ULOŽILI U REKONSTRUKCIJU HOTELA

Sporan status i vrijednost imovine, Karisma je založila za 11,5 miliona

Revizor dao mišljenje sa rezervom na izvještaj HTP Ulcinjska rivijera
3699 pregleda 0 komentar(a)
Karisma novac uložila u rekonstrukciju hotela, Foto: Karismaadriatic.com
Karisma novac uložila u rekonstrukciju hotela, Foto: Karismaadriatic.com

Revizorska kuća Racio Mont dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje finansijsko poslovanje HTP „Ulcinjska rivijera“, prema koje ta kompanija prošle godine izgubila 125,3 hilljade eura, što je lošiji rezultat u odnosu na 2017. godinu kada je dobitak iznosio 137,25 hiljada eura.

Osnova za mišljenje sa rezervom nastala je zato što za dio imovine; nekretnine, postrojenja i opremu “Ulcinjska rivijera” nije vršilo naknadno odmjeravanje u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardom IAS/MRS 16.

“Preduzeće primjenjuje politiku odmjeravanja vrijednosti osnovnih sredstava primjenom modela revalorizacije, koji nalaže da preduzeće revalorizuje sredstva, svake godine u slučaju nekretnina, postrojenja i opreme koja imaju značajna i promjenljiva kretanja fer vrijednosti. Kod onih nepokretnosti, postrojenja i opreme kod kojih su kretanja fer vrijednosti neznatna, taj rok može biti na svakih tri ili pet godina. Potrebno je i u saradnji sa Vladom riješiti pitanje pravnog statusa zemljišta površine 868.587 metara kvadratnih, koje se nalazi u Donjem Štoju u Ulcinju”, piše u izvještaju revizora.

Racio Mont je utvrdio da su revizijski dokazi koje su pribavili dovoljni i adekvatni da pruže osnovu za mišljenje sa rezervom.

Revizor je skrenuo pažnju da je u toku prošle godine data saglasnost skupštine akcionara HTP„Ulcinjska rivijera” za upis hipoteke prvog reda na građevinske objekte koji su izdati pod zakup kompaniji Karisma Hotels Adriatic Montenegro u korist CKB i Erste Banke za kredite koje je Karisma uzela od tih banaka u iznosu od 11,5 miliona eura.

Karisma je od septembra 2017. zakupila hotelske kapacitete ulcinjske firme tokom naredne tri decenije.

“U toku je sudski postupak po osnovu tužbi 44 manjinska akcionara, koji posjeduju 217.099 akcija po cijeni od 10,485 eura po akciji, a ukupna vrijednost navedenih akcija iznosi 2.276.283 eura, plus kamate, troškovi postupka i ostali troškovi”, piše u mišljenju revizora.

U Atlas banci ostao dio gotovine

Revizor je u mišljenju skrenuo pažnju da se od ukupnog iznosa gotovine na računu koji se vodi kod Atlas banke na kraju prošle godine nalazilo 278.968,61 eura i da je sa tim novcem preduzeće imalo ograničenja u raspolaganju zbog uvedenog moratorijuma u poslovanju banke.

“Na dan 25.03. 2019. godine stanje na računu je bilo 150.699,37 eura”, naveo je revizor.

CBCG je uvela stečaj u Atlas banku u aprilu ove godine