IZGUBLJENI SUDSKI SPOROVI KOŠTALI 15 MILIONA

Vladi lani falilo još 22 miliona u kasi

Državna revizorska institucija utvrdila da je deficit budžeta u 2018. skoro 197,9 miliona, umjesto 174,6 miliona, koliko je prikazalo Ministarstvo finansija
1331 pregleda 2 komentar(a)
Zgrada Vlade, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović
Zgrada Vlade, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović

Državna revizorska institucija (DRI) je u reviziji prošlogodišnjeg završnog računa državnog budžeta utvrdila da je manjak u državnoj kasi - gotovinski deficit bio je 197,95 miliona eura, što je 22,4 miliona eura više nego što je prikazalo Ministarstvo finansija u završnom računu.

“Modifikovani gotovinski deficit u predlogu Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu iznosi 174,62 miliona eura. U procesu revizije korigovane su neizmirene obaveze iskazane u konsolidovanom izvještaju o neizmirenim obavezama na kraju decembra prošle godine u neto iznosu od 22,37 miliona, tako da one iznose 104,43 miliona, a modifikovani gotovinski deficit 197,95 miliona.

Ministarstvo finansija je obavezno da uskladi evidenciju u glavnoj knjizi trezora i u pomoćnim evidencijama za iznos od 22,37 miliona”, piše u izvještaju u DRI koji je juče objavljen. Revizijom je rukovodi predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

Milan Dabović
Milan Dabović(Foto: Boris Pejović)

Kada je usvojen u julu prošle godine rebalans budžeta deficit je bio projektovan na 142 miliona eura. DRI je dao pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu. Uslovno mišljenje zbog toga što je utvrđeno da potrošačke jedinice nijesu u svim aspektima uskladile poslovanje sa zakonima i drugim propisima.

Revizijom je utvrđeno da je budžetska potrošnja prošle godine prekoračena za iznos od 271,31 milion eura, od čega je nedozvoljeno prekoračenje 15,7 miliona.

“Nedozvoljena prekoračenja su ostvareni izdaci koji nijesu planirani Zakonom o budžetu za 2018. godinu, a odnose se na sudske presude plaćene sa pozicija potrošačkih jedinica koje su uzrokovale te izdatke u iznosu od 15,40 miliona i na izdatke za kupovinu hartija od vrijednosti za dokapitalizaciju Investiciono razvojnog fonda Crne Gore u iznosu od 305.70 hiljada eura.

Pare, novac, euro
Ilustracija(Foto: Shutterstock)

Preporučuje se potrošačkim jedinicama, kao i u prethodnim godinama, da novac za izdatke po osnovu sudskih odluka planiraju godišnjim zakonom o budžetu. Ministarstvo ekonomije je u obavezi da sredstva od otplate kredita koja su namijenjena za kupovinu hartija od vrijednosti od Investiciono razvojnog fonda, planira godišnjim zakonom o budžetu države” istakao je DRI.

Utrđeno je da Poreska uprava (PU) u 2018. godini nije pravovremeno sprovodila mjere prinudne naplate kod 19 poreskih obveznika koji državi duguju 15,78 miliona što nije u skladu sa internim procedurama za sprovođenje mjera prinudne naplate. PU nije sprovela sve predviđene mjera prinudne naplate kod šest poreskih obveznika (od kontrolisanih 223) čija poreska obaveza iznosi 3,02 miliona što nije u skladu sa odredbama Zakona o poreskoj administraciji i internim procedurama za sprovođenje mjera prinudne naplate PU. Preporučuje se PU da nastavi sa sprovođenjem aktivnosti kako bi se utvrdilo stvarno stanje poreskog duga kod državnih organa. U cilju iskazivanja tačnog stanja poreskog duga potrebno je da se evidentiraju rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu poreskog potraživanja i za poreske obveznike kod kojih se stanje poreskog duga i naplata vodi vanbilansno, kao i da se u završnom poreskom računu prezentuju dodatne informacije sa detaljnim obrazloženjem.

Kršili zakon kod pomoći za MA, Plovidbu i željezničke firme

DRI ukazuje da je Ministarstvo saobraćaja prošle godine prenijelo Montenegro Airlinesu (MA) i Crnogorskoj plovidbi 12,18 miliona eura.

Od te sume je MA dobio 7,26 miliona za podmirenje dospjelih obaveza, a Crnogorska plovidba 4,9 miliona za vraćanje rata za kredit za koje je Vlada dala garanciju.

“Isplata u iznosu od 2,41 milion izvršena je bez prethodnog izjašnjenja Komisije, odnosno Agencije za kontrolu državne pomoći, što nije u skladu sa članom 19 Zakona o kontroli državne pomoći. Sredstva u iznosu od 9,76 miliona (7,26 miliona i 2,5 miliona) su prenesena za isplatu pomoći preduzećima radi servisiranja dospjelih obaveza bez prethodno pribavljenog mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije”, piše u izvještaju.

Isto su postupli i kod Željezničkog prevoza i Željezničke infrastrukture, kojima je dato 5,4 miliona bez saglasnosti nadležnosti agencije.

DRI je istakao da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva bilo u obavezi da se prilikom pružanja pomoći privrednim društvima pridržava člana 12 Zakona o kontroli državne pomoć. Tim resorom rukovodi ministar Osman Nurković.

DRI navodi da je Nacionalna turistička organizacija u 2017. i 2018. godini MA avansno uplatila 3,6 miliona eura, a da je avioprevoznik dokumentacijom opravdao iznos od 1,2 miliona. Vrhovna revizija traži da MA i NTO usaglase fakture.

Preporučujemo za Vas