MINISTARSTVO PRIPREMILO IZMJENE I DOPUNE ZAKONA

Luksuznim hotelima ukidaju nižu stopu poreza

Izmjenama i dopunama zakona o PDV-u predviđeno je oporezivanje polovnih proizvoda i putničkih agencija i izjednačavanje pri prometu u hotelima bez obzira na kategoriju i region. Od 1. januara 2018. godine smanjena je opšta stopa PDV-a sa 19 na sedam odsto na usluge u hotelima sa pet zvjezdica na primorju i centralnoj regiji i sa četiri i pet zvjezdica na sjeveru
9163 pregleda 19 komentar(a)
Hoteli sa pet zvjezdica plaćaju manji porez od 1. januara 2018: Hotel Splendid, Foto: Vuk Lajović, Vuk Lajović
Hoteli sa pet zvjezdica plaćaju manji porez od 1. januara 2018: Hotel Splendid, Foto: Vuk Lajović, Vuk Lajović
Ažurirano: 20.12.2019. 07:07h

Ministarstvo finansija pripremilo je izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) kojim je predviđeno oporezivanje polovnih proizvoda i putničkih agencija, a planirano je i da se izjednačena stopa PDV-a pri prometu proizvoda i usluga u hotelima bez obzira na kategoriju i region.

Uz to, mjesečna prijava za PDV podnosiće se isključivo elektronskim putem. Nova zakonska rješenja izvršna vlast mora da usvoji kako bi se nacionalno zakonodavstvo uskladilo sa važećom EU Direktivom 2006/112, odnosno direktivom zajedničkom sistemu PDV-a.

“Izmjene i dopune zakona o PDV-u su u Vladinoj proceduri i njima će se izvršiti usklađivanje jednog broja postojećih rješenja sa pravnom tekovinom EU, a posebno sa Direktivom EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost”, kazali su “Vijestima” u Ministarstvu finansija kojim rukovodi Darko Radunović.

Elektronska prijava

Za crnogorsku privredu će izjednačavanje stope PDV-a pri prometu proizvoda i usluga u hotelima biti značajno rješenje, jer će se na taj način dovesti u ravnopravan položaj, što od 1. januara 2018. godine nije bio slučaj. Tada su stupile na snagu izmjene zakona kojima je smanjenja stope PDV-a sa 19 na sedam odsto na ugostiteljske usluge u hotelima sa pet zvjezdica na primorju i centralnoj regiji i sa četiri i pet zvjezdica na sjeveru, a svima ostalima iz te djelatnosti je povećana na 21 odsto.

Tada je i opšta stopa PDV-a povećana sa 19 na 21 odsto.

Zakonsko rješenje po kome je privilegovan dio hotelijera usvojeno je na predlog poslanika DPS-a u julu 2017.

Unija poslodavaca tražila je da niža stopa PDV-a važi za sve turističko-ugostiteljske objekte, a ne samo hotele sa četiri i pet zvjezdica.

Evropska komisija je preporučili državi da ukine sve poreske povlastice.

Radunović
EK tražila ukidanje nižeg PDV-a: Darko Radunović(Foto: Savo Prelević)

Iz Ministarstva finansija su kazali da su predlogom zakona tretirana pojedina rješenja koja nijesu usklađena sa regulativom EU u toj oblasti u dijelu oporezivanja pojedinih proizvoda i usluga po nultoj stopi, kao i pojedina oslobođenja od javnog interesa.

“Predlaže se uvođenje novog zakonskog rješenja u dijelu poreza na ugljovodonike, a vrši se pravno-tehničko usklađivanje određenih izraza zakona o PDV-u sa zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa preporukama za harmonizaciju. Dodatno se uređuje izdavanje poreskog računa u nematerijalizovanom obliku uz saglasnost primaoca računa, pod uslovom i na način propisan zakonskim aktom koja uređuje ovu oblast i na taj način smanjuje se administriranje poreskog organa, a poreskom obvezniku olakšavaju poslovne aktivnosti. Predlaže se da se, u cilju efikasnosti, racionalizacije radnih mjesta i kontrole, mjesečna prijava za obračun PDV-a podnosi isključivo elektronskim putem, što je u skladu sa evropskim poreskim zakonodavstvom”.

Iste poreske stope

Iz Radunovićevog resora su kazali da će smanjenje poreskih stopa za pojedine proizvode/usluge pozitivno uticati, odnosno smanjiti maloprodajne cijene i obim sivog tržišta, dok se tri važeće stope neće mijenjati.

“Važećim Zakonom o PDV-u propisane su tri stope PDV-a (opšta od 21 odsto, snižena od sedam odsto i nulta stopa). Predlogom Ministarstva finansija u ovom momentu nije predviđena izmjena istih”.

