KOMISIJA PONIŠTILA JAVNU NABAVKU

EPCG na popravnom zbog 1,3 miliona

Utvrđeno je da EPCG nije predmet nabavke opisao jasno i razumljivo i na način kojim omogućava ponuđačima podnošenje odgovarajuće ponude
1020 pregleda 0 komentar(a)
Nezakoniti tehnički uslovi nabavke: Hidroelektrana Perućica, Foto: EPCG
Nezakoniti tehnički uslovi nabavke: Hidroelektrana Perućica, Foto: EPCG

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Elektroprivrede (EPCG) za rekonstrukcijju mjernog profila Duklov most na HE Perućica, procijenjene vrijednosti 1,33 miliona eura.

Protiv odluke da se kao najpovoljnija izabere ponuda firme Intermost Podgorica žalila se firma Erlang iz Podgorice, kojoj će po pravosnažnosti rješenja Državne komisije biti vraćena naknada za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 13.300 eura, a od EPCG nadoknađeni troškovi sastavljanja žalbe od 484 eura.

Državna komisija je, ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, utvrdila bitne povrede Zakona o javnim nabavkama (ZJN) i neusaglašenost tenderske dokumentacije sa Zakonom, koja je mogla da dovede do diskriminacije ponuđača i ograničavanja tržišne konkurencije.

Utvrđeno je da EPCG nije predmet nabavke opisao jasno i razumljivo i na način kojim omogućava ponuđačima podnošenje odgovarajuće ponude.

U dokumentu „Tehnički uslovi“, koji je dat izmjenom i dopunom tenderske dokumentacije, utvrđeno je da „ne sadrži specifikaciju predmetnih radova, niti jedinicu mjere i količinu istih, te ne može predstavljati predmjer radova u odnosu na koji se sačinjava finansijski dio ponude, već eventualno može predstavljati bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu uslova za izvođenje radova“.

Pored toga, iz navedenih „Tehničkih uslova“ nejasno je bilo da li tražena dokumenta predstavljaju vrstu tehničke dokumentacije u smislu odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskih akata za njegovo sprovođenje, i da li navedeni zahtjevi u pogledu izrade i generalne metodologije izvođenja radova omogućavaju ponuđaču odstupanje od revidiranog Glavnog projekta u odnosu na koji daje ponudu za izvođenje radova.

EPCG treba da objavi novi tender poštujući nalaz Komisije.

Preporučujemo za Vas