FINANSIJSKA POSLOVANJA

Ljekarskoj komori pozitivna mišljenja DRI

DRI je konstatovao da je potrebno da Komora pokrene postupak izmjena podataka u CRPS o osnivaču, svojini i obliku organizovanja, odnosno preregistraciju, s tim što bi prethodno trebalo donijeti odluku o osnivanju
922 pregleda 0 komentar(a)
Pokrenuti preregistraciju u CRPS-u: Ljekarska komora, Foto: Ana Komatina
Pokrenuti preregistraciju u CRPS-u: Ljekarska komora, Foto: Ana Komatina

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijsko poslovanje Ljekarske komore Crne Gore, kao i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim relevantnim propisima.

Nadležni Kolegijum kojim je rukovodio senator Radule Žurić je utvrdio da su poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na donošenja odluka, usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

DRI je konstatovao da je potrebno da Komora pokrene postupak izmjena podataka u CRPS o osnivaču, svojini i obliku organizovanja, odnosno preregistraciju, s tim što bi prethodno trebalo donijeti odluku o osnivanju.

“U postupku revizije sa dokumentacijom nije dostavljena odluka o osnivanju Komore, a revizore je Komora obavijestila da je nemaju u preuzetoj dokumentaciiji. U postupku revizije utvrđeno je da u skladu sa članom 21 stav 1 i članom 25 Zakona o računovodstvu, Komora nije izvršila popis imovine na dan 31.12. 2018. godine. U periodu vršenja revizije, Komora je imenovala komisiju koja je izvršila popis imovine. Izvještaj o popisu dostavljen je revizorskom timu. Revizor je konstatovao da je popis izvršen u skladu sa propisima i da odgovara stvarnom stanju”, piše u izvještaju DRI.