TRAŽE DA SE UKINE OZNAKA TAJNOSTI

Vlada: Službenici koji tuže državu podrivaju finansijski sistem zemlje

Saopšteno je da je kao upečatljiv i posebno negativan primjer istaknuto da su pojedine sudije iz nekoliko sudova različitog nivoa, tužbom tražili dosuđivanje razlike zarade u iznosu zarade stručnih saradnika za vrijeme dok su bili pripravnici, pozivajući se na koeficijente propisane kolektivnim ugovorom
0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 08.03.2018. 17:57h

Vlada je usvojila Informaciju o sudskim postupcima u kojima postupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i odlivu novca od 1. oktobra do kraja prošle godine i ukazala na zabrinjavajući odnos službenika prema državi i njenoj finansijskoj stabilnosti.

U dokumentu se navodi da je Zaštitnik u izvještajnom periodu primio 966 tužbi protiv države Crne Gore, i da po vrsti sporova prednjače naknade za prekovremeni rad, nekorišćenje godišnjeg odmora, pauze u toku rada, razlika zarade, neisplaćeni topli obrok.

"Vrijednost sporova u 711 predmeta nije određena, dok u ostalima ukupna vrijednost iznosi više od šest miliona eura”, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da je u izvještajnom periodu po osnovu izvršnih sudskih presuda naplaćeno 6,1 milion eura.

U diskusiji o odlivu novca iz budžeta po osnovu tužbi zaposlenih u javnoj administraciji, Vlada je ukazala na zabrinjavajući odnos službenika prema državi i njenoj finansijskoj stabilnosti.

Saopšteno je da je kao upečatljiv i posebno negativan primjer istaknuto da su pojedine sudije iz nekoliko sudova različitog nivoa, tužbom tražili dosuđivanje razlike zarade u iznosu zarade stručnih saradnika za vrijeme dok su bili pripravnici, pozivajući se na koeficijente propisane kolektivnim ugovorom.

"Ukazano je da, iako zakon jasno određuje da su pripravnici osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova, i okolnosti da je njihov poslodavac država Crna Gora, a ne neko drugi, pojedine sudije su tužile, a njihove kolege im dosudile značajan novac na teret državnog budžeta”, kaže se u saopštenju.

U diskusiji je navedeno da Informacija ukazuje i na slučajeve da pojedini državni službenici tuže državu za iznose od desetak eura i da razrađena šema sa advokatima umnogostručuje iznose na štetu budžeta.

Premijer Duško Marković je zatražio da sa ovog materijala do naredne sjednice Vlade bude uklonjena oznaka tajnosti sa obrazloženjem da svaki građanin treba da raspolaže informacijom o odnosu pojedinih državnih službenika prema državnom novcu.

Vlada je, kako je saopšteno, usvojila zaključke o hitnom obrazovanju radne grupe za izradu zakona o zaštitniku državnih interesa kao normativnom rješenju koje bi trebalo da preduprijedi te pojave.

"A Ministarstvo finansija da formira, u skladu sa preporukama Državne revozorske institucije, posebne račune korisnika budžeta kako bi dosuđeni iznosi padali na teret odgovornih korisnika budžeta, a ne državnog trezora kako je sada slučaj”, zaključuje se u saopštenju.