"SUBJEKT REVIZIJE NIJE SVE FINANSIJSKE RADNJE USKLADIO SA PROPISIMA"

DRI: Pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj NSD i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti

"Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13 stav 5, član 17 stav 2, član 18 stav 4), Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46), Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (član 12) i Zakona o posredovanju pri zapošljavanju (član 25)",
1170 pregleda 0 komentar(a)
Nova srpska demokratija, Foto: Facebook
Nova srpska demokratija, Foto: Facebook

Kolegijum Državne revizorske institucije (DRI) dao je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Nove srpske demokratije (NSD) za 2018. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Kako je saopšteno iz DRI na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

"Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13 stav 5, član 17 stav 2, član 18 stav 4), Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46), Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (član 12) i Zakona o posredovanju pri zapošljavanju (član 25)", navodi se u saopštenju DRI.

U saopštenju se dodaje da je revizijom Godišnjeg Konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2018. godinu izvršena provjera realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu.

"Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao dvije preporuke, djelimično realizovao dvije i nije realizovao pet preporuka", zaključuje se u saopštenju DRI.

Preporučujemo za Vas