Regionalna saradnja od ključnog značaja za napredak u razvoju poreskih uprava

Direktorica Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković istakla je značaj regionalne saradnje za nalaženje rješenja za zajedničke izazove s kojima se suočavaju poreske uprave zemalja balkanske regije zbog istorijski sličnog konteksta u kojima iste posluju
745 pregleda 0 komentar(a)
Sastanak Poreske uprave, Foto: Poreska uprava Crne Gore
Sastanak Poreske uprave, Foto: Poreska uprava Crne Gore

Delegacija Poreske uprave Republike Srbije na čelu sa direktoricom Draganom Marković boravi u dvodnevnoj posjeti Poreskoj upravi Crne Gore.

Imajući u vidu strateški cilj Poreske uprave Crne Gore vezan za uspostavljanje poreske policije, kao i činjenicu da Poreska uprava Republike Srbije ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, posjeta je prilika za razmjenu informacija o zakonskom okviru, funkcionalnim zahtjevima i benefitima postojanja ove organizacione cjeline za otkrivanje i sankcionisanje različitih oblika privrednog kriminala, a posebno poreskih prevara, saopštneo je iz PU Crne Gore.

U pozdravnom obraćanju direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša predstavio je aktivnosti sprovedene tokom prethodnog perioda kroz sveobuhvatnu reformu, koja osim modernizacije osnovnih poslovnih procesa, kao što su naplata, upravljanje dugom i kontrola, podrazumijeva i funkcionalnu reorganizaciju i realizaciju izuzetno vrijednih i značajnih projekata u saradnji sa stranim ekspertima.

Izrazio je zadovoljstvo zbog uspješne bilateralne saradnje koju ostvaruju poreske uprave Republike Srbije i Crne Gore, a naročito imajući u vidu proces evropskih integracija koji nameće potrebu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanje administrativnih kapaciteta za funkcionisanje unutar evropske zajednice.

Direktorica Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković istakla je značaj regionalne saradnje za nalaženje rješenja za zajedničke izazove s kojima se suočavaju poreske uprave zemalja balkanske regije zbog istorijski sličnog konteksta u kojima iste posluju.

Istakla je važnost poreskih uprava u sistemu upravljanja javnim finansijama, ali i velika očekivanja u dijelu obezbjeđivanja prihodne strane budžeta i finansiranje infrastrukturnih potreba države i društva u cjelini.

Osim poreske policije, tokom posjete delegacija Poreske uprave Republike Srbije prezentovaće svoja iskustva u oblasti inspekcijskog nadzora, kao i sprovođenja cjelokupne reforme i transformacije Poreske uprave, u skladu sa trendovima razvoja informacionih tehnologija i rastuće potrebe za digitalizacijom servisa za poreske obveznike.

Tokom radne posjete biće dogovoren okvir za dalju bilateralnu saradnju između poreskih uprava Republike Srbije i Crne Gore, a ista će doprinijeti i definisanju daljih aktivnosti na ispunavanju zakodavnih, organizacionih i logističkih preduslova za uspostavljanje poreske policije u Poreskoj upravi Crne Gore, u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije i sankcionisanja krivičnih djela u oblasti privrednog prometa.

Bonus video: