DRI UTVRDILA

Ministarstvo javne uprave planiralo jedan euro za sudske sporove, pa dali skoro 200.000

Preporučeno je i da Ministarstvo utvrdi način vođenja interne evidencije o sporovima koji se vode protiv njega pred sudovima i/ili drugim nadležnim organima koja bi trebalo da omogući tačne i blagovremene podatke o vrijednosti spora, statusu predmeta, fazi u kojoj se spor nalazi, odgovornom licu
1279 pregleda 0 komentar(a)
Pozitivno mišljenje DRI: Pribilović, Foto: Boris Pejović
Pozitivno mišljenje DRI: Pribilović, Foto: Boris Pejović

Ministarstvo javne uprave prošle godine je potrošilo 198.537 eura na izgubljene sudske sporove, dok je po tom osnovu planiralo svega jedan euro. To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) u reviziji prošlogodišnjeg finansijskog poslovanja tog Vladinog resora kojim rukovodi ministarka Suzana Pribilović. DRI je naveo u izvještaju da je taj iznos naplaćen prinudno, odnosno na osnovu rješenja o izvršenju.

“Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Ministarstvom finansija, treba da vrši planiranje izdataka za sudske sporove na osnovu realnih projekcija, u skladu sa evidencijom o sudskim sporovima koji se vode protiv njih. Sistem planiranja na osnovu stvarnih potreba bi dodatno doprinio ostvarivanju budžetske ravnoteže i obezbjeđivanju dovoljnih sredstava za troškove koji će nužno nastati”, preporuka je DRI.

Preporučeno je i da Ministarstvo utvrdi način vođenja interne evidencije o sporovima koji se vode protiv njega pred sudovima i/ili drugim nadležnim organima koja bi trebalo da omogući tačne i blagovremene podatke o vrijednosti spora, statusu predmeta, fazi u kojoj se spor nalazi, odgovornom licu...

“Evidenciju je neophodno ažurirati blagovremeno, u skladu sa dokumentacijom o toku postupka koju im dostavlja zaštitnik imovinsko-pravnih interesa”, konstatovao je DRI.

Ministarstvo je dobilo pozitivno mišljenje i na finansijski izvještaj i na usklađenost poslovanja sa propisima.

Revizijom je rukovodio senator Branislav Radulović.