USVOJENI PREDLOZI VIŠE ZAKONA

Vlada će lakše moći da spasava banke

Usvojeni predlozi više zakona o kreditnim institucijama, zaštiti depozita, privatno-javnom partnerstvu i koncesijama
2114 pregleda 4 komentar(a)
Potreban i veći kapital za osnivanje novih banaka: Sa sjednice, Foto: Bojana Ćupić/Gov.me
Potreban i veći kapital za osnivanje novih banaka: Sa sjednice, Foto: Bojana Ćupić/Gov.me

Vlada je juče utvrdila predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija kojim je predviđeno da se formira posebni sanacioni fond koji će služiti za pomoć bankama ako zapadnu u probleme. Fond će se puniti u desetogodišnjem periodu, odnosno do 2030. godine, novcem koje će izdvajati banke. Novina je i da će Ministarstvo finansija imati mogućnost da finansijski pomogne neku banku kako bi se izbjegla mogućnost da se u toj banci zbog lošeg poslovanja uvede stečaj. Pomoć države znači i da ona može steći privremeno vlasništvo u toj banci koje se kasnije može prodati kada poslovne i finansijske okolnosti dozvole. Novac kojim bi država intervenisala da spase neku banku obezbjeđivao bi se iz državnog budžeta.

“Predlogom zakona o sanaciji kreditnih institucija stvaraju se uslovi za uvođenje evropskog sistema sanacije koji treba da organima za sanaciju obezbijedi instrumente za dovoljno ranu i brzu intervenciju u kreditnoj instituciji koja je u problemima, kako bi se obezbijedio nastavak ključnih finansijskih i ekonomskih funkcija kreditne institucije, uz istovremeno ograničavanje uticaja propadanja kreditne institucije na ekonomski i finansijski sistem na najmanju moguću mjeru i uz minimiziranje mogućnosti da troškove sanacije u krajnjem snose poreski obveznici”, saopšteno je iz Vlade.

Utvrđen je i predlog novog zakona o kreditnim institucijama (bankama) kojim je, između ostalog, predviđeno da se osnivački kapital za banku poveća sa pet na 7,5 miliona, kao i novi predlog zakona o Fondu za zaštitu depozita kojim se u slučaju stečaja banke povećava isplata garantovanog depozita sa 50.000 na 100.000 eura.

Predloženim izmjenama Zakon o stečaju i likvidaciji banaka se usklađuje sa Direktivom Evropske unije, kojom se reguliše redosljed prioriteta, tako da fizička lica, mikro, mala i srednja pravna lica treba da imaju povoljniji tretman od drugih povjerilaca.

Vlada je usvojila i predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, kojim se kako je saopšteno, uređuje ova oblast u cilju kreiranja ambijenta za rast broja projekata javno-privatnog partnerstva, poboljšanje kvaliteta usluga i poslova od javnog interesa, kao i ekonomski rast i stvaranje uslova za nova zapošljavanja.

Donijet je i predlog izmjena Zakona o koncesijama, kojim se preciznije normiraju pitanja koja su se do sada rješavala odredbama ugovora o koncesijama, kao što su sredstva obezbjeđenja i način osiguranja predmeta koncesije.

Preporučujemo za Vas