovnoj godini, koja prethodi tenderu i da ima zaključen ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ispunjava prvi kvalifikacioni uslov.

Potencijalni investitor imaće i obavezu da zadrži 35 zaposlenih u društvu (31 na neodređeno vrijeme i četiri na određeno vrijeme) i poštuje kolektivni ugovor Luke Bar koji se odnosi i na zavisna društva.

Prodavac Luka Bar će ponuđaču sa kojim potpiše ugovor ustupiti pravo korišćenja dijela katastarske parcele Novi Bar, na kojoj se nalazi hotel “Sidro” i to u površini od 2.946 kvadratnih metara.

Radi se o površini pod objektom, sjeverna i južna terasa, ekonomskom dvorištu i parkingu unutar parcele, uključujući saobraćajnice unutar parkinga.

Tenderska komisija je zadržala pravo da izmijeni pojedine odredbe ovog javnog poziva, uključujući i odredbe kojima su propisani određeni rokovi.