PONIŠTENE DVIJE PRIJAVE ZA KOJE JE KOMISIJA UTVRDILA DA SU BILE ISPRAVNE

Fond nezakonito prekinuo nabavku ultrazvučnih aparata

Rješenjem je ocijenjeno da je bio osnovan navod žalioca “Farmalaba” da je njegova ponuda nezakonito ocijenjena neispravnom na tenderu iz razloga da ponuđeni aparati navodno nijesu posjedovali tražene karakteristike
2008 pregleda 0 komentar(a)
Sporna nabavka od skoro pola miliona eura: Fond zdravstva, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević
Sporna nabavka od skoro pola miliona eura: Fond zdravstva, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavkin usvojila je žalbe firmi “Farmalab” i “BTL Medical Montenegro”, i poništila odluku Fonda za zdravstveno osiguranje od 7. juna 2018. godine kojom je obustavljen postupak nabavke ultrazvučnih aparata, procijenjene vrijednosti 481 hiljadu eura.

Naručilac sporne nabavke, kojim rukovodi direktor Sead Čirgić, obustavio je postupak jer navodno na ovom tenderu nije pristigla nijedna ispravna ponuda, ali je Upravni sud početkom juna ove godine vratio spise predmeta Fondu, čime su se stekli uslovi za rješavanje po žalbama. Sporni tender oglašen je u oktobru 2017. godine.

Komisija je naložila Fondu da, u ponovnom postupku, otkloni nepravilnosti, i u roku od 15 dana donese zakonitu odluku. Žaliocima će biti vraćene nakande za vođenje žalbenog postupka od po 4.810 eura.

Rješenjem je ocijenjeno da je bio osnovan navod žalioca “Farmalaba” da je njegova ponuda nezakonito ocijenjena neispravnom na tenderu iz razloga da ponuđeni aparati navodno nijesu posjedovali tražene karakteristike.

Komisija je utvrdila i da je osnovan žalbeni navod “BTL Medical Montenegro” i da je pobijana odluka o obustavljanju nabavke ultrazvulničnih aparata “donesena uz povrede pravila upravnog postupka i postupka javnih nabavki, jer je naručilac u ponovnom postupku zatražio izjašnjenje vještaka mr Branislava Ćalasana, diplomiranog inženjera elektrotehnike, a koji vještak se nije obraćao njemu kao ponuđaču”. Žaliocu nije bilo omogućeno da se izjasni na nalaz i mišljenje vještaka Ćalasana, čime je prekršen Zakon o upravnom postupku”.