Novim zakonskom o PDV-u izvršiće se potpuno usklađivanje s Direktivom Savjeta 2008/9 o utvrđivanju detaljnih pravila za povraćaj poreza na dodatu vrijednost poreskim obveznicima koji nemaju sjedište u državi članici koja vrši povraćaj.

Direktivom 2006/112 EZ. kada je u pitanju oporezovanje putničkih agencija predviđena su posebna pravila na oporezive transakcije koje obavljaju putnički agenti u svoje ime i koriste isporuke proizvoda i usluga od strane drugih poreskih obveznika u organizaciji putovanja.

Istom direktivom, pod polovnom robom se smatraju pokretne stvari koje su pogodne za dalje korišćenje u stanju u kojem se nalazi ili nakon popravke.

Zeković: Diskriminacija i “izvrnuta Robin Hud politika” DPS-a

Iz SDP-a su kazali da je uvođenje stope od sedam odsto za privilegovane hotelijere, dok drugi građani i ugostitelji plaćaju 21 odsto, najočigledniji primjer diskriminacije.

“Kada se još pogleda ko su vlasnici hotela koji su privilegovani, ta diskriminacija postaje još očiglednija. Tako ugostitelji na Cetinju, Bijelom Polju ili Rožajama, kao i Podgorici plaćaju PDV 21 odsto, a desetak privilegovanih ubiraju ekstraprofit zato što im je to omugućila vladajuća većina suprotno Ustavu kojim je ovakav oblik diskriminacije zabranjen. SDP tri godine uporno ukazuje na ovu nepravdu i diskriminaciju i nadamo se da će Vlada konačno prihvatiti da usvoji naš predlog da se ovakva nepravda izbriše iz zakona”, kazao je potpredsjednik SDP-a Bojan Zeković.

Rješenjem koje je bilo predlog poslanika DPS-a direktno se pokazuje da je vladajuća elita na strani onih koji imaju najviše, a da oporezuju one koji imaju manje i koji su na meti inspekcijskih organa, ocijenio je on.

“Vlada očigledno i u ovoj oblasti ima izvrnutu ‘Robin Hud’ politiku, u kojoj uzima od siromašnih da bi davala bogatima. Slično je i kad je u pitanju snabdijevanje električnom energijom, gdje još uvijek nema odgovora na inicijativu SDP da se smanji PDV na nižu stopu od sedam odsto, kao sto je uradila Vlada Hrvatske kako bi se anulirala povećanja zbog uvođenja nadoknada za obnovljive izvore energije (OIE 1 i OIE 2). Poslanicima DPS je očigledno bliže 10 hotelijera nego 380.000 crnogorskih građana”.

Damjanović: Izmjene su već morale da budu pred poslanicima

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović rekao je da su imajući u vidu program rada Vlade za ovu godinu izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost već morale biti utvrđene i dostavljene Skupštini.

“Nesporno je usklađivanje sa odgovarajućim direktivama EU, što je vjerovatno trebalo uraditi i ranije. Ono što je interesantno građanima i privredi jeste da li Vlada planira izmjene u dijelu postojećih poreskih stopa, odnosno u dijelu izuzeća od plaćanja ove obaveze, kao i u dijelu definisanja stopa za neke proizvode i usluge koji u ovom trentuku nijesu obuhvaćeni poreskim obuhvatom”.

Damjanović
Poreske utaje ozbiljan problem: Damjanović(Foto: Savo Prelević)

On naglašava da smo svjedoci ogromnih problema u dijelu poreske evazije i zloupotreba u dijelu povraćaja PDV-a, gdje imamo posljednjih mjeseci afere na osnovu kojih je jasno da je država oštećena za miliona eura.

“Strah me da je to samo vrh ledenog brijega i to samo u dijelu povraćaja PDV-a na bazi fiktivnih, odnosno, lažnih faktura”.

On je dodao da sve eventualne zakonske izmjene koje bi išle u pravcu olakšavanja biznis ambijenta i racionalizacije obračuna i naplate tog poreza koji je ključni državni prihod moraju imati svoj balans u smislu zakonskog ambijenta koji će onemogućiti dosadašnje zloupotrebe.

“Odnosno, dovesti do smanjenja enormne sive ekonomije, koja je danas na nivou 90-tih godina rata u okruženju i sankcije. Očekujem i da se preispitaju rješenja poput niže stope PDV-a za neke ekskluzivne usluge poput jahtinga, odnosno smještaja u luksuznim hotelima”.

Disklejmer
Disklejmer
Preporučujemo za Vas